Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Przegląd funkcji HR - HR jako partner w biznesie

20-21 października 2021 | Online

Dwudniowe szkolenie dające dużą dawkę wiedzy z zakresu funkcji HR oraz informacje, jak w praktyce podejść do przeglądu i oceny tej funkcji.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Jeżeli:
 • Zadajesz sobie pytania, co można zmienić w funkcji personalnej, aby lepiej odpowiadała na wyzwania biznesowe organizacji, jak utrzymać zaangażowanie i współpracę oraz jak rozwijać strategiczną rolę HR w organizacji?
 • Chcesz zaktualizować swoją wiedzę, bądź dowiedzieć się więcej na temat obecnych narzędzi i różnych ról HR w organizacji.
 • Zastanawiasz się, jakie ryzyka lub ograniczenia ma obecnie HR w Twojej organizacji?
 • Myślisz jak zrobić samoocenę, przegląd lub audyt funkcji HR.
to szkolenie jest dla Ciebie!
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli HR oraz audytorów wewnętrznych, osoby chcące poznać dobre praktyki w obszarze HR oraz chcące zweryfikować obecny sposób funkcjonowania HR

Cele szkolenia

 • Poszerzanie spojrzenia na HR jako na partnera biznesowego.
 • Weryfikacja i dobór narzędzi HR do bieżących potrzeb organizacji.
 • Przygotowanie do samooceny HR bądź przeprowadzenia audytu funkcji HR.
Szkolenie prowadzą: specjalista z zakresu HR oraz praktykujący audytor wewnętrzny.

Program

Modele rozwoju funkcji personalnej w organizacji
 • HR: czemu służył kiedyś i obecnie? – od działu kadr po business partnering
 • HR jako partner strategiczny – modele rozwoju organizacji, wymagania rynku i potrzeba ZZL.
 • Jak rozpoznać czy HR buduje jakość relacji w organizacji?
Audyt wybranych systemów HR
 • Modele kompetencji jako element scalający systemy HR.
 • Funkcje procesu rekrutacji, standaryzacja i kluczowe narzędzia wykorzystywane w systemie.
 • Systemy ocen: ocena okresowa, 360 i Development Centre – kluczowe punkty do audytu.
Całodniowy warsztat - Studium przypadków (liczne scenariusze jako materiał roboczy)
 • Określanie roli HR oraz silnych i mocnych stron, dyskusja i identyfikacja możliwych działań i narzędzi HR do zastosowania w szczególnych sytuacjach, określenie działań zwiększających dojrzałość funkcji HR i wsparcia organizacji
 • Identyfikacja wyzwań w organizacji.
 • Propozycja podejścia do samooceny, przeglądu i audytu.
Ocena HR
 • Jak podejść do samooceny HR a jak do przeglądu bądź audytu.
 • Poziomy dojrzałości funkcji HR.

Data i miejsce

 • 20-21 października 2021 | Online
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator zajęć:
Klaudia Pliszka | +48 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.