Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop – EY Academy of Business

Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji w Tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia wizualizacji i ich formatowania. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Osobom pracującym w Tableau, którzy chcą efektywnie korzystać z możliwości wizualnych narzędzia
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak tworzyć wizualizacje przy pomocy ShowMe i Marks Card
 • Jak budować KPI do monitorowania aktywności biznesowych
 • Jak tworzyć wizualizacje przy użyciu możliwości i funkcjonalności podczas tworzenia dashboardu
 • Jak przy pomocy map pokazywać odpowiedzi na pytania biznesowe

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła tworzyć wizualizacje odpowiednie do typów danych
 • Dodasz interaktywność dashboardu poprzez użycie jego funkcjonalności
 • Będziesz mógł/mogła analizować dane biznesowe na mapach
 • Wizualizacje przy pomocy ShowMe
 • Modyfikacja wizualizacji przy pomocy Marks Card
 • Różne typy wizualizacji i ich kombinacje
 • Użycie Dual Axis
 • Wizualizacja danych w czasie
 • Dobór właściwej wizualizacji do danych
 • Tworzenie efektywnych tooltips
 • Tworzenie labels
 • Formatowanie domyślne
 • Tworzenie dashboardu
 • Użycie kontenerów
 • Skalowanie
 • Formatowanie dashboardu
 • Tworzenie map punktowych
 • Tworzenie map obszarowych
 • Użycie KPI na mapach
 • Mapy z własnymi lokalizacjami
Wizualizacja danych i tworzenie dashboardów w Tableau Desktop

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji w Tableau przy pomocy ShowMe i Marks Card. Podczas szkolenia omawiane są różne formy tworzenia wizualizacji i ich formatowania. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem i użyciem map jako elementów wizualnych na dashboardzie.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Dla kogo?

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Osobom pracującym w Tableau, którzy chcą efektywnie korzystać z możliwości wizualnych narzędzia
 • Twórcom raportów, dashboardów, analiz
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe
Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak tworzyć wizualizacje przy pomocy ShowMe i Marks Card
 • Jak budować KPI do monitorowania aktywności biznesowych
 • Jak tworzyć wizualizacje przy użyciu możliwości i funkcjonalności podczas tworzenia dashboardu
 • Jak przy pomocy map pokazywać odpowiedzi na pytania biznesowe

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła tworzyć wizualizacje odpowiednie do typów danych
 • Dodasz interaktywność dashboardu poprzez użycie jego funkcjonalności
 • Będziesz mógł/mogła analizować dane biznesowe na mapach
Program
 • Wizualizacje przy pomocy ShowMe
 • Modyfikacja wizualizacji przy pomocy Marks Card
 • Różne typy wizualizacji i ich kombinacje
 • Użycie Dual Axis
 • Wizualizacja danych w czasie
 • Dobór właściwej wizualizacji do danych
 • Tworzenie efektywnych tooltips
 • Tworzenie labels
 • Formatowanie domyślne
 • Tworzenie dashboardu
 • Użycie kontenerów
 • Skalowanie
 • Formatowanie dashboardu
 • Tworzenie map punktowych
 • Tworzenie map obszarowych
 • Użycie KPI na mapach
 • Mapy z własnymi lokalizacjami

Cena

1300 zł netto ( 0 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Szkolenie możemy zorganizować na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com