Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

CIA - szkolenia i kursy

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.

  • Dla kogo?
  • Cele i korzyści
  • Program
  • Termin i miejsce
  • Kontakt
  • Pobierz

Dla kogo?

EY Academy of Business we współpracy z IIA Polska opracował program szkoleniowy przygotowujący do zdawania egzaminów CIA. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Program CIA jest elastyczny, stale dostosowuje się do występujących na całym świecie potrzeb tej profesji. Obejmuje najnowsze trendy zmieniające profil zawodu audytora wewnętrznego.

Cele i korzyści

Intensywne kursy, ukierunkowane są zarówno na opanowanie wiedzy z obszarów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych. Każde zagadnienie jest najpierw omawiane przez prowadzącego, a następnie ilustrowane przykładowymi pytaniami typu egzaminacyjnego. Ostatnie godziny szkolenia przeznaczone są na rozwiązywanie dłuższych testów. Wykładowcy zwracają szczególną uwagę na technikę egzaminacyjną i pułapki czyhające na zdających.

Uczestnictwo w szkoleniach pozwala skoncentrować się na kluczowych obszarach wymaganej wiedzy, a tym samym skraca czas potrzebny do samodzielnej nauki. Możliwy jest też stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.

Egzaminy CIA

Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – Computer Based Exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim.

Struktura egzaminów: 
CIA 1 – 125 pytań, 2 h 30 min.
CIA 2 i 3 – po 100 pytań, 2 h każdy.
Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Egzaminowany może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, przy czym istnieje możliwość powrotu do zaznaczonej wcześniej odpowiedzi i jej zmiany. W przypadku niepowodzenia kolejne podejście do egzaminu możliwe jest po upływie 90 dni. Liczba podejść/powtórek egzaminów nie jest limitowana.

Program

CIA 1: Podstawy audytu wewnętrznego
I. Obowiązkowe wytyczne (35-45%) w tym Definicja, Kodeks etyki i Standardy atrybutów IIA
II. Kontrola wewnętrzna/ ryzyko (25-35%) w tym rodzaje, techniki i modele kontroli, koncepcje ryzyka i ryzyko oszustwa.
III. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki audytu (28-38%) w tym zbieranie i analiza danych, dokumentacja robocza, mapowanie procesów, ocena dowodów
   
CIA 2: Praktyka audytu wewnętrznego
I. Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego (40-50%) w tym rola audytu i planowanie w oparciu o ryzyko
II. Zarządzanie zadaniami audytowymi (40-50%) w tym planowanie i nadzorowanie zadań, sprawozdawczość i monitoring
III. Ryzyko i kontrole dotyczące oszustw (5-15%) w tym analiza ryzyka oszustwa, testy wykrywające oszustwa, audyt śledczy
   
CIA 3: Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego
I. Ład organizacyjny / etyka biznesu  (5-15%)
II. Zarządzanie ryzykiem (10-20%)
III. Struktury organizacyjne/ procesy i ryzyka biznesowe (15-25%)
IV. Komunikacja (5-10%)
V. Zasady zarządzania / przywództwo (10-20%)
VI. IT / zapewnienie ciągłości działania (15-25%)
VII. Zarządzanie finansami (13-23%)
VIII. Gospodarka globalna (0-10%)
  
Uzyskanie dyplomu:
Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:
  • zdanie wszystkich trzech części egzaminu
oraz
  • ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata) i  udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
lub
  • ukończona minimum 2-letnia szkoła policealna oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
lub
  • udokumentowane 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
Informacje dodatkowe
Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Data i miejsce

CIA 1&2: 9-11 oraz 23-25 marca 2020 r., Warszawa

CIA 3: 20-22 kwietnia oraz 11-13 maja 2020 r., Warszawa

Kontakt

Koordynator zajęć w Warszawie
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.