Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia HRBP

Start 6 edycji: 16 grudnia 2021  | Lokalizacja: Warszawa 

*W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią zajęcia kontynuowane będą online

Cena regularna:8900 netto

Wczesny zapis - 7900 zł netto | dotyczy rejestracji do 20 października! 

Czym jest Akademia HR Business Partnera? To autorski, intensywny program rozwoju kompetencji zwiększających skuteczność biznesową jego uczestników i uczestniczek w tej ważnej i wymagającej roli. 

Celem programu jest praktyczne przełożenie aktualnej wiedzy oraz sprawdzonych technik, metod i narzędzi HR na nowy, bardziej efektywny sposób pracy. 

Absolwent Akademii to kompetentny, skuteczny HR Business Partner potrafiący zachować równowagę pomiędzy skupieniem na biznesowych celach i rezultatach a koncentracją na potrzebach ludzi w organizacji.

Ciekawostka!
Sprawdź wyniki ankiety Największe wyzwania pracowników działów HR w czasie pandemii wraz z komentarzem naszych ekspertów.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • WIEDZA+

Dla kogo?

Akademia HRBP jest skierowana do osób, które:

 • już pracują w roli HR Business Partnera
 • chcą zostać HR Business Partnerem i mają doświadczenie w HR

Jeśli chcesz zostać HR Business Partnerem, ale nie masz doświadczenia w HR, zapraszamy na program HR Expert, który dostarczy Ci wiedzy na temat procesów HR-owych.

Cele i korzyści

Uczestnik po ukończeniu programu:

 • ma większą świadomość siebie w roli HR Business Partnera
 • ma zaprojektowaną własną strategię rozwoju w oparciu o swój potencjał i zasoby (mocne strony, talenty, predyspozycje, unikatowe kompetencje)
 • potrafi budować długotrwałe, autentyczne relacje w biznesie dzięki empatycznej, skutecznej komunikacji
 • umie stosować w praktyce przedstawione narzędzia, techniki i metody HR i dzięki temu działać sprawnie i efektywnie
 • jest częścią społeczności praktyków HR Business Partneringu – przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także uzyskania wsparcia w tej roli

Głównymi korzyściami dla organizacji jest posiadanie kompetentnych HR Business Partnerów, którzy potrafią:

 • udzielać merytorycznego wsparcia w obszarze zarządzania personelem
 • myśleć i działać skutecznie z różnych perspektyw - systemowej (strategicznej) i operacyjnej (projektowej)
 • jasno definiować i objaśniać powinności managerskie względem ludzi osobom wspieranym przez nich w jednostkach biznesowych
 • wspólnie rozwiązywać problemy i wyzwania w firmie, a także moderować procesy przechodzenia przez trudne sytuacje takie jak: konflikt, opór przed zmianą, agresywne komunikaty etc.
 • współpracować z pozostałymi specjalistami HR, a także kadrą managerską w sposób pełen partnerstwa i szacunku do wzajemnych obszarów odpowiedzialności i kompetencji

Program

Akademia HRBP składa się z 6 dwudniowych modułów, a także specjalnie opracowanego systemu ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Nieodłączną częścią programu jest proces akredytacji, który polega na zaliczeniu poszczególnych zadań oraz obronie pracy merytorycznie powiązanej z tematyką poruszaną podczas zajęć.

Każdy moduł prowadzony jest przez dwoje trenerów-praktyków z doświadczeniem w biznesie. Wybrane zajęcia wzbogacone są także o wystąpienia gości – HR Business Partnerów, psychologów biznesu, czy specjalistów nowych technologii i innowacji HR. Dodatkowym atutem jest bieżąca informacja zwrotna od trenerów i pozostałych uczestników, co pozwala na szybką diagnozę poziomu swoich kompetencji oraz monitorowanie postępów.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-16.30. Między niektórymi modułami zaplanowane są krótsze, 1,5 h webinaria.
Jak tylko ograniczenia związane z pandemią zostaną zniesione, zajęcia kontynuowane będą stacjonarnie.

Moduł 1: Ja jako HR Business Partner

 • Analiza roli HR Business Partnera z różnych perspektyw
 • Identyfikowanie i zarządzanie relacjami z grupami interesariuszy (wewnętrznymi i zewnętrznymi)
 • Odkrywanie i definiowanie potrzeb rozmówcy, odróżnianie ich od strategii
 • Autodiagnoza obecnej roli i skuteczności

Moduł 2: Skuteczny dialog w biznesie

 • Empatyczne słuchanie
 • Klarowne wyrażanie siebie
 • Przygotowanie do rozmowy, analiza sytuacji, kontekstu, potrzeb i celów
 • Kierowanie rozmową, by tworzyć przestrzeń do dialogu i porozumienia

Moduł 3: Świadome stosowanie narzędzi HR

 • Przegląd aktualnych i rzetelnych narzędzi
 • Definiowanie celów biznesowych i trafny dobór rozwiązań
 • Wdrożenie, stosowanie i ewaluacja narzędzi
 • Komunikacja z kadrą zarządzającą nt. celowości i zasadności narzędzi/ metod

Moduł 4: Myślenie systemowe i projektowe

 • Korzyści z wdrożenia Teorii Ograniczeń
 • Narzędzia analizy złożonych sytuacji, kontekstów, postaw i zachowań jednostki i systemu
 • Praca metodą projektu, wyznaczanie mierzalnych rezultatów nawet w tzw. obszarach „miękkich”

Moduł 5: Trudne sytuacje

 • Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów interesów w relacjach interpersonalnych/ w zespole/ w organizacji
 • Praca z odmową i oporem rozmówcy
 • Dialog w procesie zwolnienia, reorganizacji, zmian rodzących sprzeciw
 • Radzenie sobie z agresywnymi komunikatami i negatywnymi emocjami

Moduł 6: Moja strategia w roli HRBP

 • Integracja wiedzy i umiejętności z całego programu, wskazówki wdrożeniowe
 • Projektowanie własnej strategii rozwoju
 • Przestrzeń na dodatkowe, zgłoszone przez uczestników potrzeby

Termin i miejsce

Start 6 edycji: 16 grudnia 2021  | Lokalizacja: Warszawa 

*W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią zajęcia kontynuowane będą online.

Cena za wczesny zapis - 7900 zł netto - dotyczy rejestracji do 20 października!

 • Możliwość płatności w dwóch ratach po 4200 zł netto
 • Cena regularna: 8900 zł netto
  Możliwość płatności w dwóch ratach po 4700 zł netto

Terminy poszczególnych modułów  - edycja 6

 • Moduł 1 - 16-17 grudnia 2021
 • Moduł 2 - 13-14 stycznia 2022
 • Moduł 3 - 17-18 lutego 2022
 • Moduł 4 - 17-18 marca 2022
 • Moduł 5 - 14-15 kwietnia 2022
 • Moduł 6 - 12-13 maja 2022

Trenerzy

Aleksandra Jopyk – trenerka, mentorka i certyfikowany coach Instytutu Gallupa z ponad 16-letnim doświadczeniem na wyższych stanowiskach menedżerskich w obszarach HR, HRBP zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i mniejszych organizacjach. Jest pasjonatką prostych i sprawdzonych w praktyce biznesowej rozwiązań. Czytaj więcej.

Tomasz Bagiński – trener, konsultant, mediator i autor modelu rozmów 1:1. Od ponad 21 lat wspiera osoby na najwyższych stanowiskach, kadrę menedżerską oraz HRBP w tworzeniu prostych i skutecznych rozwiązań, spełniających cele biznesowe i jednocześnie odpowiadających na potrzeby ludzi w organizacji. Czytaj więcej.

Cena 8900,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. +48 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy - przekazywania wiedzy na przykładach z życia:


Nagranie z webinaru
Po co HR Business Partner w organizacji?

Poznaj perspektywę praktyków, którzy łączą doświadczenia z biznesu i HR

Rejestracja


Kompetencje skutecznego HRBP

Webinar z dnia otwartego EY Academy of Business 2020 r.

Rejestracja


Sprawdź wyniki ankiety Największe wyzwania pracowników działów HR w czasie pandemii wraz z komentarzem naszych ekspertów.

Czytaj