Akademia Menedżera Zakupów – EY Academy of Business

Akademia Menedżera Zakupów

Menedżerowie zakupów mają przed sobą różnorodne wyzwania, obejmujące zarządzanie zespołem, budżetowaniem, pilnowaniem kosztów, globalnymi zakupami oraz innowacjami w zakupach. Menedżerowie muszą także efektywnie zarządzać danymi zakupowymi, budować trwałe relacje z dostawcami, a jednocześnie być elastycznymi i otwartymi na innowacje oraz radzić sobie z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji. Zarządzanie zmianą, zdolności przywódcze i efektywne koordynowanie procesów to kluczowe aspekty pracy menedżera zakupu. Ostatecznie, skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także zdolności adaptacji do dynamicznego otoczenia biznesowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów oraz liderów Działu Zakupu, którzy zarządzają w swojej pracy zespołami zakupowymi.

Korzyści z udziału dla uczestników:

 • Udoskonalenie roli działu zakupów jako strategicznego partnera w organizacji
 • Zwiększenie świadomości wpływu zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami w celu osiągania celów strategicznych
 • Optymalizacja kosztów poprzez Value Engineering
 • Rozwój kompetencji liderskich w dziale zakupów
 • Skuteczne zarządzanie odpowiedzialnościami, ustalanie celów i ocena kompetencji pracowników
 • Przygotowanie zespołu do pracy w międzynarodowym środowisku zakupowym
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców i implementacja globalnego E-procurement
 • Zdobycie umiejętności zarządzania zmianą w dziale zakupów
 • Poprawa zdolności podejmowania decyzji zakupowych w kontekście biznesowym

Dzień 1 – Współpraca Działu Zakupu z pozostałymi jednostkami biznesowymi w aspekcie strategicznym, value engineering, budżetowanie

Moduł 1: Rola zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów jako strategicznego partnera
 • Wpływ zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami organizacji. Jak pogodzić różne interesy, tak aby osiągać cele strategiczne firmy
 • Kształtowanie decyzji zakupowych w kontekście biznesowym

Moduł 2: Value Engineering

 • Optymalizacja kosztów przy zachowaniu jakości – gdzie jest granica i jak ją poznać?
 • Techniki value engineering w procesie zakupowym
 • Przykłady sukcesów i case study w dziedzinie value engineering
 • Jak przekazywać koncepcje wartości Value Engineering zespołowi

Moduł 3: Zarządzanie budżetem w zakupach

 • Kontrola i monitorowanie wydatkó
 • Planowanie i kontrola budżetu w działach zakupów
 • Zarządzanie kosztami
 • Budżetowanie wariantowe
 • Raportowanie wyników budżetowych
 • Zarządzanie ryzykiem budżetowym

Dzień 2 – Rozwijanie kompetencji liderskich w Dziale Zakupu, współpraca międzynarodowa

Moduł 1: Rozwijanie kompetencji przywódczych w zakupach

 • Budowanie efektywnego zespołu zakupów. Ustalanie KPI zakupowych, ich weryfikacja i ewaluacja
 • Zarządzanie odpowiedzialnościami w Dziale Zakupu
 • Opracowywanie celów indywidualnych i zespołowych
 • Implementacja efektywnych ocen kompetencji pracowników
 • Rekrutacja zakupowca – na co zwracać uwagę już w procesie rekrutacyjnym?
 • Talenty w Dziale Zakupu – jak je zbadać i wykorzystać, tak aby zespół działał spójnie i w zgodzie ze swoimi predyspozycjami

Moduł 2: Dział Zakupu w biznesie międzynarodowym

 • Elementy różnic kulturowych, które wpływają na współprace zakupowe. Jak przygotować zespół do pracy w środowisku międzynarodowym, wiedząc, że sama znajomość języka nie wystarczy
 • Rozwijanie strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) w kontekście globalnych dostawców
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców, rola Działu Zakupu w Supply Chain Management
 • Globalny E-procurement

Moduł 3: Zarządzanie zmianą w Dziale Zakupu

 • Strategie zarządzania zmianą w działach zakupów. Jakie jest ich specyfikacja i co je wyróżnia?
 • Zmiany wychodzące od Działu Zakupu a zmiany narzucone na Dział Zakupu przez Core Business
 • Komunikacja z zespołem oraz z partnerami biznesowymi wewnętrznymi

Emilia Sędziak - od 2008 roku związana z Działami Zakupów. Pełniła kluczową rolę w koordynacji dostaw zagranicznych, procesów zakupowych i budowania relacji z dostawcami. Posiada doświadczenie w zarządzaniu 20-osobowym zespołem administracji zakupów.

Akademia Menedżera Zakupów

Cena

2150 zł netto

Akademia Menedżera Zakupów

Menedżerowie zakupów mają przed sobą różnorodne wyzwania, obejmujące zarządzanie zespołem, budżetowaniem, pilnowaniem kosztów, globalnymi zakupami oraz innowacjami w zakupach. Menedżerowie muszą także efektywnie zarządzać danymi zakupowymi, budować trwałe relacje z dostawcami, a jednocześnie być elastycznymi i otwartymi na innowacje oraz radzić sobie z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji. Zarządzanie zmianą, zdolności przywódcze i efektywne koordynowanie procesów to kluczowe aspekty pracy menedżera zakupu. Ostatecznie, skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także zdolności adaptacji do dynamicznego otoczenia biznesowego.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów oraz liderów Działu Zakupu, którzy zarządzają w swojej pracy zespołami zakupowymi.

Cele i korzyści

Korzyści z udziału dla uczestników:

 • Udoskonalenie roli działu zakupów jako strategicznego partnera w organizacji
 • Zwiększenie świadomości wpływu zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami w celu osiągania celów strategicznych
 • Optymalizacja kosztów poprzez Value Engineering
 • Rozwój kompetencji liderskich w dziale zakupów
 • Skuteczne zarządzanie odpowiedzialnościami, ustalanie celów i ocena kompetencji pracowników
 • Przygotowanie zespołu do pracy w międzynarodowym środowisku zakupowym
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców i implementacja globalnego E-procurement
 • Zdobycie umiejętności zarządzania zmianą w dziale zakupów
 • Poprawa zdolności podejmowania decyzji zakupowych w kontekście biznesowym
Program

Dzień 1 – Współpraca Działu Zakupu z pozostałymi jednostkami biznesowymi w aspekcie strategicznym, value engineering, budżetowanie

Moduł 1: Rola zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów jako strategicznego partnera
 • Wpływ zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami organizacji. Jak pogodzić różne interesy, tak aby osiągać cele strategiczne firmy
 • Kształtowanie decyzji zakupowych w kontekście biznesowym

Moduł 2: Value Engineering

 • Optymalizacja kosztów przy zachowaniu jakości – gdzie jest granica i jak ją poznać?
 • Techniki value engineering w procesie zakupowym
 • Przykłady sukcesów i case study w dziedzinie value engineering
 • Jak przekazywać koncepcje wartości Value Engineering zespołowi

Moduł 3: Zarządzanie budżetem w zakupach

 • Kontrola i monitorowanie wydatkó
 • Planowanie i kontrola budżetu w działach zakupów
 • Zarządzanie kosztami
 • Budżetowanie wariantowe
 • Raportowanie wyników budżetowych
 • Zarządzanie ryzykiem budżetowym

Dzień 2 – Rozwijanie kompetencji liderskich w Dziale Zakupu, współpraca międzynarodowa

Moduł 1: Rozwijanie kompetencji przywódczych w zakupach

 • Budowanie efektywnego zespołu zakupów. Ustalanie KPI zakupowych, ich weryfikacja i ewaluacja
 • Zarządzanie odpowiedzialnościami w Dziale Zakupu
 • Opracowywanie celów indywidualnych i zespołowych
 • Implementacja efektywnych ocen kompetencji pracowników
 • Rekrutacja zakupowca – na co zwracać uwagę już w procesie rekrutacyjnym?
 • Talenty w Dziale Zakupu – jak je zbadać i wykorzystać, tak aby zespół działał spójnie i w zgodzie ze swoimi predyspozycjami

Moduł 2: Dział Zakupu w biznesie międzynarodowym

 • Elementy różnic kulturowych, które wpływają na współprace zakupowe. Jak przygotować zespół do pracy w środowisku międzynarodowym, wiedząc, że sama znajomość języka nie wystarczy
 • Rozwijanie strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) w kontekście globalnych dostawców
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców, rola Działu Zakupu w Supply Chain Management
 • Globalny E-procurement

Moduł 3: Zarządzanie zmianą w Dziale Zakupu

 • Strategie zarządzania zmianą w działach zakupów. Jakie jest ich specyfikacja i co je wyróżnia?
 • Zmiany wychodzące od Działu Zakupu a zmiany narzucone na Dział Zakupu przez Core Business
 • Komunikacja z zespołem oraz z partnerami biznesowymi wewnętrznymi

Cena

2150 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

7-8 maja 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com