Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla prawników   Zarządzanie projektem prawnym w praktyce

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce - szkolenie dla prawników

Terminy:
Moduł I: 16-17 września 2021 I Warszawa lub Online (do wyboru)
Moduł II: 11-12 października 2021 I Warszawa lub Online (do wyboru)
Cena:
Jeden moduł: 2500 zł netto + VAT
Dwa moduły: 4500 zł netto + VAT

 

Prawnik = project manager
Świadczenie usług prawnych z wykorzystaniem podejścia projektowego dynamicznie rośnie. Project Management staje się jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez nowoczesne kancelarie i działy prawne - zwiększa ich efektywność i ogranicza czasochłonność.
Czy wiesz, jak w praktyce prawnej czerpać korzyści z metodologii zarządzania projektami?
Nowocześni i skuteczni prawnicy są menedżerami i liderami projektów, co w znacznym stopniu zwiększa ich konkurencyjność na rynku. 
Czy jesteś już w tym gronie?
Specjalistyczne szkolenie Zarządzanie projektem prawnym jest trafną odpowiedzią na potrzeby wszystkich prawników, których celem jest skuteczna obsługa transakcji oraz postepowań procesowych. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie prawnicze, jak i działy prawne przedsiębiorstw.

Cele i korzyści

Cele:

Jeśli chcesz:
 • poznać różne podejścia projektowe i w oparciu o nie zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie do zarządzania projektem prawnym 
 • wypracować skuteczne narzędzia z zakresu: tworzenia harmonogramu, ograniczania ryzyka i zarządzania czasem prawnika w projekcie
 • nauczyć się monitorować i określać wskaźniki efektywności pracy prawnika nad projektem
potrzebujesz praktycznej wiedzy, którą zdobędziesz na szkoleniu!

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia:
 • Wykształcisz umiejętności w zakresie prawidłowego planowania projektu prawnego, niezależnie od jego charakteru i złożoności (z uwzględnieniem różnych rodzajów projektów: obsługa transakcji, postępowanie procesowe)
 • Wypracujesz dobre praktyki w zakresie: zarządzania grupą realizującą projekt prawny, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów w projekcie
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie nadzorowania realizacji projektu prawnego, niezależnie od jego złożoności, charakterystyki i rodzaju.

Program

Moduł 1

Dzień 1.
Prawnik w roli Project Managera. Czym jest w praktyce zarządzanie i planowanie projektu prawnego?
 • Podstawy zarządzania projektami a zarządzanie projektem prawnym. Zarządzanie celami i zakresem projektu
  • Projekty prawne oraz projekty know-how – czym różnią się od innych typów projektów i jakie mają z nimi części wspólne? Dlaczego zastosowanie podejścia projektowego w świadczeniu usług prawnych ma sens?
  • Przegląd podejść -  Agile, Prince2, PMI, CCPM, Lean, 6 sigma. W jaki sposób prawnik może umiejętnie skorzystać z wartości, które wnoszą różne podejścia/standardy/filozofie zarządzania projektami, by zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie?
  • Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektem prawnym – jakie są uniwersalne etapy procesu.
  • Zarządzanie efektywnością – jak skutecznie zarządzać ograniczeniami w projekcie prawnym?
  • Definiowanie celów projektu prawnego: definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Jak je opisać i sparametryzować?
  • Zakres, czas i zasoby w projekcie – jak określić trzy ważne dla prawnika wymiary? Jak stworzyć karty (rejestr) projektu prawnego?
  • Jak określić produkty projektu prawnego – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu – kryteria ilościowe i jakościowe. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń.
 • Planowanie projektu prawnego krok po kroku
  • Definiowanie zadań w projekcie prawnym z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS.
  • Jak stworzyć sieć projektu prawnego? Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu prawnego.
  • Jak określić minimum dokumentacji fazy planowania projektu prawnego?
 • Harmonogramowanie projektu prawnego, czyli jak skutecznie rozłożyć zadania i funkcje prawne w czasie?
  • Projekt prawny i jego czasochłonność – czy i jak możesz to określić? Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością. 
  • Jak prawnik powinien określać etapy w projekcie? Jaka jest rola etapowania w zarządzaniu projektem? Definiowanie, rola i uwarunkowania skutecznego wykorzystania  kamieni milowych w projekcie prawnym. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami.
  • Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie prawnym i jak ją właściwie zdefiniować? Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w pracy prawnika.
Dzień 2.
Projekt prawny a zarządzanie projektami o relatywnie małym zakresie. Jak zoptymalizować zadania w ramach portfela projektów prawnych? Jak zarządzać ryzykiem?
 • KANBAN – czym jest i dlaczego może być przydatne prawnikowi?
 • Zarządzanie przepływem zadań w ramach portfela projektów – jak prawnik może wykorzystać w praktyce?
 • Jak zoptymalizować terminy i efekty realizowanych projektów, czyli WIP w projektach prawnych.
 • Jakie narzędzia i techniki zarządzania projektami o relatywnie małym zakresie powinien wykorzystać prawnik? Jak zaprojektować własny proces i narzędzia wspomagające zarządzanie projektami prawnymi?
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym
  • Ryzyko w projekcie vs ryzyko prawne – jak odróżnić i zdefiniować?
  • Jakie są fazy i kroki zarządzania ryzykiem w projekcie prawnym?
  • Definiowanie zadań zapobiegających, minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka – kolejne kroki
  • Jak w praktyce przygotować rejestr ryzyk w projekcie prawnym?

Moduł 2

Dzień 1. 
Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym
 • Prawnik jako lider projektu czyli jak efektywnie nadzorować realizację?
  • Klasyczne, zwinne, hybrydy… Czego możemy nauczyć się i co warto uwzględnić przy wyborze sposobu nadzorowania realizacji prac w projekcie prawnym?
  • Co i jak monitorować w projekcie prawnym?  Monitorowanie w cyklu operacyjnym. Codzienne aktualizacje.
  • Monitorowanie w cyklu taktycznym. Tygodniowe przeglądy portfela projektów
  • Zarządzania kooperantami i/lub dostawcami w projekcie, czyli jak efektywnie ułożyć współpracę na liniach: biznes – kancelaria, biznes – dział prawny, działy prawny – kancelaria?
 • Komunikacja w projekcie prawnym - warstwa strukturalna i przepływ informacji
  • Prawnik vs biznes, czyli co i jak komunikować w projekcie prawnym?
  • Jakie formy komunikacji wybrać do czego?
  • Kick off projektu prawnego - co uwzględnić i jak przeprowadzić?
  • Przegląd dobrych i najskuteczniejszych praktyk 
  • Jak zarządzać wiedzą w projekcie prawnym?
Dzień 2.
Komunikacja interpersonalna i zarządzanie grupą realizującą projekt prawny
 • Komunikacja 1:1, czyli jak o projekcie prawnym mówić do prawników a jak do innych przedstawicieli biznesu?
  • Jak skutecznie delegować zadania projektowe?
  • Jak ocenić wykonanie zadania i jak właściwie o tym informować w projekcie prawnym?
 • Komunikacja w grupie realizującej projekt prawny
  • Efektywna dyskusja w grupie – jakie są zasady i praktyczne narzędzia
  • Jak prawnik powinien zarządzać spotkaniem statusowym
  • Co jest celem interakcji w projekcie prawnym? Jak go właściwie określić na poszczególnych fazach realizacji projektu?
  • Jakie są fazy tworzenia się zespołów w projekcie prawnym?
  • Czynniki warunkujące skuteczność prawnych zespołów projektowych

Termin i miejsce

Moduł I: 16-17 września 2021 I Warszawa lub Online (do wyboru)
Moduł II: 11-12 października 2021 I Warszawa lub Online (do wyboru)

Cena 4500,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień
tel. +48 510 201 314