Jak się sprzedać na rynku finansowym, czyli storytelling dla spółek – EY Academy of Business

Jak się sprzedać na rynku finansowym, czyli storytelling dla spółek

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak najefektywniej i najefektowniej przedstawić swoją firmę instytucjom finansowym czyli jak opowiedzieć tzw. „story”. Podczas szkolenia uczestnicy poznają rynkowe techniki opowiadania o modelu biznesowym oraz łączenia go z liczbami (elementami sprawozdania finansowego oraz wskaźnikami). Uczestnicy dowiedzą się również jak dostosować opowieść do sytuacji spółki (sektora, w którym działa, momentu w rozwoju) oraz jakie cechy powinna mieć opowieść, aby była uznana za wiarygodną przez odbiorcę finansowego, w szczególności uczestnika rynku kapitałowego. Nacisk na szkoleniu zostanie położony na praktykę – szkolenie zostanie zilustrowane przykładami a za podsumowanie posłuży analiza przypadku.

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej, na indywidualne zamówienie firmy, w celach doprecyzowania szczegółów, prosimy o kontakt z koordynatorem.

 • Właścicielom, menedżerom oraz dyrektorom finansowym firm
 • Osobom pracującym w działach kontrolingu finansowego oraz z działów relacji inwestorskich
 • Pracownikom odpowiedzialnym za relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • Pracownikom spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE)
 • Pracownikom startupów.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: pokazuje praktykę tworzenia tzw. story
 • Praktyka: szkolenie omawia najlepsze przykłady krajowe i międzynarodowe
 • Pokazanie jak poprzez dobrą opowieść można uzyskać wyższą wycenę rynkową czy w transakcjach M&A

Czym jest tzw. storytelling i komu „sprzedaje się opowieści”

 • Czym jest story czyli „opowieść” o spółce
 • Kiedy i w jakim celu możemy użyć „opowieści” o spółce na rynku finansowym
 • Komu możemy zaprezentować naszą „opowieść”
 • Jak dopasować „opowieść” do spółki, jej modelu biznesowego, momentu w rozwoju oraz miejsca na rynku finansowym
 • Zalety posiadania „dobrej” opowieści na rynku finansowym

Filary „opowieści” czyli jak zacząć ją tworzyć i co w niej zawrzeć

 • Jak podejść do tworzenia „opowieści”
 • Jak wybrać i usystematyzować informacje, które powinny być użyte
 • Z jakich filarów składa się wiarygodna opowieść
 • Jak wybrać elementy, które się „sprzedadzą” i zwiększą wartość firmy, e. jak przedstawić dane finansowe – grafy, tabele czy też infografiki
 • Czy w equity story jest miejsce na dane niefinansowe

Jakie „historie” opowiadają spółki?

 • Jakie typy „opowieści” można usłyszeć na rynku kapitałowym
 • Jakie są ich mocne i słabe strony
 • Czym poszczególne „opowieści” się kończą
 • Z których „szablonów” warto skorzystać

Case study

 • Zastosowanie zdobytej wiedzy na przykładzie
 • Stworzenie 5 filarów do equity story dla wybranego przypadku

Praktyczne przykłady do wszystkich omawianych kwestii

Jak się sprzedać na rynku finansowym, czyli storytelling dla spółek

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak najefektywniej i najefektowniej przedstawić swoją firmę instytucjom finansowym czyli jak opowiedzieć tzw. „story”. Podczas szkolenia uczestnicy poznają rynkowe techniki opowiadania o modelu biznesowym oraz łączenia go z liczbami (elementami sprawozdania finansowego oraz wskaźnikami). Uczestnicy dowiedzą się również jak dostosować opowieść do sytuacji spółki (sektora, w którym działa, momentu w rozwoju) oraz jakie cechy powinna mieć opowieść, aby była uznana za wiarygodną przez odbiorcę finansowego, w szczególności uczestnika rynku kapitałowego. Nacisk na szkoleniu zostanie położony na praktykę – szkolenie zostanie zilustrowane przykładami a za podsumowanie posłuży analiza przypadku.

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej, na indywidualne zamówienie firmy, w celach doprecyzowania szczegółów, prosimy o kontakt z koordynatorem.

Dla Kogo?

 • Właścicielom, menedżerom oraz dyrektorom finansowym firm
 • Osobom pracującym w działach kontrolingu finansowego oraz z działów relacji inwestorskich
 • Pracownikom odpowiedzialnym za relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • Pracownikom spółek giełdowych, spółek planujących wejście na GPW lub New Connect, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE)
 • Pracownikom startupów.
Korzyści

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy: pokazuje praktykę tworzenia tzw. story
 • Praktyka: szkolenie omawia najlepsze przykłady krajowe i międzynarodowe
 • Pokazanie jak poprzez dobrą opowieść można uzyskać wyższą wycenę rynkową czy w transakcjach M&A
Program

Czym jest tzw. storytelling i komu „sprzedaje się opowieści”

 • Czym jest story czyli „opowieść” o spółce
 • Kiedy i w jakim celu możemy użyć „opowieści” o spółce na rynku finansowym
 • Komu możemy zaprezentować naszą „opowieść”
 • Jak dopasować „opowieść” do spółki, jej modelu biznesowego, momentu w rozwoju oraz miejsca na rynku finansowym
 • Zalety posiadania „dobrej” opowieści na rynku finansowym

Filary „opowieści” czyli jak zacząć ją tworzyć i co w niej zawrzeć

 • Jak podejść do tworzenia „opowieści”
 • Jak wybrać i usystematyzować informacje, które powinny być użyte
 • Z jakich filarów składa się wiarygodna opowieść
 • Jak wybrać elementy, które się „sprzedadzą” i zwiększą wartość firmy, e. jak przedstawić dane finansowe – grafy, tabele czy też infografiki
 • Czy w equity story jest miejsce na dane niefinansowe

Jakie „historie” opowiadają spółki?

 • Jakie typy „opowieści” można usłyszeć na rynku kapitałowym
 • Jakie są ich mocne i słabe strony
 • Czym poszczególne „opowieści” się kończą
 • Z których „szablonów” warto skorzystać

Case study

 • Zastosowanie zdobytej wiedzy na przykładzie
 • Stworzenie 5 filarów do equity story dla wybranego przypadku

Praktyczne przykłady do wszystkich omawianych kwestii

Termin

Szkolenie w formule zamkniętej