Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - szkolenia bazowe   Finanse dla audytorów wewnętrznych

Finanse dla audytorów wewnętrznych

Aby wykonywać swoje zadania, audytorzy wewnętrzni na co dzień często potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia finansowe są im zupełnie nieznane. Audytor wewnętrzny nie musi być finansistą, ale bez gruntownej znajomości finansów nie zawsze będzie w stanie skutecznie wypełniać postawione przed nim zadania.
Zrozumienie konstrukcji bilansu, rachunku wyników, cash flow oraz zasad ich sporządzania, powinno być powszechną wiedzą każdego audytora wewnętrznego. Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze porozumiewanie się z pracownikami pionu finansów.
  
Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do audytorów wewnętrznych bez przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy muszą wykorzystywać i interpretować dane przedstawione w sprawozdaniach finansowych lub oceniać proces sporządzania sprawozdań finansowych.
Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumiesz, w jaki sposób transakcje gospodarcze w organizacji są ujmowane w księgach rachunkowych oraz jak wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej uczestnicząc w audycie finansowym oraz prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego.
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji finansowych.
 • Zyskasz solidne podstawy, które pozwolą Ci efektywniej przygotować się do egzaminów CIA, w szczególności CIA3.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • W jaki sposób transakcje gospodarcze są ujmowane w księgach firmy?
 • Jak wygląda proces sprawozdawczy, którego efektem są sprawozdania finansowe?
 • Co oznaczają i w jaki sposób wyceniane są najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat?
 • Co pokazuje i jak sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych?
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz jak przekłada się to na sprawozdania finansowe?

Program szkolenia

 • Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie. Czym są i kto je stosuje?
 • Zasady ujmowania transakcji gospodarczych na kontach księgowych, zasada podwójnego zapisu.
 • Proces sprawozdawczy – od konta księgowego, przez zestawienie obrotów i sald do podstawowych elementów sprawozdania finansowego - zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat - wzajemne powiązania i zależności (case study).
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru oraz główne obszary ryzyka błędu lub manipulacji, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe,
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Rezerwy Należności i zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Co pokazują oraz jak powiązać je z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Kompleksowa interpretacja pełnego sprawozdania finansowego (case study).

 W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa na obiad.

Data i miejsce

16-17 listopada 2020 r., Warszawa
Zajęcia odbywają się w centrum Warszawy. Szkolenie trwa w godz. 9.00-16.30.
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Koordynator zajęć w Warszawie:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302 

Punkty edukacyjne

Za każdy dzień szkolenia można dostać 7,5 CPE.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.