Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla kontrolerów finansowych   Kompendium narzędzi nowoczesnego controllingu

Kompendium narzędzi nowoczesnego controllingu

Start programu: wrzesień 2020

Akademia umiejętności narzędziowej ma na celu zapoznanie uczestników z zastosowaniem MsExcel w procesie pobierania i obróbki danych oraz automatyzacji pracy poświęconej na przygotowywanie raportów w formie tabel, wizualizacji czy też dashboardów menedżerskich. W ramach wizualizacji informacji zarządczej pokazane zostaną różnego rodzaju wykresy i ich zastosowanie w raportowaniu, narzędzie Map 3D oraz inne graficzne sposoby prezentacji danych. Na szkoleniu zaprezentujemy w jaki sposób zastosować tabele przestawne do analizy dużych zbiorów danych, przygotowania dynamicznych raportów czy też kokpitów.
W poszczególnych modułach kursanci zapoznają się z narzędziami Power Query, Power Pivot, Power Bi i ich zastosowaniu w budowaniu modeli danych bazujących na informacjach z różnych zewnętrznych źródeł danych. Przedstawione zostaną zasady procesu ETL (extraction, transformation, loading) - ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych.
Z innych ciekawych zagadnień poruszanych podczas kursu należy wymienić: zasady i składania zapytań do relacyjnych baz danych w języku SQL, narzędzie KNIME, które pozwala na pracy na strumieniach danych pobieranych z rozmaitych źródeł jak np. Google Analytics, bazy SQL, pliki Excel.

  • Program
  • Termin i miejsce
  • Cena
  • Kontakt
  • Pobierz

Moduł 1. Excel – funkcje i budowanie modeli finansowych. Zastosowanie Arkuszy Google (2 dni)

► Budowanie zabezpieczonych formularzy służących do pobierania danych z organizacji

► Funkcje stosowane w controllingu – tekstowe, logiczne, matematyczne, statystyczne, daty i czasu, wyszukiwania i odwołania – praktyczne zastosowanie

► Narzędzia analiz warunkowych – szukaj wyniku, tabela, menedżer scenariuszy

► Funkcje finansowe w Excelu i ich zastosowanie w controllingu i finansach

► Budowa modelu budżetowania w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym

► Budowa planu inwestycyjnego w arkuszu wraz z oceną rentowności inwestycji

► Model do planowania kosztów i ilości potrzebnych telemarketerów według wyznaczonego planu sprzedażowego

► Model ewidencji należności przeterminowanych – formatowanie warunkowe.

► Model planowania płynności przedsiębiorstwa – określanie przyszłych wpływów i wydatków

► Narzędzie konsolidacji arkuszy

► Tworzenie Arkuszy Google i ich modyfikacja do raportowanie i pobierania danych

► Wymiana danych pomiędzy Arkuszami Google – dynamiczne pobieranie danych

► Funkcje dostępne w arkuszach kalkulacyjnych Google

► Wersjonowanie i śledzenie zmian w Arkuszach Gogole, zarządzanie uprawnieniami

► Tworzenie modelu do rozliczania budżetu głównego i budżetów cząstkowych w Arkuszach Google

Moduł 2 ( pierwszy dzień) - Excel – tabele przestawne w analizie danych i raportowaniu (1 dzień)

► Zasady budowania tabel i wykresów przestawnych

► Zastosowanie tabel przestawnych do dynamicznego raportowania i analizy dużych zbiorów danych – przykład raportu controllingu personalnego

► Tabele przestawne budowane na jednym wspólnym źródle danych – analiza sprzedaży z różnych zestawień

► Sporządzanie raportu kosztowego wg MPK oraz stopień przekroczenia kosztów w stosunku do budżetu

► Planowanie przyszłych wpływów ze sprzedaży z uwzględnieniem opóźnień w płatnościach od dostawców

► Wyliczanie średnich kursów walut – funkcje grupowania dat w tabeli przestawnej

► Wizualizacja danych z tabeli przestawnej w formie wykresu przestawnego

► Tabele przestawne z zewnętrznych źródeł danych – obliczanie premii handlowców na podstawie zewnętrznej bazy zamówień

► Pola i elementy obliczeniowe w tabeli przestawnej – wyliczanie marży dla dziennej sprzedaży produktów

► Fragmentator i oś czasu jako dodatkowe narzędzia zarządzania zbiorem tabel przestawnych

► Funkcja WeźDaneTabeli - automatyczny rachunek wyników w oparciu o obrotówkę z systemu księgowego

Moduł 2 ( drugi dzień) Wizualizacja danych i tworzenie Dashboardów w Excelu (1 dzień)

► Zasady budowania kokpitów menedżerskich

► Wizualizacja informacji zarządczej – wykresy dostępne w Excelu (kaskadowy, lejkowy, mapa drzewa, pierścieniowy, radarowy, kołowy)

► Narzędzie PowerMap – wizualizacja danych na mapach

► Zastosowanie formatowania warunkowego w dashboardach (mapa ciepła, ikony, paski danych)

► Zastosowanie wykresy przebiegu w czasie

► Ikony w dashbordach

► Dashboardy z wykorzystaniem tabel przestawnych (fragmentator, oś czasu)

► Zastosowanie dodatku mapy w kokpicie

► Funkcje Excela wykorzystywane przy budowaniu dashboardów

► Ustawienia drukowania kokpitu

► Zabezpieczenie kokpitu

Moduł 3. Excel BI w pracy analityka – Power Query (2 dni)

► Importowanie danych zewnętrznych do Power Query

► Praca na danych operacje na kolumnach

► Łączenie, porównywanie  i dzielenie danych

► Piwotowanie i rozpiwotowywanie danych

► Eksport danych do Excela i odświeżanie utworzonych zapytań

► Tworzenie relacji (aktywne i nieaktywne)

► Tworzenie miar i ich zastosowanie w modelach przeliczeniowych

► Podstawy języka M

Moduł 4 . Excel BI w pracy analityka – Power Pivot (2 dni)

► Importowanie danych zewnętrznych do Power Pivot

► Praca na danych operacje na kolumnach

► Łączenie, porównywanie  i dzielenie danych

► Eksport danych do Excela i odświeżanie utworzonych zapytań

► Tworzenie relacji (aktywne i nieaktywne)

► Tworzenie miar i ich zastosowanie w modelach przeliczeniowych

► Tworzenie i modyfikacja wskaźników KPI

► Wizualizacja informacji zarządczej

► Power Pivot jako źródło danych dla tabel przestawnych

► Podstawy języka DAX

Moduł 5  Power BI – budowa modelu danych i dashboardów (2 dni)

► Importowanie danych zewnętrznych

► Praca na danych operacje na kolumnach

► Łączenie, porównywanie  i dzielenie danych

► Proces ETL (extraction, transformation, loading) - ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych

► Budowa modelu danych z różnych źródeł

► Zastosowanie funkcji  z zakresu Time Intelligence

► Tworzenie profesjonalnych dasboardów , raportów i wizualizacji informacji zarządczej

► Tworzenie relacji w modelu

► Tworzenie miar, kolumn obliczeniowych i ich zastosowanie w modelu danych

► Łączenie kwerend

► Grupowanie danych w kwerendach

► Narzędzia wizualizacji danych – wykresy i mapy

► Publikowanie danych w skoroszytach , przeglądarce i na urządzeniach mobilnych

► Tworzenie relacji (aktywne i nieaktywne

► Budowania modelu danych przy użyciu danych z różnych źródeł. Przeprowadzenia skomplikowanych przekształceń danych. Rozumienia języka M i całego procesu ETL

Moduł 5, Praca na danych w KNIME i SQL Management Studio (2 dni)

► KNIME Analytics Platform – oprogramowanie do statystycznej analizy danych

► Omówienie elementów składowych oprogramowania

► Prana za strumieniach danych

► Wczytywanie danych z plików .txt, .csv, .xls

► Połącznie z bazami danych

► Przygotowanie danych – operacja na rekordach

► Przygotowanie danych – operacja na kolumnach

► Przekształcenie danych -łączenie, dzielenie, operacje na strumieniach

► Automatyzacja zadań w Knime – eksport danych do Excela, wysyłka e-mailem

► Generowanie automatyczne – przygotowanie workflow generującego cykliczne raporty

► Omówienie zastosowania i głównych funkcji SQL Management Studio

► Podłączenie relacyjnej bazy danych

► Podstawowe komendy i funkcje w SQL

► Tworzenie zapytań w graficznym edytorze kwerend

► Tworzenie tabeli widoków

► Eksport danych do Excela i innych formatów

► Tworzenie połączeń do tabel przestawnych

►Odświeżania danych pobieranych z SQL MS

Start programu- wrzesień 2020 r, Warszawa

Cena 9900,00 PLN (+ 23% VAT)

Aleksandra Trych

Koordynator projektów szkoleniowych

+48 505 171 636

Aleksandra.trych@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.