Kalkulacje w Tableau – EY Academy of Business

Kalkulacje w Tableau

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z pracą z formułami i kalkulacjami w Tableau. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przy pomocy kalkulacji tworzyć nowe pola
 • Jak budować KPI do monitorowania aktywności biznesowych
 • Jak tworzyć akcje, gdzie użytkownik może zmieniać wartości parametru przez zaznaczenie obiektów na dashboardzie
 • Jak przy pomocy setów wybierać kategorie do wyświetlania szukanych informacji

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła tworzyć nowe wymiary i miary przy pomocy kalkulacji
 • Dodasz interaktywność dashboardu poprzez wprowadzanie zewnętrznych parametrów
 • Będziesz mógł/mogła zbudować odpowiedni dla siebie model danych
 • Kalkulacje agregowane i nieagregowane
 • Kalkulacje warunkowe
 • Kalkulacje Boolean
 • Kalkulacje arytmetyczne
 • Kalkulacje na ciągach tekstowych
 • Kalkulacje na datach
 • Kalkulacje tablicowe
 • Kalkulacje Level of Details (LOD)
 • Tworzenie i użycie parametrów
 • Tworzenie i użycie Setów
Kalkulacje w Tableau

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z pracą z formułami i kalkulacjami w Tableau. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia nowych wymiarów i miar w aplikacji. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem analityki i interaktywności przy pomocy parametrów i setów.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Dla kogo?

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe
Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przy pomocy kalkulacji tworzyć nowe pola
 • Jak budować KPI do monitorowania aktywności biznesowych
 • Jak tworzyć akcje, gdzie użytkownik może zmieniać wartości parametru przez zaznaczenie obiektów na dashboardzie
 • Jak przy pomocy setów wybierać kategorie do wyświetlania szukanych informacji

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła tworzyć nowe wymiary i miary przy pomocy kalkulacji
 • Dodasz interaktywność dashboardu poprzez wprowadzanie zewnętrznych parametrów
 • Będziesz mógł/mogła zbudować odpowiedni dla siebie model danych
Program
 • Kalkulacje agregowane i nieagregowane
 • Kalkulacje warunkowe
 • Kalkulacje Boolean
 • Kalkulacje arytmetyczne
 • Kalkulacje na ciągach tekstowych
 • Kalkulacje na datach
 • Kalkulacje tablicowe
 • Kalkulacje Level of Details (LOD)
 • Tworzenie i użycie parametrów
 • Tworzenie i użycie Setów

Cena

2400 zł netto ( 0 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Szkolenie możemy zorganizować na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com