Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

CIA - szkolenia i kursy

Cena:
CIA 1&2:
Opcja 1 – 4090 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + roczną administrację w procesie rejestracji IIA + testy online
Opcja 2 – 3700 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + testy online
Opcja 3 – 3400 zł + 23% VAT obejmuje samo szkolenie
CIA 3:
Opcja 1 – 4140 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + roczną administrację w procesie rejestracji IIA + testy online
Opcja 2 – 3750 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + testy online
Opcja 3 – 3600 zł + 23% VAT obejmuje samo szkolenie

Egzaminy według starego sylabusa tylko do końca 2020 r.

   

Przygotowujemy do egzaminów CIA od 2005 roku, najdłużej na polskim rynku. Nasi trenerzy (dyplomowani audytorzy wewnętrzni) biorą aktywny udział w tłumaczeniu podręczników CIA – jesteśmy ich wydawcą od początku istnienia polskiej wersji egzaminów. Na bieżąco śledzimy zmiany w Standardach audytu i innych wytycznych IIA, a także w samych egzaminach. Jesteśmy skuteczni, co potwierdzają opinie naszych klientów: „Szkolenie bardzo mi pomogło, zdałem za pierwszym razem” (uczestnik szkolenia CIA3).

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo?

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.
  
Uzyskanie dyplomu:

Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:

 • zdanie wszystkich trzech części egzaminu

oraz

 • ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata) i  udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • ukończona minimum 2-letnia szkoła policealna oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • udokumentowane 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
Informacje dodatkowe
Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cele i korzyści

Podstawowym celem szkoleń CIA jest dobre przygotowanie do egzaminów i skrócenie czasu potrzebnego do samodzielnej nauki.
  
Korzyści:
 • intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie wiedzy z tematów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • koncentracja na najważniejszych obszarach;
 • dostęp do setek pytań typu egzaminacyjnego (innych niż w podręcznikach CIA);
 • przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • poznanie pułapek, jakie czyhają na zdających;
 • stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.
Egzaminy CIA
Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – Computer Based Exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim.
Struktura egzaminów: 
CIA 1 – 125 pytań, 2 h 30 min.
CIA 2 i 3 – po 100 pytań, 2 h każdy.
Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Egzaminowany może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, przy czym istnieje możliwość powrotu do zaznaczonej wcześniej odpowiedzi i jej zmiany. W przypadku niepowodzenia kolejne podejście do egzaminu możliwe jest po upływie 60 dni. Liczba podejść/powtórek egzaminów nie jest limitowana, ale wszystkie egzaminy trzeba zdać w ciągu 3 lat.

Program

CIA 1: Podstawy audytu wewnętrznego
 • Obowiązkowe wytyczne (35-45%) w tym Definicja, Kodeks etyki i Standardy atrybutów IIA
 • Kontrola wewnętrzna/ ryzyko (25-35%) w tym rodzaje, techniki i modele kontroli, koncepcje ryzyka i ryzyko oszustwa.
 • Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki audytu (28-38%) w tym zbieranie i analiza danych, dokumentacja robocza, mapowanie procesów, ocena dowodów
CIA 2: Praktyka audytu wewnętrznego
 • Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego (40-50%) w tym rola audytu i planowanie w oparciu o ryzyko
 • Zarządzanie zadaniami audytowymi (40-50%) w tym planowanie i nadzorowanie zadań, sprawozdawczość i monitoring
 • Ryzyko i kontrole dotyczące oszustw (5-15%) w tym analiza ryzyka oszustwa, testy wykrywające oszustwa, audyt śledczy
CIA 3: Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego
 • Ład organizacyjny / etyka biznesu  (5-15%)
 • Zarządzanie ryzykiem (10-20%)
 • Struktury organizacyjne/ procesy i ryzyka biznesowe (15-25%)
 • Komunikacja (5-10%)
 • Zasady zarządzania / przywództwo (10-20%)
 • IT / zapewnienie ciągłości działania (15-25%)
 • Zarządzanie finansami (13-23%)
 • Gospodarka globalna (0-10%)

Data i miejsce

Semestr jesień 2020

 • CIA 1&2: 16-18 września oraz 30 września - 2 października 2020 | Online
 • CIA 3: 19-21 października oraz 4-6 listopada 2020 | Online

Semestr wiosna 2021

 • CIA 1&2: 24-26 marca oraz 7-9 kwietnia 2021 | Warszawa
 • CIA 3: 26-28 kwietnia oraz 12-14 maja 2021 | Warszawa

Kontakt

Koordynator szkolenia
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.