Akademia Tableau – EY Academy of Business

Akademia Tableau

Akademia ma na celu zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami. Dzięki udziałowi w Akademii uczestnicy będą potrafili podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić, tworzyć modele danych i je analizować, a także tworzyć wizualizacje i dashboardy według najlepszych praktyk.

W poszczególnych modułach kursanci będą mogli zapoznać się z narzędziami Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowaniem w analizie i wizualizacji danych.

Program akademii polecamy szczególnie:

 • Analitykom
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania
 • Osobom szukającym narzędzia do analizy danych biznesowych
 • Osobom chcącym poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych
 • Osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności
 • Osobom pracującym w Tableau, które chcą efektywnie korzystać z możliwości wizualnych narzędzia
 • Użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe

Cel akademii:

Celem akademii umiejętności Tableau jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami

Po ukończeniu akademii uczestnicy będą:

 • Potrafili podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić
 • Umieli tworzyć modele danych i je analizować
 • Umieli tworzyć wizualizacje i dashboardy według najlepszych praktyk
 • Znali narzędzia Tableau Dekstop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowanie w analizie i wizualizacji danych

Program „Akademia Tableau” składa się z 5 modułów: Podstawy Tableau Desktop, Kalkulacje w Tableau, Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop, Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL) oraz Eksploracja danych z poziomu Tableau Server.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 szkoleń. Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł: Podstawy Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z aplikacją Tableau Desktop. Podczas szkolenia omawiany jest interfejs aplikacji, sposoby podłączenia się do danych i przygotowanie ich do analizy. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem wizualizacji przy pomocy ShowMe.

Moduł: Kalkulacje w Tableau

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z pracą z formułami i kalkulacjami w Tableau. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów.

Moduł: Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji w Tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia wizualizacji i ich formatowania. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie.

Moduł: Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL)

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Podczas szkolenia omawiane są różne narzędzia i metody czyszczenia i łączenia danych w narzędziu. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem outputów i współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server.

Moduł: Eksploracja danych z poziomu Tableau Server

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server.

Akademia Tableau

Akademia ma na celu zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami. Dzięki udziałowi w Akademii uczestnicy będą potrafili podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić, tworzyć modele danych i je analizować, a także tworzyć wizualizacje i dashboardy według najlepszych praktyk.

W poszczególnych modułach kursanci będą mogli zapoznać się z narzędziami Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowaniem w analizie i wizualizacji danych.

Dla kogo?

Program akademii polecamy szczególnie:

 • Analitykom
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania
 • Osobom szukającym narzędzia do analizy danych biznesowych
 • Osobom chcącym poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych
 • Osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności
 • Osobom pracującym w Tableau, które chcą efektywnie korzystać z możliwości wizualnych narzędzia
 • Użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe
Cele i korzyści

Cel akademii:

Celem akademii umiejętności Tableau jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem Tableau i jego elementami

Po ukończeniu akademii uczestnicy będą:

 • Potrafili podłączać się do danych oraz je przygotowywać i czyścić
 • Umieli tworzyć modele danych i je analizować
 • Umieli tworzyć wizualizacje i dashboardy według najlepszych praktyk
 • Znali narzędzia Tableau Dekstop, Tableau Prep, Tableau Server oraz ich zastosowanie w analizie i wizualizacji danych
Szczegóły programu modułowego

Program „Akademia Tableau” składa się z 5 modułów: Podstawy Tableau Desktop, Kalkulacje w Tableau, Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop, Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL) oraz Eksploracja danych z poziomu Tableau Server.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 szkoleń. Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł, przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł: Podstawy Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z aplikacją Tableau Desktop. Podczas szkolenia omawiany jest interfejs aplikacji, sposoby podłączenia się do danych i przygotowanie ich do analizy. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem wizualizacji przy pomocy ShowMe.

Moduł: Kalkulacje w Tableau

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z pracą z formułami i kalkulacjami w Tableau. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów.

Moduł: Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji w Tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia wizualizacji i ich formatowania. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie.

Moduł: Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL)

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Podczas szkolenia omawiane są różne narzędzia i metody czyszczenia i łączenia danych w narzędziu. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem outputów i współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server.

Moduł: Eksploracja danych z poziomu Tableau Server

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami użycia Tableau Server przez użytkownika biznesowego. Podczas szkolenia omawiane są różne funkcjonalności Tableau Server z poziomu licencji Explorera. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem kalkulacji, wizualizacji i dashboardów z poziomu Tableau Server.

Cena

7990 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Szkolenie możemy zorganizować na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com