Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse   Lean Six Sigma Finance

Lean Six Sigma Finance - warsztaty

Nowy termin zostanie podany

Six Sigma jako samodzielna metodologia zaistniała pierwszy raz w koncernie Motorola i General Electric w 1987 roku. Lean powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z przebudową procesów produkcyjnych i zaistniał jako metodologia w koncernie Toyota w 1979 roku. Do tej pory wiele koncernów traktuje te dwie metodologie indywidualnie, wdrażając jedną albo drugą, nie dostrzegając tego, iż wzajemnie się dopełniają.

W XXI wieku wiele międzynarodowych koncernów po kilkuletnim doświadczeniu z metodologią Six Sigma oraz Lean postanowiły połączyć te dwie metodologie, tworząc nową Lean Six Sigma. Obecnie stanowi ona podstawę strategii budowania przewagi konkurencyjnej. Six
Sigma dzięki swojemu statystycznemu podejściu do procesów, skupianiu się na kliencie i jego wymaganiach oraz Lean dzięki odchudzaniu procesów i redukcji kosztów stworzyły najsilniejsze narzędzie zarządzania jakością. Działa głównie w oparciu na projektach i inicjatywach usprawniających, jest to idealne narzędzie do zwiększenia zaangażowania pracowników w zmiany i wykorzystania potencjału ludzkiego.

Lean Six Sigma Finance to rozszerzenie koncepcji Six Sigma i Lean Manufacturing na wszystkie branże, również na usługi i finanse oraz stworzenie kompleksowego systemu zarządzającego jakością w przedsiębiorstwie, angażującego każdego pracownika w zmiany w każdym obszarze przedsiębiorstwa. Lean Six Sigma Finance to koncepcja zastosowania narzędzi we wszystkich procesach realizowanych w biurze, ze szczególnych uwzględnieniem usług finansowych (ubezpieczenia, banki), służby zdrowia, branży outsourcingowej (BPO, SSC) itp. Biorąc pod uwagę specyfikę branży usługowej i obszaru finansów, większość narzędzi Lean można z powodzeniem zastosować, zrywając ze stereotypem, że prezentowane narzędzie mogą być użyte tylko i wyłącznie dla produkcji. Każda powtarzalna praca wykonywana dla Klienta, w tym również usługa, jest procesem, w którym z powodzeniem można zastosować wszystkie analizowane podczas warsztatu narzędzia. Usprawnianie przepływu, eliminacja marnotrawstwa, standaryzacja i zarządzanie wizualne, dotąd zarezerwowane dla produkcji, okazują się mieć podstawowe znaczenie dla prawidłowego i sprawnego przebiegu procesów finansowych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

 • pracowników wyższego i średniego szczebla struktury zarządczej firmy, tworzących strategie w zakresie zarządzania procesami i zarządzania projektami
 • dyrektorów finansowych
 • change i continuous improvement manedżerowów
 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie programu jakości oraz budowę strategii rozwoju biznesu

Cele

Główny cel warsztatu to zapoznanie z praktyką implementacji Lean Six Sigma w obszarze Finansów w oparciu o wszystkie dostępne metodologie programu. Jest to doskonała pomoc w zakresie budowania strategii rozwoju programu, analizy ryzyk implementacji i angażowania pracowników w zmiany. Warsztat prezentuje również gotowe rozwiązania w zakresie prowadzenia projektów i zarządzania portfelem projektów oraz całą sferę finansową programu. Warsztat obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy wdrożenia metodologii i pozwala zbudować strategię rozwoju programu, uwzględniającą sposób wdrożenia.

Warsztat odpowiada na kluczowe pytania:

 • Jak samodzielnie zaimplementować program Lean Six Sigma w firmie?
 • Od czego zacząć implementację metodologii Lean Six Sigma Finance?
 • Jakie są podstawowe narzędzia programu Lean Six Sigma?
 • Jakie są dostępne warsztaty i odpowiadające im stanowiska funkcyjne w programie Lean Six Sigma?
 • Jakich zasobów będziesz potrzebował podczas implementacji i późniejszego kierowania programem Lean Six Sigma?
 • Jakie są podstawowe problemy, z którymi spotykają się firmy implementując program?
 • Jaka jest rola kierownictwa w programie Lean Six Sigma?
 • Jakie są krytyczne czynniki sukcesu w programie Lean Six Sigma?
 • Jakie korzyści może przynieść implementacja metodologii Lean Six Sigma?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane i jak ich uniknąć?

Korzyści

Podczas warsztatu uczestnik znajdzie odpowiedź na wiele kluczowych pytań związanych z metodologią Lean Six Sigma Finance:

 • Ile jest w firmie procesów i które z nich są kluczowe?
 • Jakie są główne zależności między procesami biznesowymi w firmie?
 • Co to jest Piramida procesów?
 • Które procesy dobrze realizują wymagania Klienta, a które nie - które procesy są wydolne?
 • W jaki sposób mapuje się i opomiarowuje procesy biznesowe?
 • Jak wskazać procesy, od których należałoby rozpocząć usprawnienia?
 • W jaki sposób można zidentyfikować wszystkie problemy istniejące w procesie oraz przyczyny tych problemów?
 • W jaki sposób ustalić konkretne mierzalne cele dla każdego z procesów?
 • W jaki sposób ustalić konkretne cele i KPI dla pracowników na podstawie miar procesów?
 • Jak prowadzić spotkanie, aby rozwiązać skomplikowany problem biznesowy poprzez identyfikację przyczyn i doprowadzając go do ostatecznego rozwiązania i listy rekomendacji?
 • Jak zorganizować i dobrać skład osobowy na spotkanie warsztatowe problem solving?
 • Jakie są narzędzia stosowanie podczas rozwiązywania problemów w procesie?
 • Jaka jest rola fasylitatora i uczestników oraz sponsora?
 • Jak poprowadzić w usystematyzowany sposób projekt usprawniający?
 • W jaki sposób zastosować statystykę do analizy procesu i identyfikacji rozwiązań?
 • Jak zidentyfikować problem w procesie i zdefiniować rozwiązania poprzez testowanie hipotez lub projektowanie eksperymentów?
 • Jak zastosować statystyczną kontrolę procesu dla utrzymania efektów dokonanej zmiany?
 • Co to jest strumień wartości w procesie i jak go zmapować?
 • Jak wskazać czynności w procesie przynoszące wartość dodaną dla Klienta?
 • Jaki powinien być optymalny czas wykonania każdej czynności w procesie?
 • Jak zaprojektować w procesie ciągły przepływ bez przestojów i strat?
 • Jak optymalnie rozmieścić zasoby, aby efektywniej wykorzystać przestrzeń biurową?
 • Jak wykorzystać wizualizację do kontroli procesu i podniesienia jakości?
 • Jak zorganizować warsztaty procesowe Kaizen w celu rozwiązania problemu i natychmiastowego usprawnienia procesów?

Dla firm

Wszystkie kursy i warsztaty organizujemy również w formule zamkniętej na indywidualne zamówienia firm.

Program

Dzień 1

Blok I: Zarządzanie procesem

 • Pojęcie procesu i zarządzanie procesowe (30 min)
 • Właściciel procesu i jego rola – nowe podejście i kompetencje (30 min)
 • Specyfika procesów finansowych i wymagania klientów (15 min)
 • Narzędzia metodologii Lean Six Sigma (60 min)
 • Przykłady zastosowania Lean Six Sigma Finance (15 min)
 • Piramida procesów w obszarze finansów (30 min)
 • BPMS – zarządzanie wizualne w procesach finansowych (30 min)
 • Mapowanie i analiza przepływów w procesie (30 min)

Metodologie stosowane podczas warsztatu

 • Piramida procesów
 • Business Process Management System
 • Work Out Problem Solving
 • Six Sigma DMAIC
 • Lean management
 • Project Management wg PMI

Blok II: Zarządzanie problemem

 • Miary jakościowe w procesie (30 min)
 • Dashboard – opomiarowanie procesów finansowych (30 min)
 • Process meeting i kaizen event (30 min)
 • Work Out Problem solving (60 min)
 • Narzędzia Storybording, 5Why, Fishbone, N/3, TRIZ, Scramper ( 30 min)
 • Fasylitacja zespołu problemowego (30 min)

Dzień 2

Blok I: Identyfikacja strat

 • Cykl usprawnień procesu DMAIC (30 min)
 • Statystyka procesowa i zarządzanie zmiennością (30 min)
 • PM - Prowadzenie projektów usprawniających (30 min)
 • Muda w procesach finansowych (60 min)
 • Gemba walking i narzędzia Lean (30 min)

Blok II: Optymalizacja wartości

 • Wizualizacja zarządzanie procesem (30 min)
 • Optymalizacja wartości procesu finansowego (30 min)
 • Lean w Obiegu dokumentów (PO-Invoicing) (30 min)
 • Zarządzanie kosztami firmy (KG 4) i strumieniem wartości (VSM) (60 min)
 • Optymalizacja kosztowa procesu w Lean Six Sigma (Kaizen, Work-Out, DMAIC) (45 min)
 • Angażowanie pracowników w zarządzanie i zmiany (15 min)

Data i miejsce

Nowy termin zostanie podany

Prowadzący

Bartosz Brosowski


Certyfikowany Master Black Belt programu Six Sigma i certyfikowany Lean Leader odpowiedzialny za wdrożenie programu w wielu branżach finansowych, BPO i SSC.
Bartosz Brosowski zajmuje się filozofią Lean Six Sigma od 1999 roku, rozpoczynając współpracę z koncernem General Electric w obszarze finansów. Przechodząc wszystkie szczeble edukacji w zakresie programu optymalizacji procesów Six Sigma i Lean management, po realizacji strategicznych projektów przynoszących firmie określone korzyści finansowe i szanse rozwoju, w roku 2004 uzyskał certyfikat Master Black Belta. Dzięki licznym szkoleniom zagranicznym i bogatej wiedzy praktycznej, osiągnął liczne międzynarodowe certyfikaty metodologii Lean Six Sigma, Project Management i Work-Out.Jako Project Leader prowadził około 60 strategicznych projektów w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Jako trener przeszkolił ponad 500 Process Managerów, 400 Green Beltów i 200 Black Beltów oraz 200 Project Managerów i Lead Facilitatorów, co zaowocowało licznymi certyfikacjami. Realizując strategię rozwoju programu Lean Six Sigma w GE Capital, zdobył wiele nagród za udane wdrożenia projektów i całych metodologii. Implementował całościowe programy Project Management Office, odpowiadając za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania portfelem projektów.
W 2014 roku rozpoczął współpracę z Grupą LOTOS S.A., obecnie jako dyrektor Programu Poprawy Efektywności odpowiedzialny za kompleksowy program zarządzania kosztami grupy kapitałowej, uruchomił kompleksowy system monitoringu kosztów i zorganizował proces uruchamiania i zarządzania portfelem projektów efektywnościowych w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Optymalizował portfel projektów inwestycyjnych w ramach PMO, a obecnie odpowiada również za IT.
Jest twórcą strategii wdrożenia i rozwoju metodologii Lean Six Sigma w wielu firmach różnych branż i sektorów. Silnie współpracuje z branżą finansową, BPO i SSC w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów. Regularnie wspiera PMI Poland Chapter jako wykładowca.
Cena 1890,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania:

Natalia Medyńska | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com