Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Podatki   Transakcje międzynarodowe - aspekty VAT i CIT

Transakcje międzynarodowe -  aspekty VAT i CIT

Terminy:

4 października 2021 | Online Live

Jednodniowe szkolenie na temat podatkowych aspektów transakcji międzynarodowych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do służb księgowych firm, które przeprowadają transakcje międzynarodowe (eksport, import, WDT, WNT, import usług).

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy podatkowej dotyczącej transakcji międzynarodowych.

Program

 • WDT, WNT, eksport - definicje - jakie czynności kwalifikują się do poszczególnych kategorii.
 • Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT – przepisy krajowe a regulacje Rozporządzenia UE oraz 0% stawka VAT w eksporcie.
 • Kiedy ciągłość transakcji jest przerwana – przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT w WDT.
 • Miejsce opodatkowania międzynarodowych czynności objętych VAT – dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych.
 • Transakcje łańcuchowe i trójstronne – która dostawa jest ruchoma.
 • Czy darowizna towaru dla podmiotu zagranicznego powinna być udokumentowana fakturą – zasady dokumentowania transakcji międzynarodowych, czy nieodpłatne WDT i WNT trzeba rozliczyć.
 • Obowiązek podatkowy w imporcie usług – czy data zagranicznej faktury ma znaczenie.
 • Magazyny typu call-off stock – zasady podatkowe.
 • Jak wykazać zagraniczny VAT w polskich księgach (rozpoznanie od strony przychodowej i kosztowej).
 • Różnice kursowe przy sprzedaży i zakupach – aspekty VAT i CIT.
 • Korekty sprzedaży dokonywanej do podmiotu zagranicznego – jak właściwie wyliczyć przychód.
 • Podatek u źródła – analiza obowiązków nałożonych na podatników, studium przypadku (usługi IT, prawa autorskie, wynajem maszyny, udostępnienie personelu).
 • Certyfikaty rezydencji – najciekawsze sytuacje praktyczne.
 • Potrącenie zagranicznego podatku zapłaconego przez polski podmiot – wątpliwości interpretacyjne.
 • Cash pooling z udziałem podmiotów zagranicznych – aspekty podatkowe.
 • Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące międzynarodowych aspektów rozliczeń podatkowych opublikowane w 2020-2021 r.

Data i miejsce

4 października 2021 | Online Live

Cena 890,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Monika Kacprzykowska | tel. 789 407 575 | Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com