Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Międzypokoleniowa współpraca na przykładzie pokoleń BB, X, Y, Z

Zarządzanie czy współpraca międzypokoleniowa na przykładzie pokoleń BB, X, Y, Z

 
Nowy termin zostanie podany
Cena: 1860 zł plus VAT

Do końca 2020 r. dwóch na trzech millenialsów ma nadzieję na zmianę pracy.
Tylko 16% widzi siebie z ich obecnymi pracodawcami od dziesięciu lat.
56% millenialsów wykluczyło pracę dla określonej organizacji ze względu na swoje wartości lub standardy pracy
70% chce założyć własną firmę lub pracować jako freelancer.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla menedżerów, pracowników działów HR oraz osób, które w codziennej pracy mierzą się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach wielopokoleniowych.

Udział w szkoleniu pozwala usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat generacji BB, X, Y, oraz Z.

Dzięki lepszemu zrozumieniu czynników, które ukształtowały każde z pokoleń, poznaniu ich preferencji i specyfiki uczestnicy szkolenia nauczą się budować międzypokoleniowe mosty oraz kształtować lub optymalizować istniejącą politykę personalną z uwzględnieniem międzygeneracyjnego potencjału.  

Cele i korzyści:

 • Zwiększenie wiedzy na temat przedstawicieli poszczególnych generacji: BB, X, Y, Z.
 • Optymalizacja komunikacji interpersonalnej poprzez dostosowanie formy oraz kanałów komunikacyjnych do odbiorców z różnych pokoleń. 
 • Pozyskanie wiedzy pozwalającej  na opracowanie skutecznej strategii personalnej w organizacji wielopokoleniowej obejmującej obszar: employer brandingu, rekrutacji, onboardingu, motywowania, rozwoju oraz przekazywania i dzielenia się wiedzą z uwzględnieniem preferencji każdej z generacji.

Program

1. Charakterystyka pokoleń: BB, X, Y, Z
 • Pokolenie vs. generacja – ujednolicenie definicji.
 • Ramy czasowe pokoleń.
 • Czynniki kształtujące pokolenia.
 • Silne i słabe strony każdego z pokoleń.
2. Pokolenia na rynku pracy
 • Międzypokoleniowy Employer Branding.
 • Oczekiwania względem pracodawców oraz przełożonych – różnice międzypokoleniowe.
 • Rekrutacja pracowników z perspektywy pokoleń.
 • Adaptacja pracowników w miejscu pracy – na co warto zwrócić uwagę w kontekście różnic pokoleniowych. 
3. Motywacja i rozwój zawodowy wśród różnych pokoleń
 • Czynniki wpływające na motywację poszczególnych pokoleń.
 • Koncepcja kariery i rozwoju na przykładzie pokoleń.
 • Etapy rozwoju zawodowego związane z wiekiem.
 • Rekomendowane działania rozwojowe dla przedstawicieli każdego z pokoleń.
4.Międzypokoleniowe uczenie się i transfer wiedzy 
 • Preferowane sposoby przyswajania wiedzy przez poszczególne pokolenia.
 • Przegląd metod transferu wiedzy z perspektywy różnych generacji.
 • Ograniczenia w dzieleniu się wiedzą w organizacjach międzypokoleniowych.
5. Komunikacja 
 • Kanały komunikacyjne: różnice i podobieństwa.
 • Dobre i złe praktyki wspierające i zaburzające komunikację międzypokoleniową. 
 • Informacja zwrotna.
6. Wielopokoleniowe organizacje
 • Zarządzanie wiekiem - zespoły multipokoleniowe w organizacji.
 • Przywództwo przez pryzmat pokoleń.
 • Ageism – dyskryminacja ze względu na wiek.
 • Korzyści z zarządzania międzypokoleniowego.

Data i miejsce

Nowy termin zostanie podany

Cena: 1860 zł plus VAT

Anna Selwakowska-Domańska

Trener EY Academy of Business. Certyfikowany Trener Biznesu.

Praktyk z 19 letnim doświadczeniem w pracy z przedstawicielami wszystkich generacji w międzynarodowym środowisku pracy. Tworzy szkolenia oraz rozwiązania biznesowe szyte na miarę potrzeb najmłodszych generacji: Y oraz Z stanowiących większość zatrudnionych osób w Starbucks, gdzie sprawuje stanowisko Global Training & Development Managera. Wykładowca na studiach podyplomowych z obszaru HR na WSB w Warszawie i Wrocławiu oraz mentor kompetencji miękkich (czytaj dalej)

Cena 1860,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com