Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Szkolenie: Aktualizacja US GAAP (amerykańskie standardy sprawozdawczości finansowej)

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formule in-house na życzenie firmy.
Szkolenie oferujemy również w wersji online.

FASB opublikowała ostatnio proponowane standardy na temat instrumentów finansowych związane z klasyfikacją i wyceną, rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości z użyciem modelu oczekiwanej straty kredytowej, a nowy standard na temat przychodów z umów z klientami ma być stosowany od roku 2018 dla spółek kończących rok obrachunkowy 31 grudnia.

Finalizowane są projekty proponowanych zmian w zakresie leasingu oraz instrumentów finansowych. W czasie szkolenia poinformujemy uczestników o tych zmianach dokonując krótkiego przeglądu przepisów dotyczących leasingu oraz instrumentów finansowych na dzień dzisiejszy. Następnie przedyskutujemy w jaki sposób oczekiwane zmiany mogą wpłynąć na Państwa firmę. FASB rozpoczęło także projekt mający na celu uproszczenie pewnych aspektów US GAAP. Omówimy niektóre ze zmian proponowanych i wprowadzonych w ramach tego projektu. 

  • Cele i korzyści
  • Program
  • Cena
  • Kontakt

Cele i korzyści

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z nowo opublikowanymi standardami, takimi jak ASC 606 na temat przychodów z umów z klientami oraz z planowanymi przez FASB  (amerykańską Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej) przyszłymi standardami, a także pomoc w ocenie ich wpływu na działalność firm. 

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta. Zapraszamy do kontaktu!

Program

ASC 606: Przychody z umów z klientami

Istniejące przepisy odnośnie ujęcia przychodów zgodnie z US GAAP oparte są na wielu źródłach i zawierają niezliczoną ilość wymagań specyficznych dla danej branży. Nowy standard jest oparty na określonych zasadach, co może wywołać znaczące zmiany dla jednostek raportujących w US GAAP. Zapoznamy się z nowym standardem i zobaczymy, jakie wymagania będą obowiązywały w przyszłości.

  • 5-stopniowy model ujęcia przychodów
  • Identyfikacja umowy i umów powiązanych
  • Podejście zobowiązania do wykonania świadczenia – identyfikacja i spełnienie zobowiązania do wykonania świadczenia w ciągu okresu i na dany moment

Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązania do wykonania świadczenia w umowach z wieloma elementami przychodów i co się zmienia w stosunku do istniejących przepisów US GAAP.

Istotne wymagane ujawnienia informacji w ASC 606.

Kwestie przejściowe i wdrożeniowe.

Instrumenty finansowe

  • Oczekiwane zmiany w US GAAP odnośnie klasyfikacji i wyceny, rachunkowości zabezpieczeń i nowy model utraty wartości

Leasing

Głównym zarzutem wobec obecnych przepisów rachunkowości leasingów jest to, że pozwalają one na pozabilansowe finansowanie poprzez leasing operacyjny. Zapoznamy się z nowościami dotyczącymi rachunkowości leasingu popartymi przykładami i dowiemy się, dlaczego finansowanie pozabilansowe stanie się trudniejsze. Porównamy nowy projekt standardu z istniejącymi przepisami US GAAP.

Projekt uproszczenia

Wycena zapasów i klasyfikacja podatków

Połączenia jednostek gospodarczych i wymogi okresu wyceny

Koszty uruchomienia pożyczkiInne kwestie, które się pojawią w dyskusji

Najnowsze zmiany FASB i SEC

Aktualizacja informacji na temat nadchodzących zmian wymogów SEC oraz FASB

Streaming

Szkolenie oferujemy również w wersji online. Uczestnicy otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane jest szkolenie w czasie rzeczywistym.

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze mną.

Aleksandra Trych, Warszawa | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.