Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Cash Flow czyli sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Podczas #homeoffice #zostańwdomu i skorzystaj z oferty szkolenia LIVE ONLINE. 
Jak wyglądają nasze szkolenia ONLINE? >> Sprawdź tutaj <<

Termin szkolenia:
7-8 października 2021 | Online Live lub Warszawa

Cena szkolenia: 1100 zł netto - jeden dzień
2100 zł netto - dwa dni

Nasze doświadczenie audytorskie pokazuje, że przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych często sprawia problemy. Na praktycznych przykładach pokażemy jak w prosty sposób przygotować Cash Flow zgodny z MSSF lub KSR. Omówimy również metody analizy przepływów pieniężnych, wnioski, które można wyciągnąć czytając sprawozdanie z przepływów, a także metody oceny i zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie adresujemy do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w tym sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz osób wykorzystujących sprawozdania finansowe do podejmowania istotnych decyzji biznesowych, między innymi, do:
 • szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • osób, które na podstawie sprawozdań finansowych, a w szczególności przepływów pieniężnych, innych podmiotów podejmują ważne decyzje biznesowe
 • biegłych rewidentów chcących rozwinąć posiadane umiejętności dotyczące zagadnień związanych ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z techniką przygotowywania sprawozdania z przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego, a także nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania informacji w nim zawartych.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników.
 • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana jest przykładami liczbowymi.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
 • W trakcie zajęć będzie wykorzystany arkusz kalkulacyjny MS Excel w celu zaprezentowania sposobów zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Program szkolenia rozłożony jest na 2 dni. Można wziąć udział w całym, dwudniowym szkoleniu, albo w jednym dowolnie wybranym dniu.

Dzień 1 – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wg MSR 7 i KSR 1

 • Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym
 • Zasady sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7
 • Różnice pomiędzy sprawozdaniami z przepływów dla celów MSSF i  KSR 1
 • Przygotowanie sprawozdania z przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią
 • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie sprawozdania z przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego sprawozdania z przepływów.
 • Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel.

Dzień 2 – analiza przepływów i zarządzanie płynnością

 • Co można wyczytać w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych?
 • Czy przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej powinny być dodatnie czy ujemne?
 • Przegląd i analiza przykładowych sprawozdań z przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych
 • Analiza i ocena płynności przedsiębiorstwa – podstawowe wskaźniki
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym – ćwiczenia praktyczne 
 • Podstawowe zasady prognozowania przepływów pieniężnych

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. Dodatkowa wartość – arkusz Excel po szkoleniu.

Data i miejsce

 • 7-8 października 2021 | Online Live & Warszawa

Trenerzy

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • rachunkowość
 • rewizję finansową
 • podatki
 • wiedzę ogólnoekonomiczną
 • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.