Certyfikowana Akademia AML – EY Academy of Business

Certyfikowana Akademia AML

Nowość w ofercie programów EY Academy of Business

Jednym z podstawowych elementów przeciwdziałania praniu pieniędzy są regulacje stanowione na gruncie krajowym i międzynarodowym. Ich zakres oraz treść stawia przed podmiotami będącymi uczestnikami obrotu wartościami majątkowymi, tzw. instytucjami obowiązanymi, liczne wymagania. W ostatnich latach radykalnie wzrosła rola instytucji obowiązanych w procesie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Przestał on być problemem dotyczącym tylko nielicznych państw. Stał się on problemem na skalę międzynarodową.

Certyfikowana Akademia AML to program, który pomoże pracownikom instytucji obowiązanych oraz innym osobom zaangażowanym w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Dzięki udziale w szkoleniu poznasz nie tylko teorię związaną z tą tematyką, ale przede wszystkim praktyczne sposoby realizacji obowiązków nakładanych na instytucje obowiązane.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy każdego, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:

 • pracowników instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • pracowników działów prawnych, którzy chcieliby poznać zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem prania pieniędzy, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • wskazać współczesne sposoby prania pieniędzy;
 • orientować się w przepisach regulujących kwestię przeciwdziałania praniu pieniędzy zarówno międzynarodowych jak i krajowych;
 • dokonać oceny ryzyka ich organizacji w kontekście prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • wybrać optymalny model umiejscowienia jednostki AML w ich organizacji;
 • wskazać i realizować obowiązki raportowe właściwe dla danej instytucji obowiązanej;
 • ocenić zalety i wady outsourcingu funkcji AML poza instytucję obowiązaną;
 • dokonać oceny ryzyka klienta w kontekście prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • przedstawić czym są środki bezpieczeństwa finansowego;
 • poprawnie zastosować środki bezpieczeństwa finansowego (uproszczone, standardowe i wzmożone) w szczególności:
  • dokonać identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta,
  • ustalić beneficjenta rzeczywistego,
  • dokonać oceny stosunków gospodarczych z klientem,
  • wskazać relacje pomiędzy ochroną danych osobowych a przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • dokonać identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP),
  • wskazać, jakie są obowiązki instytucji obowiązanych w związku z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

Moduł I

Dzień 1

Regulacje i standardy AML

 • Pranie pieniędzy na świecie – zarys historyczny i największe współczesne afery. Skutki społeczno-ekonomiczne i powstawanie globalnego systemu AML
 • Jak odnaleźć się w gąszczu zasad? Źródła standardów AML – przepisy prawa międzynarodowego i krajowego oraz rekomendacje i wytyczne regulatorów
 • Ograniczenia dla AML: tajemnica bankowa, ochrona danych osobowych
 • Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Regulacje i najnowsze trendy. AML i kryptowaluty

Dzień 2

Efektywna funkcja AML w organizacji

 • Efektywne umiejscowienie funkcji AML w organizacji, podział ról i odpowiedzialności, praktyczne wskazówki, analiza strategii, najczęstsze błędy
 • AML w grupach kapitałowych
 • Ocena ryzyka organizacji
 • Raportowanie AML
 • Model operacyjny funkcji AML: możliwe kierunki rozwoju komórek AML
 • Outsourcing funkcji AML

Moduł II

Dzień 1

Procesy AML w praktyce

 • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta
 • Identyfikacja i ocena czynników ryzyka klienta
 • Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem i analiza transakcji
 • Identyfikacja ryzyka w procesie monitorowania transakcji i typowanie podejrzanych transakcji
 • Ryzyko sankcyjne: międzynarodowe, europejskie i polskie przepisy sankcyjne
 • Identyfikacja ryzyka sankcyjnego klienta i transakcji
 • Postępowanie w przypadku identyfikacji ryzyka sankcyjnego
 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 • Narzędzia informatyczne i analiza danych w procesach AML

Dzień 2

Analiza oceny ryzyka (KYC), analiza transakcji (TM) i skuteczne wykorzystanie środków bezpieczeństwa finansowego w oparciu o case studies

 • Warsztaty z kompleksowej analizy złożonych inwestygacji AML
 • Stosowanie metod OSINT w analizie oceny ryzyka, monitoringu transakcji i zapobiegania ryzyku sankcyjnemu
 • Współzależność oceny ryzyka klienta i środków bezpieczeństwa finansowego
 • Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujący w szczególności:
  • identyfikację i weryfikacja tożsamości klienta
  • identyfikację beneficjenta rzeczywistego
  • ustalenie struktury własności i kontroli klienta oraz identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
  • w jaki sposób dokonywać oceny stosunków gospodarczych?
  • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta
 • Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Rodzaje i obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec aktualnych klientów

Certyfikowana Akademia AML (2 moduły)

Cena

4800 zł netto ( 5904 zł brutto )

Certyfikowana Akademia AML (1 moduł)

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Certyfikowana Akademia AML

Nowość w ofercie programów EY Academy of Business

Jednym z podstawowych elementów przeciwdziałania praniu pieniędzy są regulacje stanowione na gruncie krajowym i międzynarodowym. Ich zakres oraz treść stawia przed podmiotami będącymi uczestnikami obrotu wartościami majątkowymi, tzw. instytucjami obowiązanymi, liczne wymagania. W ostatnich latach radykalnie wzrosła rola instytucji obowiązanych w procesie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Przestał on być problemem dotyczącym tylko nielicznych państw. Stał się on problemem na skalę międzynarodową.

Certyfikowana Akademia AML to program, który pomoże pracownikom instytucji obowiązanych oraz innym osobom zaangażowanym w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Dzięki udziale w szkoleniu poznasz nie tylko teorię związaną z tą tematyką, ale przede wszystkim praktyczne sposoby realizacji obowiązków nakładanych na instytucje obowiązane.

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy każdego, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:

 • pracowników instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • pracowników działów prawnych, którzy chcieliby poznać zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wszystkich zainteresowanych przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem prania pieniędzy, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili m.in.:

 • wskazać współczesne sposoby prania pieniędzy;
 • orientować się w przepisach regulujących kwestię przeciwdziałania praniu pieniędzy zarówno międzynarodowych jak i krajowych;
 • dokonać oceny ryzyka ich organizacji w kontekście prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • wybrać optymalny model umiejscowienia jednostki AML w ich organizacji;
 • wskazać i realizować obowiązki raportowe właściwe dla danej instytucji obowiązanej;
 • ocenić zalety i wady outsourcingu funkcji AML poza instytucję obowiązaną;
 • dokonać oceny ryzyka klienta w kontekście prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • przedstawić czym są środki bezpieczeństwa finansowego;
 • poprawnie zastosować środki bezpieczeństwa finansowego (uproszczone, standardowe i wzmożone) w szczególności:
  • dokonać identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta,
  • ustalić beneficjenta rzeczywistego,
  • dokonać oceny stosunków gospodarczych z klientem,
  • wskazać relacje pomiędzy ochroną danych osobowych a przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • dokonać identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP),
  • wskazać, jakie są obowiązki instytucji obowiązanych w związku z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.
Program

Moduł I

Dzień 1

Regulacje i standardy AML

 • Pranie pieniędzy na świecie – zarys historyczny i największe współczesne afery. Skutki społeczno-ekonomiczne i powstawanie globalnego systemu AML
 • Jak odnaleźć się w gąszczu zasad? Źródła standardów AML – przepisy prawa międzynarodowego i krajowego oraz rekomendacje i wytyczne regulatorów
 • Ograniczenia dla AML: tajemnica bankowa, ochrona danych osobowych
 • Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Regulacje i najnowsze trendy. AML i kryptowaluty

Dzień 2

Efektywna funkcja AML w organizacji

 • Efektywne umiejscowienie funkcji AML w organizacji, podział ról i odpowiedzialności, praktyczne wskazówki, analiza strategii, najczęstsze błędy
 • AML w grupach kapitałowych
 • Ocena ryzyka organizacji
 • Raportowanie AML
 • Model operacyjny funkcji AML: możliwe kierunki rozwoju komórek AML
 • Outsourcing funkcji AML

Moduł II

Dzień 1

Procesy AML w praktyce

 • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta
 • Identyfikacja i ocena czynników ryzyka klienta
 • Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem i analiza transakcji
 • Identyfikacja ryzyka w procesie monitorowania transakcji i typowanie podejrzanych transakcji
 • Ryzyko sankcyjne: międzynarodowe, europejskie i polskie przepisy sankcyjne
 • Identyfikacja ryzyka sankcyjnego klienta i transakcji
 • Postępowanie w przypadku identyfikacji ryzyka sankcyjnego
 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
 • Narzędzia informatyczne i analiza danych w procesach AML

Dzień 2

Analiza oceny ryzyka (KYC), analiza transakcji (TM) i skuteczne wykorzystanie środków bezpieczeństwa finansowego w oparciu o case studies

 • Warsztaty z kompleksowej analizy złożonych inwestygacji AML
 • Stosowanie metod OSINT w analizie oceny ryzyka, monitoringu transakcji i zapobiegania ryzyku sankcyjnemu
 • Współzależność oceny ryzyka klienta i środków bezpieczeństwa finansowego
 • Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujący w szczególności:
  • identyfikację i weryfikacja tożsamości klienta
  • identyfikację beneficjenta rzeczywistego
  • ustalenie struktury własności i kontroli klienta oraz identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
  • w jaki sposób dokonywać oceny stosunków gospodarczych?
  • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta
 • Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Rodzaje i obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec aktualnych klientów
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto ) - jeden moduł

4800 zł netto ( 3075 zł brutto ) - dwa moduły

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Moduł 1:

1-2 października 2024

 

Moduł 2:

12-13 listopada 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com