Akademia Menedżera Zakupów – EY Academy of Business

Akademia Menedżera Zakupów

Menedżerowie zakupów mają przed sobą różnorodne wyzwania, obejmujące zarządzanie zespołem, budżetowaniem, pilnowaniem kosztów, globalnymi zakupami oraz innowacjami w zakupach. Menedżerowie muszą także efektywnie zarządzać danymi zakupowymi, budować trwałe relacje z dostawcami, a jednocześnie być elastycznymi i otwartymi na innowacje oraz radzić sobie z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji. Zarządzanie zmianą, zdolności przywódcze i efektywne koordynowanie procesów to kluczowe aspekty pracy menedżera zakupu. Ostatecznie, skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także zdolności adaptacji do dynamicznego otoczenia biznesowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów oraz liderów Działu Zakupu, którzy zarządzają w swojej pracy zespołami zakupowymi.

Korzyści z udziału dla uczestników:

 • Udoskonalenie roli działu zakupów jako strategicznego partnera w organizacji
 • Zwiększenie świadomości wpływu zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami w celu osiągania celów strategicznych
 • Optymalizacja kosztów poprzez Value Engineering
 • Rozwój kompetencji liderskich w dziale zakupów
 • Skuteczne zarządzanie odpowiedzialnościami, ustalanie celów i ocena kompetencji pracowników
 • Przygotowanie zespołu do pracy w międzynarodowym środowisku zakupowym
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców i implementacja globalnego E-procurement
 • Zdobycie umiejętności zarządzania zmianą w dziale zakupów
 • Poprawa zdolności podejmowania decyzji zakupowych w kontekście biznesowym

Dzień 1 – Współpraca Działu Zakupu z pozostałymi jednostkami biznesowymi w aspekcie strategicznym, value engineering, budżetowanie

Moduł 1: Rola zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów jako strategicznego partnera
 • Wpływ zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami organizacji. Jak pogodzić różne interesy, tak aby osiągać cele strategiczne firmy
 • Kształtowanie decyzji zakupowych w kontekście biznesowym

Moduł 2: Value Engineering

 • Optymalizacja kosztów przy zachowaniu jakości – gdzie jest granica i jak ją poznać?
 • Techniki value engineering w procesie zakupowym
 • Przykłady sukcesów i case study w dziedzinie value engineering
 • Jak przekazywać koncepcje wartości Value Engineering zespołowi

Moduł 3: Zarządzanie budżetem w zakupach

 • Kontrola i monitorowanie wydatków
 • Planowanie i kontrola budżetu w działach zakupów
 • Zarządzanie kosztami
 • Budżetowanie wariantowe
 • Raportowanie wyników budżetowych
 • Zarządzanie ryzykiem budżetowym

Dzień 2 – Rozwijanie kompetencji liderskich w Dziale Zakupu, współpraca międzynarodowa

Moduł 1: Rozwijanie kompetencji przywódczych w zakupach

 • Budowanie efektywnego zespołu zakupów. Ustalanie KPI zakupowych, ich weryfikacja i ewaluacja
 • Zarządzanie odpowiedzialnościami w Dziale Zakupu
 • Opracowywanie celów indywidualnych i zespołowych
 • Implementacja efektywnych ocen kompetencji pracowników
 • Rekrutacja zakupowca – na co zwracać uwagę już w procesie rekrutacyjnym?
 • Talenty w Dziale Zakupu – jak je zbadać i wykorzystać, tak aby zespół działał spójnie i w zgodzie ze swoimi predyspozycjami

Moduł 2: Dział Zakupu w biznesie międzynarodowym

 • Elementy różnic kulturowych, które wpływają na współprace zakupowe. Jak przygotować zespół do pracy w środowisku międzynarodowym, wiedząc, że sama znajomość języka nie wystarczy
 • Rozwijanie strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) w kontekście globalnych dostawców
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców, rola Działu Zakupu w Supply Chain Management
 • Globalny E-procurement

Moduł 3: Zarządzanie zmianą w Dziale Zakupu

 • Strategie zarządzania zmianą w działach zakupów. Jakie jest ich specyfikacja i co je wyróżnia?
 • Zmiany wychodzące od Działu Zakupu a zmiany narzucone na Dział Zakupu przez Core Business
 • Komunikacja z zespołem oraz z partnerami biznesowymi wewnętrznymi

Emilia Sędziak - od 2008 roku związana z Działami Zakupów. Pełniła kluczową rolę w koordynacji dostaw zagranicznych, procesów zakupowych i budowania relacji z dostawcami. Posiada doświadczenie w zarządzaniu 20-osobowym zespołem administracji zakupów.

Akademia Menedżera Zakupów

Cena

2150 zł netto ( 2645 zł brutto )

Akademia Menedżera Zakupów

Menedżerowie zakupów mają przed sobą różnorodne wyzwania, obejmujące zarządzanie zespołem, budżetowaniem, pilnowaniem kosztów, globalnymi zakupami oraz innowacjami w zakupach. Menedżerowie muszą także efektywnie zarządzać danymi zakupowymi, budować trwałe relacje z dostawcami, a jednocześnie być elastycznymi i otwartymi na innowacje oraz radzić sobie z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji. Zarządzanie zmianą, zdolności przywódcze i efektywne koordynowanie procesów to kluczowe aspekty pracy menedżera zakupu. Ostatecznie, skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także zdolności adaptacji do dynamicznego otoczenia biznesowego.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów oraz liderów Działu Zakupu, którzy zarządzają w swojej pracy zespołami zakupowymi.

Cele i korzyści

Korzyści z udziału dla uczestników:

 • Udoskonalenie roli działu zakupów jako strategicznego partnera w organizacji
 • Zwiększenie świadomości wpływu zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami w celu osiągania celów strategicznych
 • Optymalizacja kosztów poprzez Value Engineering
 • Rozwój kompetencji liderskich w dziale zakupów
 • Skuteczne zarządzanie odpowiedzialnościami, ustalanie celów i ocena kompetencji pracowników
 • Przygotowanie zespołu do pracy w międzynarodowym środowisku zakupowym
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców i implementacja globalnego E-procurement
 • Zdobycie umiejętności zarządzania zmianą w dziale zakupów
 • Poprawa zdolności podejmowania decyzji zakupowych w kontekście biznesowym
Program

Dzień 1 – Współpraca Działu Zakupu z pozostałymi jednostkami biznesowymi w aspekcie strategicznym, value engineering, budżetowanie

Moduł 1: Rola zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów jako strategicznego partnera
 • Wpływ zakupów na wyniki finansowe firmy
 • Integracja zakupów z innymi działami organizacji. Jak pogodzić różne interesy, tak aby osiągać cele strategiczne firmy
 • Kształtowanie decyzji zakupowych w kontekście biznesowym

Moduł 2: Value Engineering

 • Optymalizacja kosztów przy zachowaniu jakości – gdzie jest granica i jak ją poznać?
 • Techniki value engineering w procesie zakupowym
 • Przykłady sukcesów i case study w dziedzinie value engineering
 • Jak przekazywać koncepcje wartości Value Engineering zespołowi

Moduł 3: Zarządzanie budżetem w zakupach

 • Kontrola i monitorowanie wydatków
 • Planowanie i kontrola budżetu w działach zakupów
 • Zarządzanie kosztami
 • Budżetowanie wariantowe
 • Raportowanie wyników budżetowych
 • Zarządzanie ryzykiem budżetowym

Dzień 2 – Rozwijanie kompetencji liderskich w Dziale Zakupu, współpraca międzynarodowa

Moduł 1: Rozwijanie kompetencji przywódczych w zakupach

 • Budowanie efektywnego zespołu zakupów. Ustalanie KPI zakupowych, ich weryfikacja i ewaluacja
 • Zarządzanie odpowiedzialnościami w Dziale Zakupu
 • Opracowywanie celów indywidualnych i zespołowych
 • Implementacja efektywnych ocen kompetencji pracowników
 • Rekrutacja zakupowca – na co zwracać uwagę już w procesie rekrutacyjnym?
 • Talenty w Dziale Zakupu – jak je zbadać i wykorzystać, tak aby zespół działał spójnie i w zgodzie ze swoimi predyspozycjami

Moduł 2: Dział Zakupu w biznesie międzynarodowym

 • Elementy różnic kulturowych, które wpływają na współprace zakupowe. Jak przygotować zespół do pracy w środowisku międzynarodowym, wiedząc, że sama znajomość języka nie wystarczy
 • Rozwijanie strategii CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) w kontekście globalnych dostawców
 • Skuteczne zarządzanie globalną siecią dostawców, rola Działu Zakupu w Supply Chain Management
 • Globalny E-procurement

Moduł 3: Zarządzanie zmianą w Dziale Zakupu

 • Strategie zarządzania zmianą w działach zakupów. Jakie jest ich specyfikacja i co je wyróżnia?
 • Zmiany wychodzące od Działu Zakupu a zmiany narzucone na Dział Zakupu przez Core Business
 • Komunikacja z zespołem oraz z partnerami biznesowymi wewnętrznymi

Cena

2150 zł netto ( 2645 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

24-25 września 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com