Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Sprzedaż i negocjacje   Distance selling, techniki sprzedaży zdalnej

Distance Selling - techniki sprzedaży zdalnej

15-16 listopada 2021 I Online Live
Cena: 2100 zł netto

Czy wiesz, że

- tylko 2% sprzedaży realizowana jest przy pierwszym kontakcie;

- aż 80% Decydentów z obszaru B2B preferuje komunikację zdalną lub cyfrową „samoobsługę”;

- blisko  78% wszystkich odbiorców B2B uważa proces zakupu za zbyt złożony?

Distance Selling - techniki sprzedaży zdalnej to intensywne warsztaty dla doświadczonych handlowców zmieniających zasady swojego działania ze sprzedaży bezpośredniej face-to-face (FTF) na kontakty sprzedażowe za pośrednictwem techniki komputerowej - computer mediated communication (CMC). Program skoncentrowany jest na praktykowaniu kontaktów sprzedażowych via CMC i zakłada, że uczestnicy znają ogólne zasady prowadzenia rozmów handlowych.

Zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom umożliwiają pracę w parach, w oddzielnych wirtualnych „pokojach” oraz pozwalają trenerowi śledzić na bieżąco poprawność realizacji zadań szkoleniowych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Sprzedawców, którzy chcą i potrzebują przeniesienia ciężaru swoich kontaktów ze spotkań osobistych na rzecz komunikacji elektronicznej
 • Kay Account Managerów, którzy chcą zwiększać swoją skuteczność poprzez zwiększanie liczby kontaktów i jednoczesne ograniczenie podróży
 • Sales Managerów, których zadaniem jest zwiększenie aktywności swojego zespołu w przestrzeni cyfrowej
 • Pracowników działów obsługi sprzedaży kontaktujących się cyfrowo z klientami, którzy muszą dorównać klientom w sprawności komunikacyjnej online
 • Pracowników firm, których biznes wymaga większej aktywności realizowanej za pomocą mediów elektronicznych

Cele i korzyści

Dzięki udziałowi Uczestnicy:

 • dowiedzą się jak zmieniły się oczekiwania klientów w obszarze utrzymywania relacji biznesowych
 • zdobędą nowe i zweryfikują posiadane doświadczenie w zakresie prowadzenia rozmowy sprzedażowej za pośrednictwem urządzeń elektronicznych
 • poznają zasady i metody organizowania efektywnych i skutecznych interakcji przy wykorzystaniu mediów elektronicznych
 • sprawdzą, jaki sposób prowadzenia rozmów sprzedażowych oraz negocjacji biznesowych jest dla nich najbardziej przydatny
 • dowiedzą, jak przygotować spotkanie online i jak unikać sytuacji negatywnie wpływających na rezultat rozmowy
 • przećwiczą metody budowania i podtrzymywania dobrej relacji pomimo braku spotkania twarzą w twarz
 • wypróbują planowanie relacji biznesowych opartych na kontaktach utrzymywanych poprzez media elektroniczne
 • udoskonalą sposoby skutecznej prezentacji online oraz wykorzystywanie możliwości oferowanych przez platformy wideokonferencyjne

Dzięki udziałowi w szkoleniu Firmy:

 • zmniejszą koszty obsługi klientów poprzez zwiększenie liczby kontaktów online
 • zwiększą liczbę potencjalnych szans sprzedażowych, bez zwiększania kosztów osobowych
 • zoptymalizują koszty docierania do klientów i rozpoznawania ich potrzeb
 • otworzą nowe rynki sprzedaży, dotychczas niewykorzystywane
 • proces zarządzania sprzedażą hybrydową stanie się łatwiejszy i bardziej przejrzysty

Program

Temat 1.       Praktyka sprzedaży za pośrednictwem CMC

Uczestnicy ćwiczą intensywnie prowadzenie rozmów handlowych za pośrednictwem CMC. Na podstawie przygotowanych zadań i scenariuszy mają przeprowadzić w parach rozmowy handlowe - sprzedaż pierwsza, reklamacja, sprzedaż kolejna. W ten sposób Uczestnicy zdobywają praktykę w tej szczególnej formule komunikacyjnej. Rozmowy są każdorazowo omawiane i na podstawie tego omówienia formułowane są wnioski do praktycznego wykorzystania oraz dobre praktyki. Zdobyte tu doświadczenia oraz zebrane wnioski mogą posłużyć do określenia w przyszłości np. dobrych praktyk handlowych firmy.

Temat 2.       Zmiana warunków prowadzenia biznesu Klient 3.0 (tylko via CMC)

Prezentacja i omówienie zmieniających się warunków prowadzenia sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem CMC oraz wynikających stąd konsekwencji. Uczestnicy wskażą, które z prezentowanych tendencji są zauważalne w ich praktyce i które powinny zostać szczególnie uważnie potraktowane.  

Temat 3.       Planowanie rozmowy sprzedażowej via CMC

Rozmowa sprzedażowa za pośrednictwem CMC jest w swojej merytorycznej treści identyczna z rozmową FTF. Oczywiste różnice dotyczą organizacji spotkania, zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i planu rozmowy. Mniej oczywiste są różnice w sposobie zdobywania zaufania, zdobywania uwagi i kierowania jej w odpowiednią stronę. Kluczowymi elementami przygotowania stają się cel i plan spotkania oraz materiały przygotowujące klienta do spotkania, ponieważ od nich zależy na ile atrakcyjna i ważna okaże się videorozmowa. Jest szczególnie ponieważ handlowcy nie będąc „na miejscu” nie mogą wykorzystywać swoich przewag ze sprzedaży FTF.

Temat 4.       Wartości, Small talk

W trudnym czasie, w jakim ciągle jeszcze są relacje biznesowe, niezwykłej wagi nabiera umiejętność odnoszenia się do wspólnych wartości, znajdowania ich, umiejętnego tj. niehisterycznego ich opisywania. Wobec oficjalnych informacji o liczbie zakażeń istotna staje się zdolność do prostego komunikowania ważnych informacji i wzajemnego się wspierania. Jedną z najlepszych formuł wspierających jest gotowość do prowadzenia niezobowiązującej pogawędki, niepozbawionej jednak zasadniczych dla relacji sprzedawca-klient, treści. Uczestnicy przećwiczą kilkuminutową rozmowę, której zadaniem jest z jednej strony nawiązać lub wzmocnić relację, a która z drugiej strony otworzy możliwości przeprowadzenia rozmowy handlowej.   

Temat 5.       Proaktywność w relacjach z klientami

Uczestnicy poznają i wypraktykują sposoby i warunki udanej własnej proaktywnej postawy. Odpowiadając na potrzeby komunikacyjne Klienta 3.0, planują częstotliwość, kanały oraz zawartość merytoryczną poszczególnych „touches” (dotknięć). Pierwsze doświadczenia live, tj. z rzeczywistymi klientami. Przygotowanie pierwszej videorozmowy z klientem, który NIE ma doświadczenia w takich kontaktach oraz metody uatrakcyjniania kontaktu via CMC.

Temat 6.       Planowanie działań, analiza abc

Włączenie do codziennej praktyki sprzedażowej wideokonferencji skutkuje skokowym zwiększeniem ilości czasu dostępnego na rozmowy z klientami. Uznając, że dotychczas handlowcy spędzali w podróży do 60% dostępnego czasu, czyli 3 z 5 dni roboczych, przejście na distance selling zwiększa możliwości „produkcyjne” blisko 3-krotnie. Ten czas, aby był produktywny musi zostać zaplanowany i nałożony na dotychczasowe relacje i przyzwyczajenia. W tym module Uczestnicy zaplanują swoje działania i skonstruują swoje KPI’s. Dzięki temu uwolnione zostaną nowe moce „przerobowe” w postaci czasu dla nowych klientów lub zwiększenia intensywności obsługi klientów dotychczasowych.

Temat 7.       Negocjacje mailowe

Większość osób jest odważniejsza w komunikacji asynchronicznej, czyli komunikat-czas na zastanowienie – odpowiedź. Wiadomości mailowe mogą generować nieporozumienia, ponieważ brakuje w nich tonu, mowy ciała, mikroreakcji twarzy itp. Trudno jednak zrezygnować z tej formuły komunikacji i dlatego warto znać zasady i sposoby jak uzyskać możliwie najwięcej informacji mimo ograniczonego przekazu. Uczestnicy przećwiczą reagowanie na zapytania mailowe i prowadzenie negocjacji za pośrednictwem maila.

Temat 8.       Dealmaking przez CMC

W niepewnej sytuacji gospodarczej każda decyzja podlegać będzie większej kontroli finansowej. Oznacza to, że więcej osób będzie zaangażowanych w proces zakupu. Doświadczenia pierwszych miesięcy pokazują, że w tej chwili trudno o ostatecznych decydentów, wiele decyzji jest podejmowanych kolegialnie, a to znów oznacza wydłużenie procesu zakupu. Sprzedawcy muszą być przygotowani na konferencje w większym gronie, ewentualnie muszą uwzględniać, że reselling ich produktów będzie podlegał takim rygorom. Znaczenia nabiera umiejętność umieszczenia własnego biznesu w biznesie kupującego, w realizacji jego celów przy pomocy własnych produktów. Dla zamknięcia sprzedaży konieczne jest wiedzieć jak potencjalny klient radzi sobie w swojej sprzedaży i jak pomocna może być Twoja oferta. Docenienia wymaga brak kontaktu, który ma byc okazaniem szacunku dla bezpieczeństwa drugiej strony

Temat 9. Autoprezentacja

W rozmowach FTF o dobrym wrażeniu decydują czynniki fizyczne strój, sposób wypowiadania się, zrozumienie, zaufanie, fachowość, łatwość prowadzenia rozmowy itp.  W rozmowach CMC decydują takie same czynniki jednak inaczej wyrażone. Rozmowy CMC są przede wszystkim intensywniejsze, jest oczekiwanie, że w jej trakcie zostanie przekazana konkretna treść – nie ma tu miejsca łyk kawy, aby zyskać czas na zastanowienie, ani na zgrabną zmianę tematu, ani na wspólne znaczące milczenie lub kiwanie głową. Dlatego Uczestnicy przygotują i przećwiczą autoprezentację swoją i firmy.

Data i miejsce

 • 15-16 listopada 2021 I Online Live

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień | tel. +48 510 201 314  | Zuzanna.Stepien@pl.ey.com