Biznes a prawo karne – praktyczny przewodnik dla menedżerów i członków zarządów – EY Academy of Business

Biznes a prawo karne – praktyczny przewodnik dla menedżerów i członków zarządów

Jak zabezpieczyć się, by nieświadomie nie mieć problemów z prawem karnym? Co robić, gdy organy zaczną przeszukiwać biuro Twojej firmy? Dlaczego prawo karne może pozwolić mi skuteczniej odzyskać należności od oszusta?

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dedykowanej tylko dla pracowników Państwa firmy.

Szkolenie kierujemy do:

 • Właścicieli i członków zarządu firm – od jednoosobowych po spółki kapitałowe
 • Dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych, kierowników działów zakupów oraz pozostałej kadry menedżerskiej w firmach
 • Osób świadczących usługi księgowe, doradcze oraz z zakresu prawa podatkowego

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prawa karnego przydatnej w toku prowadzenia biznesu i wykonywania swoich obowiązków
 • Ważnym elementem szkolenia jest case study – omówienie konkretnych sytuacji występujących w praktyce biznesowej wraz z ich interpretacją przez sądy i organy

Korzyści ze szkolenia:

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im korzystać ze swoich praw i być świadomym obowiązków w sytuacjach styku prawa karnego i biznesu. Dzięki temu mogą sprostać teoretycznie trudnym wyzwaniom, minimalizować ryzyka, a miejscami również zwiększać zyski swojego biznesu

1. Dlaczego w firmie warto zrobić audyt sprawdzający, czy nieświadomie nie grożą Ci problemy z prawem karnym?

Dlaczego uczciwy przedsiębiorca i tak powinien zabezpieczać się przy podejmowaniu decyzji biznesowych w Spółce?

 • „Działanie na szkodę Spółki” – od jakiej kwoty można odpowiadać karnie?
 • Czy można wyrządzić szkodę nawet nieumyślnie? Co to słowo oznacza w Kodeksie karnym?
 • „Bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody” – jak nieintencjonalnie nie narobić sobie problemów?

Kiedy w szczególności uzasadniony jest audyt prawnokarny?

 • Audyt prawnokarny przy ryzykownej decyzji biznesowej
 • Audyt prawnokarny po zmianie zarządu
 • Audyt prawnokarny po zmianie właścicielskiej
 • Due diligence nie zastępuje audytu prawnokarnego

2. W jaki sposób zbadać nowego partnera biznesowego i kontrahenta, by wykluczyć nieświadome problemy z prawem karnym?

„Pola minowe” dla uczciwych biznesów w Kodeksie karnym

 • Karuzela vatowska – co zrobić, aby nieświadomie nie stać się jej uczestnikiem?
 • Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem wystawiającym „puste faktury”?
 • Jak się zachować, aby nieintencjonalne życzliwe zachowania nie zostały potraktowane jako korupcja?
 • Na co uważać, aby nieświadomie nie zostać włączonym w proceder „prania brudnych pieniędzy”?
 • Grożąca upadłość naszej firmy lub naszego dłużnika – jak powinien zachować się uczciwy przedsiębiorca?

Na czym polega i dlaczego tak ważna jest weryfikacja partnerów biznesowych i kontrahentów?

 • Ustandaryzowana procedura weryfikacji
 • Uporządkowanie i archiwizacja jej wyników

Dlaczego powinienem zgłaszać coś do Prokuratury, nawet jeśli nie widzę w tym „swojego” interesu?

 • Minimalizowanie ryzyka współudziału w procederze
 • Brak wiarygodności w przypadku pomawiania przez drugą stronę
 • Czy za zgłoszenie, jeśli nie jestem pewny, coś mi grozi?

O czym pamiętać, aby uczciwy przedsiębiorca nieświadomie nie miał problemów z podatkami?

 • Księgowy to nie doradca podatkowy czy adwokat
 • Wniosek o indywidualną interpretację podatkową
 • Uzyskiwanie potwierdzenia na piśmie
 • Weryfikacja kontrahenta jako płatnika podatku

3. Jaka wiedza na temat prawa karnego może Ci pomóc w codziennej działalności operacyjnej, minimalizując ryzyka wynikające z nieświadomości oraz zwiększając rentowność Twojego biznesu?

Kiedy adwokat od prawa karnego powinien poznać nasz biznes?

 • Ekspresowy ciąg zdarzeń w przypadku przeszukania biura czy zatrzymania osoby
 • Konieczność sprawnego wytłumaczenia legalności naszego biznesu

„Ma Pan dowody na to, czy wszystko „na gębę”?” – czyli jak gromadzić materiał dowodowy

 • Potwierdzanie ustaleń na piśmie
 • Prowadzenie rozmów w obecności świadka
 • „Miękkie maile”
 • Zabezpieczanie dowodów na bieżąco

„Ale coś słyszałem, że spotkania nie można chyba nagrywać, tak?”

 • Kiedy nagrywanie rozmów jest legalne?
 • Czego nie wolno robić z uzyskanym nagraniem?

Kiedy prawo karne może pomóc odzyskać należności od oszusta?

 • Definicja „oszustwa” w prawie karnym
 • Możliwość uzyskiwania dowodów „rękami Prokuratury”
 • Konieczna zgoda pokrzywdzonego na łagodny wyrok dla sprawcy
 • Możliwość uzyskania zabezpieczenia majątkowego
 • Bezskuteczna egzekucja przez Komornika bez wpływu na działania
 • Przedawnienie sprawy gospodarczej bez wpływu na działania
 • Brak potrzeby precyzyjnego określania szkody
 • Brak opłaty za złożenie zawiadomienia

4. W jaki sposób działać w sytuacji kryzysowej związanej z prawem karnym, w którą nieświadomie zostajesz wplątany?

Czynności pozasądowe, w których w szczególności może wziąć udział adwokat

 • Udział w przesłuchaniu jako obrońca podejrzanego
 • Udział w przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka
 • Udział w postępowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • Udział pełnomocnika w przeszukaniu biura
 • Udział adwokata w postępowaniu podatkowym

Jak zachować się, gdy organy pukają do drzwi, by przeszukać moje biuro?

 • Prawo do udziału adwokata w czynności
 • Czy jeśli zadaję pytania, to „utrudniam czynność”?
 • Szczegółowy spis przekazywanych rzeczy, w tym dokumentów

Co powinien zrobić zatrzymany o 6 rano?

 • Bezwzględne prawo do kontaktu z adwokatem
 • Bezwzględne prawo do odmowy udziału w czynności do czasu oczekiwania na przyjazd adwokata
 • „Nic nie powiem bez mojego adwokata”

Prawa przesłuchiwanego w charakterze podejrzanego

 • Odmowa składania wyjaśnień – czy może być źle odebrana?
 • Prawo do odpowiedzi tylko na pytania obrońcy
 • Czy muszę wszystko pamiętać ze zdarzeń, o które jestem pytany?
 • Czy powinienem zgadywać, by zadowolić przesłuchującego?

Czy jeśli nieświadomie nie zapłaciłem podatku to „wszystko stracone”?

 • Korekta deklaracji lub księgi
 • Czynny żal
 • Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 Czy warto włączać tryb „prawo karne”, gdy ktoś mnie publicznie pomawia?

 • Prywatny akt oskarżenia a pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych
 • Współpraca między adwokatem a agencją PR czy działem marketingu

Michał Grodzki - adwokat, od ponad 10 lat zajmuje się prawem karnym. Prowadzi szkolenia przeprowadzające biznes przez meandry prawa karnego, dzięki czemu nie muszą się ich obawiać, uzyskując umiejętności i wiedzę, jak skutecznie się po nich poruszać.

Biznes a prawo karne – praktyczny przewodnik dla menedżerów i członków zarządów

Cena

2600 zł netto

Biznes a prawo karne – praktyczny przewodnik dla menedżerów i członków zarządów

Jak zabezpieczyć się, by nieświadomie nie mieć problemów z prawem karnym? Co robić, gdy organy zaczną przeszukiwać biuro Twojej firmy? Dlaczego prawo karne może pozwolić mi skuteczniej odzyskać należności od oszusta?

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dedykowanej tylko dla pracowników Państwa firmy.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • Właścicieli i członków zarządu firm – od jednoosobowych po spółki kapitałowe
 • Dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych, kierowników działów zakupów oraz pozostałej kadry menedżerskiej w firmach
 • Osób świadczących usługi księgowe, doradcze oraz z zakresu prawa podatkowego
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prawa karnego przydatnej w toku prowadzenia biznesu i wykonywania swoich obowiązków
 • Ważnym elementem szkolenia jest case study – omówienie konkretnych sytuacji występujących w praktyce biznesowej wraz z ich interpretacją przez sądy i organy

Korzyści ze szkolenia:

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im korzystać ze swoich praw i być świadomym obowiązków w sytuacjach styku prawa karnego i biznesu. Dzięki temu mogą sprostać teoretycznie trudnym wyzwaniom, minimalizować ryzyka, a miejscami również zwiększać zyski swojego biznesu
Program

1. Dlaczego w firmie warto zrobić audyt sprawdzający, czy nieświadomie nie grożą Ci problemy z prawem karnym?

Dlaczego uczciwy przedsiębiorca i tak powinien zabezpieczać się przy podejmowaniu decyzji biznesowych w Spółce?

 • „Działanie na szkodę Spółki” – od jakiej kwoty można odpowiadać karnie?
 • Czy można wyrządzić szkodę nawet nieumyślnie? Co to słowo oznacza w Kodeksie karnym?
 • „Bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody” – jak nieintencjonalnie nie narobić sobie problemów?

Kiedy w szczególności uzasadniony jest audyt prawnokarny?

 • Audyt prawnokarny przy ryzykownej decyzji biznesowej
 • Audyt prawnokarny po zmianie zarządu
 • Audyt prawnokarny po zmianie właścicielskiej
 • Due diligence nie zastępuje audytu prawnokarnego

2. W jaki sposób zbadać nowego partnera biznesowego i kontrahenta, by wykluczyć nieświadome problemy z prawem karnym?

„Pola minowe” dla uczciwych biznesów w Kodeksie karnym

 • Karuzela vatowska – co zrobić, aby nieświadomie nie stać się jej uczestnikiem?
 • Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem wystawiającym „puste faktury”?
 • Jak się zachować, aby nieintencjonalne życzliwe zachowania nie zostały potraktowane jako korupcja?
 • Na co uważać, aby nieświadomie nie zostać włączonym w proceder „prania brudnych pieniędzy”?
 • Grożąca upadłość naszej firmy lub naszego dłużnika – jak powinien zachować się uczciwy przedsiębiorca?

Na czym polega i dlaczego tak ważna jest weryfikacja partnerów biznesowych i kontrahentów?

 • Ustandaryzowana procedura weryfikacji
 • Uporządkowanie i archiwizacja jej wyników

Dlaczego powinienem zgłaszać coś do Prokuratury, nawet jeśli nie widzę w tym „swojego” interesu?

 • Minimalizowanie ryzyka współudziału w procederze
 • Brak wiarygodności w przypadku pomawiania przez drugą stronę
 • Czy za zgłoszenie, jeśli nie jestem pewny, coś mi grozi?

O czym pamiętać, aby uczciwy przedsiębiorca nieświadomie nie miał problemów z podatkami?

 • Księgowy to nie doradca podatkowy czy adwokat
 • Wniosek o indywidualną interpretację podatkową
 • Uzyskiwanie potwierdzenia na piśmie
 • Weryfikacja kontrahenta jako płatnika podatku

3. Jaka wiedza na temat prawa karnego może Ci pomóc w codziennej działalności operacyjnej, minimalizując ryzyka wynikające z nieświadomości oraz zwiększając rentowność Twojego biznesu?

Kiedy adwokat od prawa karnego powinien poznać nasz biznes?

 • Ekspresowy ciąg zdarzeń w przypadku przeszukania biura czy zatrzymania osoby
 • Konieczność sprawnego wytłumaczenia legalności naszego biznesu

„Ma Pan dowody na to, czy wszystko „na gębę”?” – czyli jak gromadzić materiał dowodowy

 • Potwierdzanie ustaleń na piśmie
 • Prowadzenie rozmów w obecności świadka
 • „Miękkie maile”
 • Zabezpieczanie dowodów na bieżąco

„Ale coś słyszałem, że spotkania nie można chyba nagrywać, tak?”

 • Kiedy nagrywanie rozmów jest legalne?
 • Czego nie wolno robić z uzyskanym nagraniem?

Kiedy prawo karne może pomóc odzyskać należności od oszusta?

 • Definicja „oszustwa” w prawie karnym
 • Możliwość uzyskiwania dowodów „rękami Prokuratury”
 • Konieczna zgoda pokrzywdzonego na łagodny wyrok dla sprawcy
 • Możliwość uzyskania zabezpieczenia majątkowego
 • Bezskuteczna egzekucja przez Komornika bez wpływu na działania
 • Przedawnienie sprawy gospodarczej bez wpływu na działania
 • Brak potrzeby precyzyjnego określania szkody
 • Brak opłaty za złożenie zawiadomienia

4. W jaki sposób działać w sytuacji kryzysowej związanej z prawem karnym, w którą nieświadomie zostajesz wplątany?

Czynności pozasądowe, w których w szczególności może wziąć udział adwokat

 • Udział w przesłuchaniu jako obrońca podejrzanego
 • Udział w przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka
 • Udział w postępowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego
 • Udział pełnomocnika w przeszukaniu biura
 • Udział adwokata w postępowaniu podatkowym

Jak zachować się, gdy organy pukają do drzwi, by przeszukać moje biuro?

 • Prawo do udziału adwokata w czynności
 • Czy jeśli zadaję pytania, to „utrudniam czynność”?
 • Szczegółowy spis przekazywanych rzeczy, w tym dokumentów

Co powinien zrobić zatrzymany o 6 rano?

 • Bezwzględne prawo do kontaktu z adwokatem
 • Bezwzględne prawo do odmowy udziału w czynności do czasu oczekiwania na przyjazd adwokata
 • „Nic nie powiem bez mojego adwokata”

Prawa przesłuchiwanego w charakterze podejrzanego

 • Odmowa składania wyjaśnień – czy może być źle odebrana?
 • Prawo do odpowiedzi tylko na pytania obrońcy
 • Czy muszę wszystko pamiętać ze zdarzeń, o które jestem pytany?
 • Czy powinienem zgadywać, by zadowolić przesłuchującego?

Czy jeśli nieświadomie nie zapłaciłem podatku to „wszystko stracone”?

 • Korekta deklaracji lub księgi
 • Czynny żal
 • Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 Czy warto włączać tryb „prawo karne”, gdy ktoś mnie publicznie pomawia?

 • Prywatny akt oskarżenia a pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych
 • Współpraca między adwokatem a agencją PR czy działem marketingu

Cena

2600 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

7-8 grudnia 2023

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com