Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Cash Flow czyli sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Terminy szkoleń:

26-27 marca | Kraków
13-14 maja | Wrocław
4-5 czerwca | Poznań
22-23 czerwca | Warszawa

Cena szkolenia: 1100 zł netto - jeden dzień

2100 zł netto - dwa dni

Cele 

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z techniką przygotowywania sprawozdania z przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego, a także nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania informacji w nim zawartych.

Zalety szkolenia - Twoje korzyści

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana jest przykładami liczbowymi.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
 • W trakcie zajęć będzie wykorzystany arkusz kalkulacyjny MS Excel w celu zaprezentowania sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Program

Nasze doświadczenie audytorskie pokazuje, że przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych często sprawia problemy. Na praktycznych przykładach pokażemy jak w prosty sposób przygotować Cash Flow zgodny z MSSF lub KSR. Omówimy również metody analizy przepływów pieniężnych, wnioski, które można wyciągnąć czytając sprawozdanie z przepływów, a także metody oceny i zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.
Program szkolenia rozłożony jest na 2 dni. Można wziąć udział w całym, dwudniowym szkoleniu, albo w jednym dowolnie wybranym dniu.

 • Dzień 1 – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wg MSR 7 i KSR 1
  • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym
  • Zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7
  • Różnice pomiędzy sprawozdaniami z przepływów dla celów MSSF i  KSR 1
  • Przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią
  • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie sprawozdania z przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów.
  • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel.
 • Dzień 2 – analiza przepływów i zarządzanie płynnością
  • Co można wyczytać w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych?
  • Czy przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej powinny być dodatnie czy ujemne?
  • Przegląd i analiza przykładowych sprawozdań z przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych
  • Analiza i ocena płynności przedsiębiorstwa – podstawowe wskaźniki
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym – ćwiczenia praktyczne 
  • Podstawowe zasady prognozowania przepływów pieniężnych

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale pozwalają także na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia. Dodatkowa wartość, to arkusz Excel z praktycznymi przykładami.

Dla kogo?

Szkolenie adresujemy do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w tym sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz osób wykorzystujących sprawozdania finansowe do podejmowania istotnych decyzji biznesowych, między innymi, do:
 • szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • osób, które na podstawie sprawozdań finansowych, a w szczególności przepływów pieniężnych, innych podmiotów podejmują ważne decyzje biznesowe
 • biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.