Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego – EY Academy of Business

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

Moduł 25.2020.8.A | 4 h z bloku Rewizja finansowa i 4 h z bloku Rachunkowość

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się ze zmianami w prawie podatkowym
 • Osób zainteresowanych zmianami w prawie podatkowym

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
 • Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

1. Pakiet SLIM VAT 3:

 • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
 • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
 • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty, a jaki można zastosować?
 • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji
 • WDT i stawka 0% – dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT
 • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury
 • WISy – nowe zasady
 • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku

2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – nowa postać obowiązkowych faktur elektronicznych (uchwalone przepisy):

 • Co jest niezbędne, aby wystawić fakturę w KSeF?
 • Kto może wystawiać faktury w KSeF?
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
 • Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
 • Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF
 • Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
 • Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
 • Kary związane z wystawianiem faktur poza KSeF

3. Faktury zaliczkowe – nowa zasady wystawiania dokumentów od 1 września 2023 roku
4. Podatek minimalny – zmiany na 2023 roku
5. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach:

 • Nowe limity
 • Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi
 • Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

6. Ujęcie w kosztach CIT składek na ubezpieczenia pracowników
7. Podatek u źródła i mechanizm pay&refund – zmiany dotyczące oświadczeń wyłączających stosowanie pay&refund
8. Koszty finansowania dłużnego – doprecyzowanie przepisów
9. Podatek od przerzucanych dochodów – doprecyzowanie przepisów
10. Zniesienie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – odblokowanie przepisów i terminów podatkowych
11. Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych – propozycje zmian
12. Księgi CIT jako nowy JPK
13. Uproszczenie przepisów o zatorach płatniczych
14. Urzędy skarbowe właściwe w sprawach dotyczących KKS – stanowisko MF
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2023 roku – między innymi spółki holdingowe, ukryte dywidendy

Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

8 godzin (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

Moduł 25.2020.8.A | 4 h z bloku Rewizja finansowa i 4 h z bloku Rachunkowość

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. Rejestracja >>tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się ze zmianami w prawie podatkowym
 • Osób zainteresowanych zmianami w prawie podatkowym
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
 • Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego
Program

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

1. Pakiet SLIM VAT 3:

 • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
 • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
 • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty, a jaki można zastosować?
 • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji
 • WDT i stawka 0% – dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT
 • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury
 • WISy – nowe zasady
 • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku

2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – nowa postać obowiązkowych faktur elektronicznych (uchwalone przepisy):

 • Co jest niezbędne, aby wystawić fakturę w KSeF?
 • Kto może wystawiać faktury w KSeF?
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
 • Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
 • Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF
 • Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
 • Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
 • Kary związane z wystawianiem faktur poza KSeF

3. Faktury zaliczkowe – nowa zasady wystawiania dokumentów od 1 września 2023 roku
4. Podatek minimalny – zmiany na 2023 roku
5. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach:

 • Nowe limity
 • Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi
 • Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

6. Ujęcie w kosztach CIT składek na ubezpieczenia pracowników
7. Podatek u źródła i mechanizm pay&refund – zmiany dotyczące oświadczeń wyłączających stosowanie pay&refund
8. Koszty finansowania dłużnego – doprecyzowanie przepisów
9. Podatek od przerzucanych dochodów – doprecyzowanie przepisów
10. Zniesienie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – odblokowanie przepisów i terminów podatkowych
11. Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych – propozycje zmian
12. Księgi CIT jako nowy JPK
13. Uproszczenie przepisów o zatorach płatniczych
14. Urzędy skarbowe właściwe w sprawach dotyczących KKS – stanowisko MF
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2023 roku – między innymi spółki holdingowe, ukryte dywidendy

Punkty edukacyjne

8 godzin (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)

Szczegóły programu modułowego

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto ) Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com