Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne   Biegli rewidenci - samokształcenie

Biegli rewidenci - samokształcenie

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów

Tematyka samokształcenia obejmuje:

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. 1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych.