Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - szkolenia bazowe   Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Strategie komunikacji dla audytorów - szkolenie

4-5 listopada 2021 | Online Live

Unikam trudnych rozmów. Osoby, z którymi rozmawiam podważają wnioski, które im przedstawiam (podważają mój autorytet jako audytora). W jaki sposób mogę skutecznie przekazać moją wiedzę innym? W jaki sposób mogę efektywnie porozumiewać z moimi klientami wewnętrznymi?

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną w swoim środowisku biznesowym polepszyć własne umiejętności komunikacyjne, wzmocnić dotychczasowe relacje, a także poprawić umiejętności budowania otwartości w trudnych sytuacjach; dla osób, które w sposób świadomy chciałyby wykorzystać nabyte umiejętności komunikacyjne do budowania partnerskiej współpracy z wewnętrznym klientem.

Cele i korzyści

 • Rozwój indywidualnych umiejętności porozumiewania się z klientami
 • Ocena skuteczności metod komunikacji w roli audytora
 • Wypracowanie strategii skutecznego prezentowania i perswazji
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy audytora

Program

1. Efektywne porozumiewanie się indywidualne i organizacyjne audytora
 • Rola efektywnej komunikacji w pracy audytora; efektywna komunikacja a relacje wzajemne i postrzeganie audytora.
 • Nastawienie emocjonalne w komunikacji audytora i jednostek audytowanych.
 • Zdefiniowanie swojej roli jako audytora dla siebie i dla innych a wzorce porozumiewania się w sytuacji audytu.

Praktyka: ćwiczenie w komunikowaniu swojej roli i prezentacji idei audytu

   
2.Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i sterowania rozmową
 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i przekonywania.
 • Typy psychologiczne rozmówcy: rozpoznawanie w pierwszym kontakcie.
 • Uzyskiwanie istotnych informacji w trakcie rozmowy.

Praktyka: ćwiczenia w aktywnym słuchaniu

    
3.Rozwijanie umiejętności przekonywania do swojego stanowiska
 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem.
 • Interaktywna prezentacja swojego stanowiska w rozmowie.
 • Techniki retoryczne w przekonywaniu do swojego stanowiska.
 • Wywieranie wpływu na grupę: metody perswazji psychologicznej.
4.Budowanie pozytywnych relacji z innymi w roli audytora
 • Świadome budowanie relacji audytora z przełożonymi i klientami wewnętrznymi.
 • Metody udzielania informacji zwrotnych w roli audytora: świadome kształtowanie formy i treści przekazu.

Praktyka: analiza studiów przypadku budowania relacji z klientami wewnętrznymi

    
5.Pokonywanie barier i konfliktu w organizacji
 • Konflikt jako przykład bariery w sytuacji porozumiewania się.
 • Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji.
 • Zasady rozwiązywania konfliktów w organizacji.
 • Metoda „4 kroków” (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych.

Praktyka: ćwiczenia w rozwiązywaniu wybranych konfliktów w organizacji

    
6.Asertywność w pracy audytora
 • Praktyczne zasady zachowań asertywnych a rola audytora.
 • Metody unikania pułapek zachowań nieasertywnych, agresji i uległości.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania się w pracy audytora.

Data i miejsce

4-5 listopada 2021 | Online Live

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator szkolenia:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.