Akademia Tableau – EY Academy of Business

Akademia Tableau

Akademia ma na celu zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami. Dzięki udziałowi w Akademii uczestnicy będą umieli podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić, tworzyć modele danych i je analizować, a także tworzyć wizualizacje danych i dashboardy według najlepszych praktyk.

W poszczególnych modułach kursanci będą mogli zapoznać się z narzędziami Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowaniem w analizie i wizualizacji danych. Ukończenie wszystkich modułów Akademii Tableau pozwoli na swobodną i efektywną pracę z różnymi źródłami danych, szybszą i łatwiejszą transformację danych oraz lepsze możliwości analizy, co przełoży się na wymierne korzyści dla firmy lub organizacji.

Dlaczego kurs Tableau to idealna propozycja dla Ciebie?

Tableau to wyjątkowo wydajne i funkcjonalne narzędzie Business Intelligence wykorzystywane w nowoczesnym biznesie do wizualnej, opartej na podejściu Data Discovery analityki danych. Ponieważ Tableau pozwala przedsiębiorstwom i organizacjom robić jeszcze lepszy użytek z danych, liczba użytkowników tego narzędzia stale rośnie. Skuteczna analiza danych i tworzenie dashboardów przynosi jednostkom faktyczne korzyści. To właśnie efektywne zarządzanie informacjami z różnych źródeł danych pozwala podejmować szybsze, a przede wszystkim właściwe decyzje biznesowe.

Czy korzystanie z Tableau to przywilej wyłącznie dla specjalistów od IT oraz analityków? Niekoniecznie! Dzięki intuicyjnej obsłudze programu może korzystać z niego właściwie każdy, kto w swojej pracy ma do czynienia z wizualizacją danych lub ich analizą. Dlatego kurs Tableau dedykujemy zarówno analitykom oraz twórcom różnych raportów, dashboardów czy analiz, jak i wszystkim osobom, które:

 • pracują z danymi wymagającymi przygotowania;
 • szukają narzędzi do analizy danych biznesowych;
 • chcą poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych;
 • korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji;
 • szukają szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe.

W praktyce mogą to być na przykład menedżerowie, pracownicy startupów, a także osoby, które już pracują w Tableau, jednak brakuje im funkcjonalności i chcą bardziej efektywnie wykorzystywać możliwości wizualne programu w swojej codziennej pracy.

Co zyskasz, biorąc udział w Akademii Tableau?

Niezależnie od tego, czy transformacja danych i ich analiza jest Twoim obowiązkiem zawodowym od dawna, czy dopiero zaczynasz zapoznawać się z tym środowiskiem, dzięki udziałowi w Akademii Tableau zyskasz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności potrzebne do płynnego i skutecznego posługiwania się tym inteligentnym narzędziem biznesowym. Program szkolenia obejmuje zarówno wprowadzenie do środowiska Tableau i zapoznanie z jego poszczególnymi elementami, jak i praktyczne ćwiczenia, dzięki którym zdobędziesz umiejętności:

 • podłączania się do danych, przygotowywania ich oraz czyszczenia;
 • tworzenia modeli danych i analizowania ich;
 • tworzenia wizualizacji danych i dashboardów według najlepszych praktyk.

Poznasz także funkcjonowanie narzędzi, takich jak Tableau Desktop, Tableau Prep czy Tableau Server i będziesz umiał swobodnie z nich korzystać w procesach analizy i wizualizacji danych.

Tryb szkolenia i szczegóły programu modułowego

Możesz zapisać się na cały program szkolenia Akademii Tableau lub skorzystać z jego poszczególnych modułów, jeśli interesują Cię tylko wybrane aspekty programu.

Szczegóły programu modułowego:

 • Podstawy Tableau Desktop. Omówienie interfejsu aplikacji, sposobów podłączania danych i przygotowywania ich do analizy. Przedstawienie funkcjonalności związanych z tworzeniem wizualizacji przy pomocy ShowMe. Ukończenie tego modułu pozwala zacząć pracę z aplikacją Tableau i budować własne modele danych czy proste wizualizacje.
 • Kalkulacje Tableau. Omówienie różnych form tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji, praca z formułami i kalkulacjami w Tableau. Przedstawienie funkcjonalności związanych z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów. Ukończenie tego modułu pozwala budować odpowiednie dla siebie modele danych poprzez wprowadzenie zewnętrznych parametrów, tworzenie nowych wymiarów i miar, a tym samym dodanie interaktywności dashboardu.
 • Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop. Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami wizualizacji w tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Omówienie różnych form tworzenia wizualizacji danych i ich formatowania oraz przedstawienie funkcjonalności związanych z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie. Ukończenie tego modułu pozwala analizować dane biznesowe na mapach i tworzyć wizualizacje odpowiednie do różnych typów i źródeł danych.
 • Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL). Zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Omówienie różnych narzędzi i metod czyszczenia oraz łączenia danych, tworzenia outputów oraz współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server. Ukończenie tego modułu pozwala tworzyć prawidłowo przygotowane modele danych, zautomatyzować swoją pracę z danymi w Tableau.
 • Eksploracja danych z poziomu Tableau Server. Zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Omówienie różnych funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera, tworzenia kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server. Ukończenie tego modułu pozwala płynnie używać środowiska Tableau Server, dzielić się analizami z innymi użytkownikami i tworzyć własne analizy w oparciu o dostępne dane.

Chcesz zorganizować szkolenie z zakresu Akademii Tableau lub cały kompletny kurs Tableau dla swoich pracowników? Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły organizacji szkolenia zamkniętego!

Program akademii polecamy szczególnie:

 • Analitykom
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania
 • Osobom szukającym narzędzia do analizy danych biznesowych
 • Osobom chcącym poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych
 • Osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności
 • Osobom pracującym w Tableau, które chcą efektywnie korzystać z możliwości wizualnych narzędzia
 • Użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe

Cel akademii:

Celem akademii umiejętności Tableau jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami

Po ukończeniu akademii uczestnicy będą:

 • Potrafili podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić
 • Umieli tworzyć modele danych i je analizować
 • Umieli tworzyć wizualizacje i dashboardy według najlepszych praktyk
 • Znali narzędzia Tableau Dekstop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowanie w analizie i wizualizacji danych

Program „Akademia Tableau” składa się z 5 modułów: Podstawy Tableau Desktop, Kalkulacje w Tableau, Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop, Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL) oraz Eksploracja danych z poziomu Tableau Server.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 szkoleń. Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł: Podstawy Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z aplikacją Tableau Desktop. Podczas szkolenia omawiany jest interfejs aplikacji, sposoby podłączenia się do danych i przygotowanie ich do analizy. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem wizualizacji przy pomocy ShowMe.

Moduł: Kalkulacje w Tableau

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z pracą z formułami i kalkulacjami w Tableau. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów.

Moduł: Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji w Tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia wizualizacji i ich formatowania. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie.

Moduł: Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL)

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Podczas szkolenia omawiane są różne narzędzia i metody czyszczenia i łączenia danych w narzędziu. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem outputów i współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server.

Moduł: Eksploracja danych z poziomu Tableau Server

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server.

Akademia Tableau

Akademia ma na celu zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami. Dzięki udziałowi w Akademii uczestnicy będą umieli podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić, tworzyć modele danych i je analizować, a także tworzyć wizualizacje danych i dashboardy według najlepszych praktyk.

W poszczególnych modułach kursanci będą mogli zapoznać się z narzędziami Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowaniem w analizie i wizualizacji danych. Ukończenie wszystkich modułów Akademii Tableau pozwoli na swobodną i efektywną pracę z różnymi źródłami danych, szybszą i łatwiejszą transformację danych oraz lepsze możliwości analizy, co przełoży się na wymierne korzyści dla firmy lub organizacji.

Dlaczego kurs Tableau to idealna propozycja dla Ciebie?

Tableau to wyjątkowo wydajne i funkcjonalne narzędzie Business Intelligence wykorzystywane w nowoczesnym biznesie do wizualnej, opartej na podejściu Data Discovery analityki danych. Ponieważ Tableau pozwala przedsiębiorstwom i organizacjom robić jeszcze lepszy użytek z danych, liczba użytkowników tego narzędzia stale rośnie. Skuteczna analiza danych i tworzenie dashboardów przynosi jednostkom faktyczne korzyści. To właśnie efektywne zarządzanie informacjami z różnych źródeł danych pozwala podejmować szybsze, a przede wszystkim właściwe decyzje biznesowe.

Czy korzystanie z Tableau to przywilej wyłącznie dla specjalistów od IT oraz analityków? Niekoniecznie! Dzięki intuicyjnej obsłudze programu może korzystać z niego właściwie każdy, kto w swojej pracy ma do czynienia z wizualizacją danych lub ich analizą. Dlatego kurs Tableau dedykujemy zarówno analitykom oraz twórcom różnych raportów, dashboardów czy analiz, jak i wszystkim osobom, które:

 • pracują z danymi wymagającymi przygotowania;
 • szukają narzędzi do analizy danych biznesowych;
 • chcą poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych;
 • korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji;
 • szukają szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe.

W praktyce mogą to być na przykład menedżerowie, pracownicy startupów, a także osoby, które już pracują w Tableau, jednak brakuje im funkcjonalności i chcą bardziej efektywnie wykorzystywać możliwości wizualne programu w swojej codziennej pracy.

Co zyskasz, biorąc udział w Akademii Tableau?

Niezależnie od tego, czy transformacja danych i ich analiza jest Twoim obowiązkiem zawodowym od dawna, czy dopiero zaczynasz zapoznawać się z tym środowiskiem, dzięki udziałowi w Akademii Tableau zyskasz zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności potrzebne do płynnego i skutecznego posługiwania się tym inteligentnym narzędziem biznesowym. Program szkolenia obejmuje zarówno wprowadzenie do środowiska Tableau i zapoznanie z jego poszczególnymi elementami, jak i praktyczne ćwiczenia, dzięki którym zdobędziesz umiejętności:

 • podłączania się do danych, przygotowywania ich oraz czyszczenia;
 • tworzenia modeli danych i analizowania ich;
 • tworzenia wizualizacji danych i dashboardów według najlepszych praktyk.

Poznasz także funkcjonowanie narzędzi, takich jak Tableau Desktop, Tableau Prep czy Tableau Server i będziesz umiał swobodnie z nich korzystać w procesach analizy i wizualizacji danych.

Tryb szkolenia i szczegóły programu modułowego

Możesz zapisać się na cały program szkolenia Akademii Tableau lub skorzystać z jego poszczególnych modułów, jeśli interesują Cię tylko wybrane aspekty programu.

Szczegóły programu modułowego:

 • Podstawy Tableau Desktop. Omówienie interfejsu aplikacji, sposobów podłączania danych i przygotowywania ich do analizy. Przedstawienie funkcjonalności związanych z tworzeniem wizualizacji przy pomocy ShowMe. Ukończenie tego modułu pozwala zacząć pracę z aplikacją Tableau i budować własne modele danych czy proste wizualizacje.
 • Kalkulacje Tableau. Omówienie różnych form tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji, praca z formułami i kalkulacjami w Tableau. Przedstawienie funkcjonalności związanych z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów. Ukończenie tego modułu pozwala budować odpowiednie dla siebie modele danych poprzez wprowadzenie zewnętrznych parametrów, tworzenie nowych wymiarów i miar, a tym samym dodanie interaktywności dashboardu.
 • Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop. Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami wizualizacji w tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Omówienie różnych form tworzenia wizualizacji danych i ich formatowania oraz przedstawienie funkcjonalności związanych z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie. Ukończenie tego modułu pozwala analizować dane biznesowe na mapach i tworzyć wizualizacje odpowiednie do różnych typów i źródeł danych.
 • Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL). Zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Omówienie różnych narzędzi i metod czyszczenia oraz łączenia danych, tworzenia outputów oraz współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server. Ukończenie tego modułu pozwala tworzyć prawidłowo przygotowane modele danych, zautomatyzować swoją pracę z danymi w Tableau.
 • Eksploracja danych z poziomu Tableau Server. Zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Omówienie różnych funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera, tworzenia kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server. Ukończenie tego modułu pozwala płynnie używać środowiska Tableau Server, dzielić się analizami z innymi użytkownikami i tworzyć własne analizy w oparciu o dostępne dane.

Chcesz zorganizować szkolenie z zakresu Akademii Tableau lub cały kompletny kurs Tableau dla swoich pracowników? Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły organizacji szkolenia zamkniętego!

Dla kogo?

Program akademii polecamy szczególnie:

 • Analitykom
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania
 • Osobom szukającym narzędzia do analizy danych biznesowych
 • Osobom chcącym poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych
 • Osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności
 • Osobom pracującym w Tableau, które chcą efektywnie korzystać z możliwości wizualnych narzędzia
 • Użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe
Cele i korzyści

Cel akademii:

Celem akademii umiejętności Tableau jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami

Po ukończeniu akademii uczestnicy będą:

 • Potrafili podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić
 • Umieli tworzyć modele danych i je analizować
 • Umieli tworzyć wizualizacje i dashboardy według najlepszych praktyk
 • Znali narzędzia Tableau Dekstop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowanie w analizie i wizualizacji danych
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Tableau” składa się z 5 modułów: Podstawy Tableau Desktop, Kalkulacje w Tableau, Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop, Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL) oraz Eksploracja danych z poziomu Tableau Server.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 szkoleń. Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł: Podstawy Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z aplikacją Tableau Desktop. Podczas szkolenia omawiany jest interfejs aplikacji, sposoby podłączenia się do danych i przygotowanie ich do analizy. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem wizualizacji przy pomocy ShowMe.

Moduł: Kalkulacje w Tableau

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z pracą z formułami i kalkulacjami w Tableau. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów.

Moduł: Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji w Tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia wizualizacji i ich formatowania. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie.

Moduł: Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL)

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Podczas szkolenia omawiane są różne narzędzia i metody czyszczenia i łączenia danych w narzędziu. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem outputów i współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server.

Moduł: Eksploracja danych z poziomu Tableau Server

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server.

Cena

7990 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Szkolenie możemy zorganizować na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com