Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - rozwój zawodowy   Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Innowacje. Praktyczne narzędzia myślowe. Thinking Tools dla audytorów i analityków

Termin szkolenia: 8 kwietnia 2019r. 

Cena szkolenia: 2100 zł netto


Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints - ToC), to pierwsze w pełni naukowe podejście do zagadnienia zarządzania organizacją. Polega na wypracowaniu zdyscyplinowanego podejścia do diagnozowania obecnego stanu organizacji oraz definiowania działań, jakie należy podjąć aby skutecznie podnieść jej efektywność. Specyfika podejścia ToC wynika z wypracowania szeregu narzędzi pracy myślowej, zwanych popularnie Thinking Tools.

Zgodnie z koncepcją Teorii Ograniczeń (ToC) zarządzanie organizacją sprowadza się do zadania we właściwej kolejności trzech pytań:
 • Co zmienić? (ang. What to change?)
 • Na co zmienić? (ang. What to change to?)
 • Jak spowodować zmianę? (ang. How to cause the change?)
Skuteczne zadanie każdego z wymienionych pytań oraz wypracowanie użytecznej odpowiedzi, wymaga zastosowania odpowiednich Thinking Tools. Znajomość i umiejętność zastosowania tych unikalnych narzędzi jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności w dziedzinie zarządzania.

Intensywny, dwudniowy warsztat kierujemy do audytorów wewnętrznych, kontrolerów, analityków, osób zarządzających, menedżerów, którzy chcieliby zwiększyć efektywność procesów w całej organizacji. W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi do analizy sytuacji w firmie oraz wspólnie opracują propozycje działań usuwających źródłowe przyczyny obserwowanych zjawisk.

Do udziału w warsztatach zapraszamy

 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów
 • analityków
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Cele szkolenia

 • poznanie i przećwiczenie w praktyce zastosowania koncepcji „poziomów oporu przed zmianą"
 • przekazanie uczestnikom umiejętności opracowania diagramu stanu obecnego – CRT – oraz diagramu konfliktu – Cloud – a także zastosowania tzw. technik „zmiany jakościowej” i „bezpośredniego otoczenia"
 • umiejętność zastosowania „narzędzi myślowych" do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Po zakończeniu warsztatów

uczestnicy będą potrafili:

 • samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych
 • wybrać odpowiednie do wybranej sytuacji narzędzie myślowe
 • wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie
 • wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.