Eksploracja danych z poziomu Tableau Server – EY Academy of Business

Eksploracja danych z poziomu Tableau Server

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak czytać gotowe dashboardy w Tableau
 • Jak analizować dostępne dane w sposób wizualny
 • Jak używać AskData

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła używać środowiska Tableau Server
 • Będziesz mieć możliwość dzielenia się analizami z użytkownikami
 • Będziesz mógł/mogła tworzyć własne analizy w oparciu o dostępne dane
 • Interfejs Tableau Server
 • Analiza przy użyciu gotowych dashboardów
 • Dzielenie się analizami
 • Alerty
 • Metryki
 • Tworzenie wizualizacji przy pomocy ShowMe i Marks Card z poziomu Tableau Server
 • Tworzenie kalkulacji
 • Budowa dashboardu
Eksploracja danych z poziomu Tableau Server

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Dla kogo?

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe
Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak czytać gotowe dashboardy w Tableau
 • Jak analizować dostępne dane w sposób wizualny
 • Jak używać AskData

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła używać środowiska Tableau Server
 • Będziesz mieć możliwość dzielenia się analizami z użytkownikami
 • Będziesz mógł/mogła tworzyć własne analizy w oparciu o dostępne dane
Program
 • Interfejs Tableau Server
 • Analiza przy użyciu gotowych dashboardów
 • Dzielenie się analizami
 • Alerty
 • Metryki
 • Tworzenie wizualizacji przy pomocy ShowMe i Marks Card z poziomu Tableau Server
 • Tworzenie kalkulacji
 • Budowa dashboardu

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Szkolenie możemy zorganizować na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com