Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Excel BI w pracy analityka – Power Query i Power Pivot

Excel BI w pracy analityka – Power Query i Power Pivot

29-30 grudnia 2021 | Online Live

Na module zaprezentowane zostanie praktyczne zastosowanie Power Query do pobierania, scalania, przetwarzania danych z różnych źródeł, którego celem będzie miało przygotowanie modelu rachunku marżowego dla firmy handlowej. Model rozliczenia rentowności zostanie przygotowany w Power Pivot, dzięki czemu uczestnicy poznają relacyjne baz danych. Również przedstawione zostaną zasady i przykłady zastosowania języka M w Power Query oraz języka DAX w Power Pivot.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Ten moduł polecamy szczególnie:​
 • Analitykom zajmującym się przygotowaniem i analizą dużych zbiorów danych sprzedażowych i kosztowych ​
 • Pracownikom działów raportowania, którzy chcą usprawnić i zautomatyzować swoją pracę.
 • Pracownikom, którzy chcą usprawnić i zautomatyzować swoją codzienną pracę w obszarze przetwarzania dużych zbiorów danych​
 • Osobom odpowiedzialnym za tworzenie kokpitów menedżerskich 

Cele i korzyści

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:​
 • Jak zbudować raport, analizę z danych pochodzących z różnych źródeł danych ​
 • Jak zautomatyzować proces raportowania w swojej firmie ​
 • Jak wprowadzić element automatyzacji swojej codziennej pracy ​
 • Jak zacząć wykorzystać Power Query do importu i przetwarzania danych​
 • Jak zbudować model raportowy, przeprowadzić analizę z danych pochodzących z różnych źródeł danych ​
 • Jak zacząć wykorzystać Power Pivot do budowy modeli biznesowych
Korzyści ze szkolenia
Po ukończeniu szkolenia:​
 • Będziesz umiał zastosować Power Query  do automatyzacji swojej pracy ​
 • Przygotujesz automatyczne dzienne raporty wysyłane maile do odbiorcy ​
 • Przygotujesz automatyczne dzienne raporty zaczytywane do Excela​
 • Zaoszczędzisz dużo czasu na codziennych czynnościach, których celem było przygotowanie danych do analizy i raportowania
 • Będziesz umiał zastosować Power Pivot do automatyzacji swojej pracy ​
 • Wykorzystasz narzędzie Power Pivot do budowy modelu controllingowego swojej firmy

Program

Program Power Query
 • Pobieranie danych z: pliku Excel, folderu, strony www, Accessa, csv, Arkuszy Google, Share Point
 • Zwracanie wyniku zapytania do skoroszytu (tabela, tabela przestawna, plik połączenia)
 • Edycja zapytań
 • Proste i zaawansowane przekształcenia danych w zapytaniu
 • Scalanie i dołączanie zapytań
 • Filtrowanie i sortowanie danych w kolumnach zapytania
 • Kolumna warunkowa i niestandardowa
 • Funkcje języka M (tekstowe, daty i czasu, matematyczne, logiczne)
 • Funkcja jeżeli w języku M
 • Kolumna przestawna i anulowanie przestawiania
 • Grupowanie jednopoziomowe i zaawansowane
 • Parametry i ich zastosowanie w zapytaniu
 • Tworzenie funkcji własnych użytkownika w języku M oraz przy użyciu parametrów
Program Power Pivot
 • Model relacyjnej bazy danych pod Power Pivot (relacje 1 do wielu, wiele do 1)
 • Dodawanie tabel do Modelu danych (tabele faktów/transakcji i tabele wymiarów/słownikowe)
 • Widok danych , widok diagramu oraz obszar obliczeń
 • Tworzenie relacji w modelu danych
 • Tworzenie pól hierarchicznych
 • Praca na modelu danych w tabeli przestawnej i wykresach przestawnych
 • Tabela dat i jej zastosowanie
 • Tworzenie kolumn i miar w Power Pivot
 • Język DAX – funkcje sumowania (SUM , SUMX), zliczania (COUNT i COUNTROWS), dzielenie (DIVIDE), średniej (AVERAGE i AVERAGEX), jeżeli (IF), filtrowania (FILTER, ALL), złożone (CALCULATE), daty (TOTALYTD, DATEADD, SAMEPERIODLASTYEAR)
 • Miary KPI
 • Funkcja drillowania danych w wykresach przestawnych
Case study
 • Narzędzie do konsolidacji budżetów cząstkowych z folderu
 • Narzędzie do rozliczenia realizacji budżetu kosztowego poszczególnych MPK
 • Narzędzie do analizy rentowności (rachunek marż) w różnych układach dla przedsiębiorstwa handlowego i budowa dashboardu w arkuszu

Termin i miejsce

29-30 grudnia 2021 | Online Live


Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com