Gospodarka o obiegu zamkniętym – EY Academy of Business

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce pojawia się coraz więcej aktów prawnych i regulacji wpływających na kształtowanie się GOZ. Szkolenie zapewnia unikalną okazję do zapoznania się z innowacyjnymi modelami biznesowymi, które zostały zaprojektowane z myślą o cyrkularności oraz z dobrymi praktykami firm, które odniosły sukces, wdrażając zasady GOZ.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów CSR, ESG, GOZ
 • Menedżerów działów produktów
 • Menedżerów działów innowacji
 • Dyrektorów i pracowników działów zakupów
 • Menedżerów działów komunikacji
 • Pracowników firm, którzy chcą zapoznać się ze zmieniającymi modelami gospodarki
 • Pracowników agencji marketingowych i PR

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, najważniejszymi regulacjami oraz zasadami jej funkcjonowania w kontekście codziennej działalności biznesowej.

1. Podstawy gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Definicja gospodarki o obiegu zamkniętym – czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i dlaczego ma ważny wpływ na środowisko i przedsiębiorstwo?
 • Omówienie zasady „od kołyski do kołyski” („cradle to cradle”)
 • Różnice między gospodarką o obiegu zamkniętym a gospodarką liniową

2. Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego

 • Kontekst społeczny i rola konsumentów we wdrażaniu rozwiązań GOZ
 • Raport i wnioski z badania “Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

3. Akty prawne i regulacje GOZ w Europie i Polsce

 • Dokumenty strategiczne GOZ w świetle prawa UE i ONZ
 • Dokumenty strategiczne GOZ w Polsce
 • Europejski Zielony Ład i miejsce GOZ w nowej unijnej strategii
 • Wyzwania związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych – ROP, PPWR, system kaucyjny, paszporty produktów, GOZ w zamówieniach publicznych

4. Modele biznesowe w GOZ

 • Cyrkularne łańcuchy dostaw
 • Recovery & recycling
 • Wydłużenie cyklu życia produktu (Product Life-Extension Business Model)
 • Platformy współdzielenia (Sharing Platform Business Model)
 • Dostarczanie produktów w modelu usługowym (Product as a service)
 • Przykłady modeli biznesowych w praktyce

5. Dobre praktyki GOZ (45 minut)

 • Jak zacząć wdrażać GOZ w swoim przedsiębiorstwie – studium przypadku
 • Przedstawienie przykładów firm, które skutecznie wprowadziły zasady GOZ
  w swojej działalności
 • Analiza konkretnych strategii i rozwiązań zastosowanych przez te firmy

Agata Frankiewicz - ekspertka w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ESG i CSR, od lat wspierająca firmy w budowaniu zrównoważonych marek. Założycielka platformy upcyklingowej Dekoeko.com, edukatorka i promotorka ruchu „waste to product”.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce pojawia się coraz więcej aktów prawnych i regulacji wpływających na kształtowanie się GOZ. Szkolenie zapewnia unikalną okazję do zapoznania się z innowacyjnymi modelami biznesowymi, które zostały zaprojektowane z myślą o cyrkularności oraz z dobrymi praktykami firm, które odniosły sukces, wdrażając zasady GOZ.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Menedżerów CSR, ESG, GOZ
 • Menedżerów działów produktów
 • Menedżerów działów innowacji
 • Dyrektorów i pracowników działów zakupów
 • Menedżerów działów komunikacji
 • Pracowników firm, którzy chcą zapoznać się ze zmieniającymi modelami gospodarki
 • Pracowników agencji marketingowych i PR
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, najważniejszymi regulacjami oraz zasadami jej funkcjonowania w kontekście codziennej działalności biznesowej.

Program

1. Podstawy gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Definicja gospodarki o obiegu zamkniętym – czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i dlaczego ma ważny wpływ na środowisko i przedsiębiorstwo?
 • Omówienie zasady „od kołyski do kołyski” („cradle to cradle”)
 • Różnice między gospodarką o obiegu zamkniętym a gospodarką liniową

2. Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego

 • Kontekst społeczny i rola konsumentów we wdrażaniu rozwiązań GOZ
 • Raport i wnioski z badania “Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

3. Akty prawne i regulacje GOZ w Europie i Polsce

 • Dokumenty strategiczne GOZ w świetle prawa UE i ONZ
 • Dokumenty strategiczne GOZ w Polsce
 • Europejski Zielony Ład i miejsce GOZ w nowej unijnej strategii
 • Wyzwania związane z wdrażaniem wymogów regulacyjnych – ROP, PPWR, system kaucyjny, paszporty produktów, GOZ w zamówieniach publicznych

4. Modele biznesowe w GOZ

 • Cyrkularne łańcuchy dostaw
 • Recovery & recycling
 • Wydłużenie cyklu życia produktu (Product Life-Extension Business Model)
 • Platformy współdzielenia (Sharing Platform Business Model)
 • Dostarczanie produktów w modelu usługowym (Product as a service)
 • Przykłady modeli biznesowych w praktyce

5. Dobre praktyki GOZ (45 minut)

 • Jak zacząć wdrażać GOZ w swoim przedsiębiorstwie – studium przypadku
 • Przedstawienie przykładów firm, które skutecznie wprowadziły zasady GOZ
  w swojej działalności
 • Analiza konkretnych strategii i rozwiązań zastosowanych przez te firmy

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

6-7 czerwca 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com