Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

CIA - szkolenia i kursy

Terminy zajęć:
  CIA 3 Warszawa, 13-15 oraz 27-29 listopada
CIA 1&2 Warszawa, 9-11 oraz 23-25 marca’20

 

CIA to jedyne powszechnie uznawane na całym świecie kwalifikacje z audytu wewnętrznego. Dyplom CIA jest nie tylko dowodem posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnej praktyki audytu wewnętrznego, ale świadczy również o tym, że jego posiadacz jest przygotowany na wyzwania współczesnej gospodarki.

Przeczytaj artykuł dlaczego połączyliśmy kursy CIA 1 i 2

Pierwsze dwa egzaminy CIA sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z zakresu podstaw i praktyki audytu wewnętrznego. Trzeci egzamin obejmuje szeroki zakres tematów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem: od ryzyka, przez zasoby ludzkie, IT i finanse, aż po gospodarkę globalną.

Informacje i opinie o kwalifikacjach CIA można znaleźć na stronach www.theiia.org (w języku angielskim) oraz www.iia.org.pl (w języku polskim).

Dla kogo?

Program CIA jest elastyczny, stale dostosowuje się do występujących na całym świecie potrzeb tej profesji. Obejmuje najnowsze trendy zmieniające profil zawodu audytora wewnętrznego.

Osoba posiadająca dyplom CIA potrafi ocenić przydatność nowych technologii, zidentyfikować nowe możliwości rozwoju, ocenić jakość i efektywność procesów i projektów, zalecić odpowiednie procedury przekazywania informacji, zidentyfikować ryzyka i zaproponować ich zminimalizowanie.

Audytor wewnętrzny posiadający dyplom CIA ma ogólne spojrzenie na organizację, w której pracuje. Stanowi wartościowe wsparcie dla kierownictwa i zarządu, pomaga w osiąganiu celów i zamierzeń.

Kto może starać się o dyplom CIA?

Kandydaci na CIA, w celu uzyskania certyfikatu, muszą mieć:

  • ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata), zdane wszystkie części egzaminu oraz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym  bądź  jego odpowiednik*

lub

  • ukończoną minimum 2-letnią szkołę policealną oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym  bądź jego odpowiednik*.  Do programu certyfikacyjnego mogą również przystąpić osoby, które udokumentują 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w jego obrębie*.

Kopia dyplomu ukończenia szkoły, wypisy lub inne dokumenty zaświadczające o ukończeniu studiów/ edukacji pomaturalnej muszą zostać załączone do wniosku kandydata. Kandydaci nie otrzymają certyfikatu, dopóki nie spełnią powyższych wymogów.

*Za równoważne doświadczenie można uznać m.in.: doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego; pracę w dziale kontroli wewnętrznej; pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami; kontrolę / zapewnienie jakości; pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (w tym wypadku należy dokładnie opisać, jakiego rodzaju kontrola / sprawdzanie jest dokonywane); może to być również tzw. audyt prawny. Oprócz tego, jeden rok praktyki zawodowej, może zostać zaliczony na podstawie ukończonych studiów wyższych o kierunku ekonomia, prawo, rachunkowość / księgowość. 

Charakter i struktura kursów

Oferujemy intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie wiedzy z obszarów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych. Każde zagadnienie jest najpierw omawiane przez prowadzącego, a następnie ilustrowane przykładowymi pytaniami typu egzaminacyjnego. Ostatnie godziny szkolenia przeznaczone są na rozwiązywanie dłuższych testów. Wykładowcy zwracają szczególną uwagę na technikę egzaminacyjną i pułapki czyhające na zdających.

Uczestnictwo w szkoleniach pozwala skoncentrować się na kluczowych obszarach wymaganej wiedzy, a tym samym skraca czas potrzebny do samodzielnej nauki. Możliwy jest też stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań. 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.