Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL) – EY Academy of Business

Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL)

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Podczas szkolenia omawiane są różne narzędzia i metody czyszczenia i łączenia danych w narzędziu. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem outputów i współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania
 • Analitykom
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przygotować rozproszone dane i je oczyścić
 • Jak analizować dane przed użyciem ich w Tableau Desktop
 • Jak tworzyć zestawienia tabelaryczne bez użycia języka SQL

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła tworzyć prawidłowo przygotowane modele danych
 • Będziesz mieć możliwość data miningu bez użycia dodatkowych narzędzi
 • Będziesz mógł/mogła zautomatyzować swoją pracę z danymi w Tableau
 • Interfejs Tableau Prep
 • Funkcjonalności
 • Podłączenie do danych: konektory
 • Użycie Custom SQL
 • Nazwy pól i ich właściwości
 • Tworzenie próbek danych
 • Analiza danych
 • Typy danych
 • Role danych
 • Dystrybucja wartości
 • Sortowanie
 • Podświetlanie
 • Wartości zależne
 • Filtrowanie
 • Tworzenie flow
 • Kolory
 • Opisy
 • Pivotowanie danych
 • Operacje czyszczenia danych
 • Grupowanie
 • Joiny i Uniony
 • Łączenie pól z tymi samymi danymi
 • Najczęstsze błędy joinów
 • Zapis procesu
 • Podgląd próbki danych w Tableau Desktop
 • Tworzenie danych wynikowych (ekstrakty, pliki, bazy danych)
 • Uruchamianie procesu
 • Tableau Prep Conductor
Przygotowanie danych przy pomocy Tableau Prep (ETL)

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ETL (przygotowania danych) w narzędziu Tableau Prep. Podczas szkolenia omawiane są różne narzędzia i metody czyszczenia i łączenia danych w narzędziu. Przedstawione zostaną również funkcjonalności związane z tworzeniem outputów i współpracy z Tableau Desktop i Tableau Server.

Szkolenie jest częścią Akademii Tableau.

Dla kogo?

Ten moduł polecamy szczególnie:

 • Osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania
 • Analitykom
 • Menedżerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe
Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak przygotować rozproszone dane i je oczyścić
 • Jak analizować dane przed użyciem ich w Tableau Desktop
 • Jak tworzyć zestawienia tabelaryczne bez użycia języka SQL

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz potrafił/ła tworzyć prawidłowo przygotowane modele danych
 • Będziesz mieć możliwość data miningu bez użycia dodatkowych narzędzi
 • Będziesz mógł/mogła zautomatyzować swoją pracę z danymi w Tableau
Program
 • Interfejs Tableau Prep
 • Funkcjonalności
 • Podłączenie do danych: konektory
 • Użycie Custom SQL
 • Nazwy pól i ich właściwości
 • Tworzenie próbek danych
 • Analiza danych
 • Typy danych
 • Role danych
 • Dystrybucja wartości
 • Sortowanie
 • Podświetlanie
 • Wartości zależne
 • Filtrowanie
 • Tworzenie flow
 • Kolory
 • Opisy
 • Pivotowanie danych
 • Operacje czyszczenia danych
 • Grupowanie
 • Joiny i Uniony
 • Łączenie pól z tymi samymi danymi
 • Najczęstsze błędy joinów
 • Zapis procesu
 • Podgląd próbki danych w Tableau Desktop
 • Tworzenie danych wynikowych (ekstrakty, pliki, bazy danych)
 • Uruchamianie procesu
 • Tableau Prep Conductor

Cena

1300 zł netto ( 0 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Szkolenie możemy zorganizować na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com