Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego – EY Academy of Business

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2022 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2023 rok.

Moduł 25.2020.8.A | 4 h z bloku Rewizja finansowa i 4 h z bloku Rachunkowość

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się ze zmianami w prawie podatkowym
 • Osób zainteresowanych zmianami w prawie podatkowym

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
 • Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2022 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2023 rok.

 • Nowy okres obowiązywania zasad split payment
 • Nowy pliku JPK_V7M – zasady korekty i czynny żal
 • Pakiet SLIM VAT 2 (korekty importu usług i WNT, rachunki VAT, dostawy łańcuchowe)
 • Propozycje w ramach pakietu SLIM VAT 3 (faktury zaliczkowe, przeliczenia walutowe, proporcja VAT, rozliczenia WNT, inne)
 • Zmiany dotyczące fakturowania (obowiązkowe elementy faktur)
 • Grupy VAT
 • Opcja VAT dla usług finansowych
 • Tarcza antyinflacyjna VAT
 • Faktury ustrukturyzowane – aktualności
 • Koszty finansowania dłużnego – niekorzystna zmiana regulacji
 • Nowe zdarzenia kreujące powstanie przychodu do opodatkowania
 • Minimalny podatek dochodowy – kogo będzie obowiązywał i na jakich zasadach
 • Ukryte dywidendy – modyfikacja zapisów
 • Likwidacja art. 15e ustawy CIT – praktyczne konsekwencje
 • Transakcje z rajami podatkowymi – czy trzeba przygotowywać dokumentację cen transferowych?
 • Ostateczne zasady poboru i płatności podatku u źródła
 • Podatkowe grupy kapitałowe i reżim holdingowy
 • JPK dotyczący ksiąg rachunkowych – od kiedy?
 • Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe
 • Przegląd przepisów o nowych ulgach podatkowych (ulga dla sponsorów, ulga na ekspansję, ulga na rozwój)
 • Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych

Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

8 godzin (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)

Dostępne opcje

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Cena

790 zł netto

Pakiet 3 dni

Cena

2099 zł netto

Pakiet 3 dni + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

2799 zł netto

Pakiet 3 dni e-learning + 2 dni e-learning (samokształcenie)

Cena

1999 zł netto

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2022 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2023 rok.

Moduł 25.2020.8.A | 4 h z bloku Rewizja finansowa i 4 h z bloku Rachunkowość

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się ze zmianami w prawie podatkowym
 • Osób zainteresowanych zmianami w prawie podatkowym
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
 • Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego
Program

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2022 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2023 rok.

 • Nowy okres obowiązywania zasad split payment
 • Nowy pliku JPK_V7M – zasady korekty i czynny żal
 • Pakiet SLIM VAT 2 (korekty importu usług i WNT, rachunki VAT, dostawy łańcuchowe)
 • Propozycje w ramach pakietu SLIM VAT 3 (faktury zaliczkowe, przeliczenia walutowe, proporcja VAT, rozliczenia WNT, inne)
 • Zmiany dotyczące fakturowania (obowiązkowe elementy faktur)
 • Grupy VAT
 • Opcja VAT dla usług finansowych
 • Tarcza antyinflacyjna VAT
 • Faktury ustrukturyzowane – aktualności
 • Koszty finansowania dłużnego – niekorzystna zmiana regulacji
 • Nowe zdarzenia kreujące powstanie przychodu do opodatkowania
 • Minimalny podatek dochodowy – kogo będzie obowiązywał i na jakich zasadach
 • Ukryte dywidendy – modyfikacja zapisów
 • Likwidacja art. 15e ustawy CIT – praktyczne konsekwencje
 • Transakcje z rajami podatkowymi – czy trzeba przygotowywać dokumentację cen transferowych?
 • Ostateczne zasady poboru i płatności podatku u źródła
 • Podatkowe grupy kapitałowe i reżim holdingowy
 • JPK dotyczący ksiąg rachunkowych – od kiedy?
 • Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe
 • Przegląd przepisów o nowych ulgach podatkowych (ulga dla sponsorów, ulga na ekspansję, ulga na rozwój)
 • Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych
Punkty edukacyjne

8 godzin (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)

Szczegóły programu modułowego

Cena

790 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com