Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Wystąpienia publiczne | Kontakty z mediami   Mówca doskonały | Sztuka wystąpień publicznych

Mówca doskonały. Sztuka wystąpień publicznych

Sprawdź też ofertę e-kursów - pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Wystąpienia publiczne. Profesjonalne, esencjonalne i efektywne i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

Termin: 20-21 września 2021 r.

Szkolenie jest interaktywną metodą nauczania i doskonalenia umiejętności z zakresu wystąpień publicznych, budowania relacji z mediami oraz świadomego tworzenia wizerunku. Możliwością poznania tajników publicznych wypowiedzi i sprawdzenia swoich umiejętności przy pomocy kamery. Szansą na poznanie elementów psychologii zachowań audytorium podczas wystąpień publicznych.
Szkolenie NIE jest gotowym przepisem do automatycznego zastosowania w danej sytuacji.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest:
 • do osób publicznych, menedżerów, rzeczników prasowych, urzędników państwowych, których praca wiąże się z reprezentowaniem organizacji;
 • do tych, którzy chcieliby poznać zasady świadomego kreowania informacji;
 • do tych, którzy wierzą, że stworzenie odpowiedniego wizerunku oraz mowa ciała mają znaczący wpływ na zwiększenie efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Cele i korzyści

Cele szkolenia
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie świadomego budowania przekazu.
 • Przyswojenie zasad budowania relacji z mediami.
 • Poznanie podstawowych zasad savoir vivre'u.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących roli i znaczenia zachowań w budowaniu wizerunku.
Korzyści z udziału
 • Poszerzenie umiejętności tworzenia scenariusza dobrej prezentacji
 • Poznanie zasad budowania kontaktu z audytorium.
 • Wykształcenie umiejętności wykorzystania mowy ciała.
 • Poszerzenie umiejętności dopasowania przekazu do rodzaju mediów oraz zbudowania korzystnych relacji z dziennikarzami
 • Umiejętność skutecznego wykorzystywania wizerunku statycznego i dynamicznego
 • Poznanie zasad właściwego zachowania w relacjach zawodowych

Program

Sztuka wystąpień publicznych
 • Tworzenie scenariusza dobrej prezentacji/wystąpienia (struktura, spójność wypowiedzi, myśl przewodnia, kompozycja ramowa, oryginalność)
 • Budowanie kontaktu z audytorium (nawiązywanie dobrego kontaktu z odbiorcami, panowanie nad audytorium, radzenie sobie z trudnymi słuchaczami)
 • Praktyczne sposoby walki z tremą
 • Elementy fonetyki, dykcja, emisja głosu
 • Dodatkowo ćwiczenia!
Podstawy media relations
 • Zasady budowania polityki informacyjnej w organizacji (ustalanie priorytetów, klarowność przekazu)
 • Rodzaje mediów a sposób przekazu informacji
 • Techniczne aspekty wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego
 • Współpraca z dziennikarzami (nawiązywanie relacji, budowanie więzi, przyzwyczajanie do organizacji, umiejętność zachowania dystansu)
 • Sposoby panowania nad informacją
 • Dodatkowo ćwiczenia!
Budowanie wizerunku
 • Znaczenie efektu pierwszego wrażenia (umiejętność skupienia uwagi, nieszablonowość, dostosowanie do audytorium, dobór argumentacji)
 • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Kreowanie wizerunku statycznego- wygląd zewnętrzny
 • Kreowanie wizerunku dynamicznego- sposób poruszania się, mimika, gestykulacja, ekspresja wypowiedzi
 • Elementy etykiety organizacyjnej
 • Dodatkowo ćwiczenia!
Efekt szkolenia:
 • Uświadomienie sobie błędów popełnianych w ramach wystąpień publicznych
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie reprezentowania organizacji
 • Uwiarygodnienie wizerunku menedżera w oczach odbiorców.

Data i miejsce

20-21 września 2021 r., Warszawa

Cena 1850,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stepień
tel. +48 510 201 314