Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce

****Nowość****

Termin szkolenia: 26-27 października 2021 | Online Live lub Warszawa 

Cena szkolenia: 2100 zł netto

Sprawdź nasze nowe szkolenie z Rachunkowości zabezpieczeń w praktyce!

 • Przedstawimy rachunkowość zabezpieczeń w przystępny sposób
 • Wyposażymy uczestników w praktyczne umiejętności stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie
 • I zrobimy to podczas interaktywnego warsztatu zgodnego z MSSF, w tym również nowym MSSF 9, a także polskimi przepisami o rachunkowości

Szkolenie prowadzimy również w wersji angielskiej - więcej informacji tutaj.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone zarówno dla przedstawicieli służb księgowych, jak i pracowników odpowiedzialnych za ekonomiczne zarządzanie ryzykiem finansowym i zawieranie transakcji pochodnych w przedsiębiorstwach:  dyrektorów finansowych, głównych księgowych, skarbników, specjalistów w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem finansowym, kontrolerów finansowych, osób odpowiedzialnych za transakcje biznesowe kreujące ekspozycję na ryzyko.

Cele i korzyści

Rachunkowość zabezpieczeń w praktyce to  dwudniowy interaktywny warsztat, poświęcony stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSSF, w tym zgodnie z nowymi wymogami wprowadzanymi przez MSSF 9: Instrumenty finansowe.

Rachunkowość zabezpieczeń jest użytecznym narzędziem księgowym, umożliwiającym taką prezentację transakcji pochodnych zabezpieczających ryzyko, że ich wycena do wartości godziwej nie wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednakże zgodnie z MSSF korzystanie z rachunkowości zabezpieczeń jest przywilejem, dostępnym jedynie pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ekonomicznych i formalnych.

Celem szkolenia jest przystępne przedstawienie rachunkowości zabezpieczeń jako koncepcji powiązania transakcji w instrumentach pochodnych zawieranych w celu zabezpieczania ryzyka finansowego generowanego w działalności gospodarczej, z ich prezentacją w sprawozdaniu finansowym oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest oparte o praktyczne przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu ryzyka w polskich przedsiębiorstwach. W trakcie szkolenia uczestnicy razem z prowadzącym rozwiążą praktyczne studia przypadkówzastosowania rachunkowości zabezpieczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. 

W trakcie szkolenia:

 • Zapoznasz się z koncepcją rachunkowość zabezpieczeń umożliwiającą prawidłową prezentację pochodnych instrumentów zabezpieczających w sprawozdaniu finansowym
 • Poznasz wymogi formalne rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z najnowszymi wymogami MSSF 9
 • Dowiesz się, jak ujmować skutki stosowania rachunkowości zabezpieczeń w księgach oraz jak jakie informacje o rachunkowości zabezpieczeń należy ujawniać w sprawozdaniu finansowym
 • Usystematyzujesz wiedzę w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Zrozumiesz powiązania pomiędzy praktyką zabezpieczania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie a wymogami formalnymi
 • Poznasz praktyczne przykłady zastosowania rachunkowości zabezpieczeń wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa
 • Arkusz kalkulacyjny Excel

Program

 • Typowe ekspozycje na ryzyko finansowe (walutowe, stopy procentowej, cen towarów) występujące w działalności gospodarczej
 • Instrumenty pochodne wykorzystywane do ekonomicznego zabezpieczania ryzyka finansowego
 • Zabezpieczenie ekonomiczne a zabezpieczenie księgowe i korzyści z wykorzystania rachunkowości zabezpieczeń 
 • Rachunkowość zabezpieczeń według MSSF (MSR 39, MSSF 9) – podobieństwa i różnice.
 • Księgowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń. Ujmowanie zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych i inwestycji netto w podmiocie zagranicznym 
 • Dopuszczalne pozycje zabezpieczające i instrumenty zabezpieczające
 • Wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń i pomiar efektywności zabezpieczenia 
 • Przykłady rachunkowości zabezpieczeń ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka towarowego i omówienie możliwych do zastosowania rozwiązań
 • Praktyczne „case studies” stosowania rachunkowości zabezpieczeń, rozwiązane w trakcie szkolenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Ujawnienia dotyczące rachunkowości zabezpieczeń wymagane przez MSSF 7 

Data i miejsce

26-27 października 2021 r., Online

Trenerzy

Maciej Kocon

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business) i EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Posiada 12 lat doświadczenia w dziale konsultingu jednej z firm „Wielkiej Czwórki”. Świadczył usługi audytowe oraz doradcze dla instytucji sektora finansowego oraz korporacji w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym - rynkowym płynności – oraz regulacyjnym. Pracował również w dużym banku uniwersalnym, gdzie zajmował się sprzedażą i rozwojem usług depozytowo-skarbowych dla klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się w projektach związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych w praktyce zarządzania ryzykiem finansowym, rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z MSSF i polskimi przepisami o rachunkowości oraz projektach związanych z działalnością skarbcową. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi szkolenia w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz regulacji sektora finansowego.

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636