Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

CIA (Certified Internal Auditor) - szkolenia i kursy

Szkolenie kupowane pojedynczo:

CIA 1 (3 dni) - 1800 zł netto
CIA 2 (3 dni) - 1800 zł netto
CIA 3 (6 dni)  - 3600 zł netto

Szkolenia kupowane razem:

Pakiet CIA1 i CIA2 (10% taniej): 3240 zł netto
Pakiet CIA1 + CIA2 + CIA3 kupione razem (15% taniej): 6120 zł netto

Opcje dodatkowe:
Testy online:
CIA 1 – 150 zł + 23% VAT
CIA 2 – 150 zł + 23% VAT
CIA 3 – 150 zł + 23% VAT

Roczna administracja w procesie rejestracji na egzaminy CIA – 590 zł + 23% VAT

Przygotowujemy do egzaminów CIA od 2005 roku, najdłużej na polskim rynku. Nasi trenerzy (dyplomowani audytorzy wewnętrzni) biorą aktywny udział w tłumaczeniu podręczników CIA – jesteśmy ich wydawcą od początku istnienia polskiej wersji egzaminów. Na bieżąco śledzimy zmiany w Standardach audytu i innych wytycznych IIA, a także w samych egzaminach. Jesteśmy skuteczni, co potwierdzają opinie naszych klientów: „Szkolenie bardzo mi pomogło, zdałem za pierwszym razem” (uczestnik szkolenia CIA3).

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Kontakt
 • FAQ
 • WIEDZA+

Dla kogo?

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.
  
Uzyskanie dyplomu:

Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:

 • zdanie wszystkich trzech części egzaminu

oraz

 • ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata) i  udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • ukończona minimum 2-letnia szkoła policealna oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • udokumentowane 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
Informacje dodatkowe
Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cele i korzyści

Podstawowym celem szkoleń CIA jest dobre przygotowanie do egzaminów i skrócenie czasu potrzebnego do samodzielnej nauki.
  
Korzyści:
 • intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie wiedzy z tematów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • koncentracja na najważniejszych obszarach;
 • dostęp do setek pytań typu egzaminacyjnego (innych niż w podręcznikach CIA);
 • przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • poznanie pułapek, jakie czyhają na zdających;
 • stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.
Egzaminy CIA
Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – Computer Based Exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim.
Struktura egzaminów: 
CIA 1 – 125 pytań, 2 h 30 min.
CIA 2 i 3 – po 100 pytań, 2 h każdy.
Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Egzaminowany może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, przy czym istnieje możliwość powrotu do zaznaczonej wcześniej odpowiedzi i jej zmiany. W przypadku niepowodzenia kolejne podejście do egzaminu możliwe jest po upływie 60 dni. Liczba podejść/powtórek egzaminów nie jest limitowana, ale wszystkie egzaminy trzeba zdać w ciągu 3 lat.

Program

Przy tworzeniu tego programu współpracowaliśmy z IIA Polska.

Sprawdź różnice między nowym i starym sylabusem w zakładce FAQ

CIA 1 – PODSTAWY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

I.   Podstawy audytu wewnętrznego (15%)

II. Niezależność i obiektywizm (15%)

III. Biegłość i należyta staranność zawodowa (18%)

IV. Program zapewnienia i poprawy jakości (7%)

V.  Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola (35%)

VI. Ryzyko oszustwa (10%)

CIA 2 – PRAKTYKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

I.   Zarządzanie audytem wewnętrznym (20%)

II. Planowanie zadania (20%)

III. Wykonywanie zadania (40%)

IV. Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów (20%)

CIA 3 – WIEDZA BIZNESOWA DLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

I.   Znajomość biznesu (35%)

II. Bezpieczeństwo informacji (25%)

III. Informatyka (20%)

IV. Zarządzanie finansami (20%)


Przy tworzeniu tego programu współpracowalismy z IIA Polska.

Data i miejsce

Semestr jesień 2021

 • CIA 3: 17-19 listopada oraz 1-3 grudnia 2021 | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)

Semestr wiosna 2022

 • CIA 1&2: 14-16 marca 2022, 28-30 marca 2022  | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)
 • CIA 3: 16-18 maja 2022, 30 maja - 1 czerwca 2022 | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)

Semestr jesień 2022

 • CIA 1&2: 28-30 września 2022, 12-14 października 2022 | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)
 • CIA 3: 14-16 listopada 2022, 28-30 listopada 2022 | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator szkolenia
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

CIA - Frequently Asked Questions

Czym jest certyfikat CIA?

 • Jest to certyfikat wydawany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (ang. Institute of Internal Auditors, IIA), powszechnie uznawany na całym świecie. W Polsce został wpisany do ustawy o finansach publicznych jako jeden z certyfikatów, który daje prawo do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W jaki sposób można zdobyć certyfikat CIA?

 • Trzeba zdać trzy egzaminy oraz spełnić następujące wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

ukończone studia wyższe z dyplomem magistra i udokumentowane roczne doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

ukończone studia wyższe z dyplomem licencjata i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

tytuł Internal Audit Practitioner oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

wykształcenie średnie i udokumentowane 5-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach.

Za pokrewne dziedziny uznaje się: audyt wewnętrzny, zapewnienie jakości, zarządzanie ryzykiem, audyt/ocenę, zgodność (compliance), audyt zewnętrzny, kontrolę wewnętrzną.

Doświadczenie zawodowe można zdobyć przed, w trakcie lub po zdaniu egzaminów, ale nie później niż w ciągu 3 lat od momentu rejestracji (czyli przyjęcia aplikacji).

Czy rejestrując się na egzaminy CIA kandydat musi spełniać wszystkie ww. warunki?

 • Nie. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów przed wypełnieniem warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, jednak wydanie certyfikatu nastąpi dopiero po spełnieniu wszystkich warunków. Doświadczenie zawodowe można uzupełniać w trakcie lub po zdaniu egzaminów, ale wymaganą liczbę lat trzeba uzyskać nie później niż w ciągu 3 lat od momentu rejestracji (czyli przyjęcia aplikacji).

Na czym polega rejestracja = aplikacja?

 • Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminów CIA muszą się zarejestrować w anglojęzycznym systemie zarządzania certyfikacją CCMS (Certification Candidate Management System), prowadzonym przez IIA Global. Trzeba założyć konto (profil) w CCMS (https://ccms.theiia.org/), wnieść opłatę aplikacyjną (uiszczaną jednokrotnie, otwierającą 3 letni cykl zdawania egzaminów) i załączyć skany dokumentu tożsamości (dowód lub paszport) oraz świadectwa/ dyplomu potwierdzającego wykształcenie. W przypadku innego nazwiska w dokumencie tożsamości i na świadectwie/dyplomie należy załączyć skan aktu małżeństwa. Jeśli dokumenty nie są w języku angielskim, trzeba dołączyć tłumaczenie (może być wykonane samodzielnie; nie musi być przez tłumacza przysięgłego).

  Ostatnim niezbędnym elementem jest zaświadczenie o odpowiedniej postawie zawodowej i moralnej kandydata (Character Reference Form). Jest to elektroniczny formularz podpisywany przez kandydata i zatwierdzany drogą mailową przez obecnego lub byłego pracodawcę lub członka IIA lub posiadacza dyplomu CIA.

  Do uzyskania dyplomu konieczne będzie jeszcze potwierdzenie doświadczenia zawodowego (Experience Verification Form). Jeśli kandydat w momencie rejestracji ma już wymagane doświadczenie, może od razu wypełnić formularz. Jest on podpisywany przez pracodawcę.

Czy osoba, która chce zdobyć dyplom CIA musi być członkiem IIA?

 • Nie, ale członkowie IIA mają zniżki w opłatach. Na przykład opłata rejestracyjna dla członków IIA wynosi $115, dla pozostałych osób – $230. Podobne różnice dotyczą opłat za poszczególne egzaminy. Opłata członkowska w IIA Polska wynosi tylko 250 zł rocznie.

W jaki sposób odbywa się rejestracja na egzaminy?

 • Kandydat rejestruje się bezpośrednio w systemie zarządzania certyfikacją CCMS (Certification Candidate Management System). Kandydat musi podejść do egzaminu w ciągu 180 dni od dnia dokonania płatności za egzamin. Proces rejestracyjny odbywa się w j. angielskim. W EY Academy of Business można wykupić usługę administracji – wszystkimi formalnościami i zapisami na egzaminy zajmuje się wówczas nasz koordynator. Koszt usługi to 390 zł (+ 23% VAT) rocznie w przypadku zakupu w pakiecie ze szkoleniem lub 590 zł (+23% VAT) w przypadku dokupienia usługi po szkoleniu. Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób korzystających z naszych szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA.

Gdzie w Polsce można zdawać egzaminy, w jakim terminie i języku?

 • Egzaminy zdaje się w formie komputerowej (CBT – Computer Based Testing) w centrach egzaminacyjnych (Warszawa, Wrocław, Kraków) lub – na czas pandemii – we własnym domu. Miejsce, język, datę i godzinę egzaminu wybiera kandydat w systemie Pearson VUE. Egzaminy można zdawać w 12 językach, w tym po polsku.

Kiedy odbywają się egzaminy?

 • Termin i godzinę egzaminu wybiera zdający poprzez zakładkę Pearson Vue w CCMS.

W jaki sposób najlepiej przygotowywać się do egzaminów?

 • Najlepiej przygotować się do egzaminów na szkoleniach EY Academy of Business. Prowadzimy je od 2005 roku, najdłużej na rynku. Nasi trenerzy uczestniczą w tłumaczeniu Standardów, poradników i wytycznych IIA na język polski. Na bieżąco śledzą zmiany w egzaminach i odpowiednio dostosowują treści omawiane na szkoleniach.

Czy są gdzieś dostępne pytania do egzaminów?

 • Nie. Egzaminy mają charakter poufny. Kandydaci zgadzają się zachować w tajemnicy treść pytań i nie mogą o nich rozmawiać, z wyjątkiem przekazywania informacji, uwag, reklamacji do Departamentu Certyfikacji IIA. Nieupoważnione ujawnienie materiału egzaminu jest uznawane za naruszenie Kodeksu etyki IIA i może doprowadzić do dyskwalifikacji kandydata. Pytania dostępne w podręcznikach i w materiałach szkoleniowych nie są oficjalnymi pytaniami egzaminacyjnymi.

Z ilu pytań składają się egzaminy i jak długo trwają?

 • Egzamin CIA 1 składa się ze 125 pytań i trwa 2,5 godziny. Egzaminy CIA 2 i CIA 3 – każdy z nich składa się ze 100 pytań i trwa 2 godziny.

W jaki sposób osoba zdająca dowiaduje się o wyniku egzaminu?

 • Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu kandydat otrzymuje nieoficjalny wynik egzaminu. Wynik staje się ostateczny po publikacji w systemie CCMS. Zwykle trwa to kilka dni i jest to czas na złożenie ewentualnej reklamacji. Liczba poprawnych odpowiedzi jest przeliczana na punkty; można uzyskać od 250 do 750 punktów. Do zdania egzaminu potrzebne jest co najmniej 600 punktów.

Czy egzamin można powtarzać?

 • Tak. Jeżeli kandydat nie zda egzaminu, musi odczekać 60 dni zanim będzie mógł przystąpić do niego ponownie. Liczba podejść jest nieograniczona, jednak cały proces certyfikacyjny należy zakończyć w ciągu 3 lat od momentu rejestracji.

Czy po zapisaniu się na egzamin mogę zmienić jego termin?

 • Tak, istnieje możliwość przełożenia egzaminu – koszt to 75$.

Co zrobić jeśli nie zdam egzaminów w wymaganym 3 letnim okresie?

 • Istnieje jednokrotna możliwość przedłużenia ważności aplikacji o jeden rok – koszt to 275$.

Czy dyplom CIA jest ważny na zawsze?

 • Po uzyskaniu dyplomu CIA należy przestrzegać wymogu stałego rozwoju zawodowego, co wiąże się z koniecznością zdobycia 40 punktów CPE (Continuing Professional Education) rocznie. W przeciwnym przypadku dyplom traci ważność. Punkty można zdobywać w różny sposób, m.in. uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Czy kursy dają dyplom CIA?

 • Nie. Same szkolenia nie wystarczą. Do uzyskania dyplomu konieczne jest zdanie trzech egzaminów i wykazanie się odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Czy trzeba pójść na kurs, żeby podchodzić do egzaminu CIA?

 • Nie, chociaż o wiele łatwiej się przygotować, korzystając ze szkoleń. W EY Academy of Business przechodzimy przez wszystkie tematy i przerabiamy setki pytań typu egzaminacyjnego. Podpowiadamy, co jest ważne i na co zwracać uwagę w pytaniach.

Czy uczestnictwo w kursie i materiały wystarczą do tego, żeby podejść do egzaminu?

 • Tak. Nasze materiały i testy online są wyczerpujące i wystarczą do dobrego przygotowania się do egzaminu. Osobom, które chciałyby przerobić więcej pytań polecamy podręczniki Irvina N. Gleima – można je kupić w EY Academy of Business.

Ile czasu zajmie nauka do egzaminów CIA?

 • To, ile czasu zajmuje nauka do egzaminów CIA w dużym stopniu zależy od doświadczenia zawodowego kandydata. Niektórym wystarczy samo szkolenie (6 dni łącznie do CIA 1 i CIA 2 plus 6 dni do CIA 3). Inni potrzebują jeszcze dodatkowych dni na utrwalenie materiału i/lub poszerzenie wiedzy (np. z rachunkowości finansowej).

Ile kosztuje szkolenie?

 • CIA 1&2:

Opcja 1 – 4090 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + roczną administrację w procesie rejestracji IIA + testy online

Opcja 2 – 3700 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + testy online

Opcja 3 – 3400 zł + 23% VAT obejmuje samo szkolenie

 • CIA 3:

Opcja 1 – 4140 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + roczną administrację w procesie rejestracji IIA + testy online

Opcja 2 – 3750 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + testy online

Opcja 3 – 3600 zł + 23% VAT obejmuje samo szkolenie

Ile kosztują egzaminy?

 • Opłata rejestracyjna (= aplikacyjna): 115 $ dla członków IIA, 230 $ dla pozostałych osób
 • Rejestracja na egzamin CIA 1: 280 $ dla członków IIA, 395 $ dla pozostałych osób
 • Rejestracja na egzamin CIA 2: 230 $ dla członków IIA, 345 $ dla pozostałych osób
 • Rejestracja na egzamin CIA 3: 230 $ dla członków IIA, 345 $ dla pozostałych osób

Jakie są różnice między nowym i starym sylabusem?

Sylabus CIA 1

Dotychczas:

 1. Obowiązkowe wytyczne (35-45%)
 2. Kontrola wewnętrzna/ ryzyko (25-35%)
 3. Wykonywanie zadań audytowych – narzędzia i techniki audytu (25-35%)

Nowy sylabus:

 1. Podstawy audytu wewnętrznego (15%)
 2. Niezależność i obiektywizm (15%)
 3. Biegłość i należyta staranność zawodowa (18%)
 4. Program zapewnienia i poprawy jakości (7%)
 5. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola (35%)
 6. Ryzyko oszustwa (10%)

Sylabus CIA 2

Dotychczas:

 1. Zarządzanie audytem wewnętrznym (40-50%)
 2. Zarządzanie zadaniami audytowymi (40-50%)
 3. Oszustwa – ryzyka i kontrole (5-15%)

Nowy sylabus:

 1. Zarządzanie audytem wewnętrznym (20%)
 2. Planowanie zadania (20%)
 3. Wykonywanie zadania (40%)
 4. Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów (20%)

Sylabus CIA 3

Dotychczas:

 1. Ład organizacyjny/etyka biznesu (5-15%)
 2. Zarządzanie ryzykiem (10-20%)
 3. Struktury organizacyjne/ procesy i ryzyka biznesowe (15-25%)
 4. Komunikacja (5-10%)
 5. Zasady zarządzania/przywództwo (10-20%)
 6. IT/ zapewnienie ciągłości działania (15-25%)
 7. Zarządzanie finansami (13-23%)
 8. Gospodarka globalna (0-10%)

Nowy sylabus:

 1. Znajomość biznesu (35%)
 2. Bezpieczeństwo informacji (25%)
 3. Informatyka (20%)
 4. Zarządzanie finansami (20%)

Bezpłatny webinar
Dyplom CIA - nowy sylabus. Jakie zmiany nas czekają od kwietnia 2021?

Dołącz do spotkania i sprawdź, co zmienia się w polskiej wersji egzaminów CIA od 1 kwietnia 2021 r.

Rejestracja