Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Będę menedżerem

Terminy szkoleń w formule Online Live
22-24 września 2021 - Brak wolnych miejsc!
26-28 października 2021- Brak wolnych miejsc!
22-24 listopada 2021
13-15 grudnia 2021

Termin szkolenia we Wrocławiu*
6-8 października 2021
*W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią zajęcia odbędą się online

Cena: 2300 zł netto

Uwaga! Jeśli zapiszesz się na szkolenie do 30 października, zapłacisz 2100 zł netto. Spiesz się! Czas ucieka! 

Menedżerami zostają osoby o wyróżniających się wynikach, predyspozycjach, zaangażowaniu. Mają wiele talentów i zwykle są ciekawymi osobowościami. Nie znaczy to, że ich początki w roli szefa są łatwe – zarządzanie ludźmi jest bardzo trudnym zadaniem, a umiejętność wyzwalania w ludziach motywacji do uruchamiania wszystkich ich zasobów, podejmowania wyzwań i doskonalenia kompetencji nie jest umiejętnością wrodzoną, nawet u charyzmatycznych menedżerów.

Sprawdź najważniejsze kompetencje w skutecznym sprawowaniu obowiązków menedżera:

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo mianowanych menedżerów, osób mających w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję oraz dla kierowników średnio doświadczonych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi.

Cele i korzyści

Celem szkolenia „Będę menedżerem” jest przygotowanie nowo mianowanych menedżerów lub osób mającym w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję do skutecznego zarządzania, poprzez doskonalenie najważniejszych umiejętności i dostarczenie narzędzi menedżerskich oraz przekazanie dobrych praktyk z zakresu kierowania ludźmi.
   
Korzyści
Uczestnicy:
 • nabędą wiedzę z zakresu kluczowych umiejętności menedżerskich oraz psychologii zarządzania
 • przećwiczą umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji  zadań menedżerskich: planowania, delegowania, motywowania, oceny, rozwoju podwładnych, budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą
 • poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe
 • poznają najważniejsze teorie, będące bazą kierowania ludźmi, w tym podstawy Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej
 • spotkają ludzi w podobnej sytuacji, którzy wzbogacą ich spojrzenie na nową rolę i wyzwania z nią związane

Program

Moduł I

Sylwetka lidera
 • Najważniejsze funkcje i cechy lidera – koncepcja Inteligencji Menedżerskiej
 • Jak zmienić rolę – z kolegi na szefa?
 • Co robić, kiedy zespół reaguje oporem na moje pojawienia się lub mój awans?
 • Jak budować autorytet w zespole?
 • Jak zarządzać osobami starszymi od siebie?
 • Największe błędy młodego menedżera

Moduł II

Komunikacja w zespole 
 • Kiedy ludzie efektywnie komunikują się ze sobą w pracy i nie tylko?
 • Zasady skutecznej komunikacji (czyli co robić, aby być właściwie rozumianym)
  • postawy i intencje w komunikowaniu się z zespołem
  • analiza czynników utrudniających porozumiewanie się ze strony nadawcy
  • analiza czynników utrudniających proces komunikowania się ze strony odbiorcy
  • rola komunikatów werbalnych i niewerbalnych w procesie komunikacji
 • Jak ludzie się ze sobą porozumiewają? Style  porozumiewania z innymi – Koncepcja stylów poznawczych FRIS
 • Niebezpieczeństwa i pułapki – błędy i gry
  • skąd się biorą i jaka jest ich przyczyna, czyli etiologia?
  • rozpoznawanie i identyfikacja, neutralizowanie
 • Jak udrażniać kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają. Doskonalenie struktury porozumiewania się
  • znaczenie precyzyjnego formułowania komunikatów
  • ćwiczenie prawidłowego obiegu informacji zwrotnych i ich znaczenie dla pracy zespołowej
  • wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole.
  • rola komunikacji wewnętrznej
  • znaczenie procesów komunikowania się w organizacji

Moduł III

Zespołowość - zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej
 • Jak być szefem? – typologia stylów zarządzania
  • różne style kierowania w odniesieniu do pracownika i zespołu – koncepcja zarządzania sytuacyjnego
  • analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów
  • diagnoza własnych preferencji co do określonego stylu kierowania
 • Zespołowość – rola reguł i norm w pracy grupowej
  • reguły funkcjonowania zespołów (prawidłowości w rozwoju grupy)
  • zjawiska społeczne pojawiające się w zespole
  • etapy rozwoju zespołu
  • wypracowanie systemu zasad sprzyjających „dobrej współpracy” w zespole
 • Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą
  • Co robić, aby zespół grał do jednej bramki?
  • Jak wyzwalać efekt synergii? Jak unikać syndromu grupowego myślenia?
  • Jak wydobywać z ludzi to, co najlepsze?
  • Podział ról w zespole i dobór zadań do indywidualnych predyspozycji
 • Organizacja pracy w zespole
  • planowanie krótko- i długoterminowe
  • stawianie celów
  • priorytetyzacja
  • etapowanie zadań

Moduł IV

Motywacja. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika
 • Motywowanie
  • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów
  • efektywne i nieefektywne pochwały, efektywne i nieefektywne kary
  • narzędzia wywierania wpływu na pracowników
  • konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji
 • Sposoby motywowania pracownika - udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  • co to jest feedback i czemu służy?
  • narzędzia feedbacku: FUKO, UF, SPiNKA, BEEB
  • aktywne słuchanie i prowadzenie rozmowy oceniającej za pomocą pytań
 • Jak uniknąć błędów w sytuacji oceniania, czyli co robić, by rozmowa korygująca z pracownikiem nie była kojarzona z „być albo nie być”?
  • znaczenie właściwego przygotowania do rozmowy
  • postawa i sposób formułowania wypowiedzi
  • podstawowe błędy oceniania (psychologiczne mechanizmy uruchamiane w sytuacji oceny i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom)
 • Rozmowa służąca przekazaniu trudnych decyzji
  • zasady prowadzenia tzw. trudnych rozmów
  • różne style prowadzenia rozmowy – poszukiwanie najlepszego z nich
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna
  • „studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w zespołach kierowanych przez uczestników na przestrzeni ostatnich miesięcy
  • analiza przyczyn pojawiających się trudności
  • praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych
 • Delegowanie zadań
  • opór w delegowaniu po stronie szefa
  • opór w przyjęciu nowych zadań i odpowiedzialności po stronie pracownika
  • co delegować, jak, kiedy?

Moduł V

Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. 
 • Psychologia zarządzania zmianami
  • prawidłowości reagowania ludzi na zmiany
  • fazy adaptacji do zmiany
  • metody przełamywania stereotypów i redukowania lęków
  • 8 kroków wprowadzania zmian wg Kottera 
 • Naturalne konsekwencje wprowadzanych zmian
  • opór psychologiczny i różne jego przejawy
  • wywoływanie uwag krytycznych i radzenie sobie z nimi
  • redefinicja celów i priorytetów
 • Analiza case study

Moduł VI

Rozwiązywanie konfliktów
 • Zrozumieć konflikt czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie żeby mieć nad nim kontrolę
  • Rodzaje, źródła i dynamika konfliktu
  • Postawy i style reagowania na konflikt
  • Role w konflikcie 
 • Budowanie dobrego kontaktu i porozumienia w obliczu konfliktu
  • zniekształcenia spostrzegania jako źródło negatywnych nastawień między stronami konfliktu 
  • zasady dobrej komunikacji w sytuacji konfliktowej 
  • udzielanie informacji zwrotnych
  • wyjaśnianie wątpliwości
  • przekształcanie sporu w dyskusję 
  • style rozwiązywania konfliktów 
  • radzenie sobie z presją i manipulacją w konflikcie
 • Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Data i miejsce

Terminy szkoleń w formule Online Live
22-24 września 2021 - Brak wolnych miejsc!
26-28 października 2021- Brak wolnych miejsc!
22-24 listopada 2021
13-15 grudnia 2021

Zajęcia online odbywają się w godzinach: 09.00-15.30

Termin szkolenia we Wrocławiu*
6-8 października 2021

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godzinach: 09.00-16.30

*W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią zajęcia odbędą się online

Cena 2300,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
Renata Michalak | tel. 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com