Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

CIA - szkolenia i kursy

Cena:
CIA 1&2:
Opcja 1 – 4090 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + roczną administrację w procesie rejestracji IIA + testy online
Opcja 2 – 3700 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + testy online
Opcja 3 – 3400 zł + 23% VAT obejmuje samo szkolenie
CIA 3:
Opcja 1 – 4140 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + roczną administrację w procesie rejestracji IIA + testy online
Opcja 2 – 3750 zł + 23% VAT obejmuje: Szkolenie + testy online
Opcja 3 – 3600 zł + 23% VAT obejmuje samo szkolenie

   

Przygotowujemy do egzaminów CIA od 2005 roku, najdłużej na polskim rynku. Nasi trenerzy (dyplomowani audytorzy wewnętrzni) biorą aktywny udział w tłumaczeniu podręczników CIA – jesteśmy ich wydawcą od początku istnienia polskiej wersji egzaminów. Na bieżąco śledzimy zmiany w Standardach audytu i innych wytycznych IIA, a także w samych egzaminach. Jesteśmy skuteczni, co potwierdzają opinie naszych klientów: „Szkolenie bardzo mi pomogło, zdałem za pierwszym razem” (uczestnik szkolenia CIA3).

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

CIA (Certified Internal Auditor) to najbardziej znane na świecie kwalifikacje dla audytorów wewnętrznych. Dyplom CIA jest świadectwem zarówno odpowiedniego przygotowania teoretycznego, jak i doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznym lub pokrewnych dziedzinach.
  
Uzyskanie dyplomu:

Do uzyskania dyplomu CIA konieczne jest:

 • zdanie wszystkich trzech części egzaminu

oraz

 • ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata) i  udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • ukończona minimum 2-letnia szkoła policealna oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach

lub

 • udokumentowane 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w pokrewnych dziedzinach
Informacje dodatkowe
Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie. Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Cele i korzyści

Podstawowym celem szkoleń CIA jest dobre przygotowanie do egzaminów i skrócenie czasu potrzebnego do samodzielnej nauki.
  
Korzyści:
 • intensywne kursy, ukierunkowane zarówno na opanowanie wiedzy z tematów objętych egzaminem, jak i przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • koncentracja na najważniejszych obszarach;
 • dostęp do setek pytań typu egzaminacyjnego (innych niż w podręcznikach CIA);
 • przećwiczenie technik egzaminacyjnych;
 • poznanie pułapek, jakie czyhają na zdających;
 • stały kontakt e-mailowy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań.
Egzaminy CIA
Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – Computer Based Exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim.
Struktura egzaminów: 
CIA 1 – 125 pytań, 2 h 30 min.
CIA 2 i 3 – po 100 pytań, 2 h każdy.
Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Egzaminowany może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności, przy czym istnieje możliwość powrotu do zaznaczonej wcześniej odpowiedzi i jej zmiany. W przypadku niepowodzenia kolejne podejście do egzaminu możliwe jest po upływie 60 dni. Liczba podejść/powtórek egzaminów nie jest limitowana, ale wszystkie egzaminy trzeba zdać w ciągu 3 lat.

Program

CIA 1: Podstawy audytu wewnętrznego
 • Obowiązkowe wytyczne (35-45%) w tym Definicja, Kodeks etyki i Standardy atrybutów IIA
 • Kontrola wewnętrzna/ ryzyko (25-35%) w tym rodzaje, techniki i modele kontroli, koncepcje ryzyka i ryzyko oszustwa.
 • Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki audytu (28-38%) w tym zbieranie i analiza danych, dokumentacja robocza, mapowanie procesów, ocena dowodów
CIA 2: Praktyka audytu wewnętrznego
 • Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego (40-50%) w tym rola audytu i planowanie w oparciu o ryzyko
 • Zarządzanie zadaniami audytowymi (40-50%) w tym planowanie i nadzorowanie zadań, sprawozdawczość i monitoring
 • Ryzyko i kontrole dotyczące oszustw (5-15%) w tym analiza ryzyka oszustwa, testy wykrywające oszustwa, audyt śledczy
CIA 3: Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego
 • Ład organizacyjny / etyka biznesu  (5-15%)
 • Zarządzanie ryzykiem (10-20%)
 • Struktury organizacyjne/ procesy i ryzyka biznesowe (15-25%)
 • Komunikacja (5-10%)
 • Zasady zarządzania / przywództwo (10-20%)
 • IT / zapewnienie ciągłości działania (15-25%)
 • Zarządzanie finansami (13-23%)
 • Gospodarka globalna (0-10%)

Data i miejsce

Semestr wiosna 2021

 • CIA 1&2: 24-26 marca oraz 7-9 kwietnia 2021 | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)
 • CIA 3: 26-28 kwietnia oraz 12-14 maja 2021 | Warszawa lub ONLINE (do wyboru)

Kontakt

Koordynator szkolenia
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.