Lean Automation – EY Academy of Business

Lean Automation

Czwarta rewolucja przemysłowa angażuje technologię i transformację cyfrową w każdą branżę, w tym w szczupłą produkcję. Lean Automation staje się kluczowym podejściem ze względu na moc integracji zasad Lean poprzez stopniową automatyzację procesów.

Weź udział w szkoleniu i poznaj kluczowe aspekty racjonalizowania potrzeby automatyzacji procesów, łącznie z automatyzacją procesów realizowanych przez pracowników. Dowiedz się, jak tworzyć środowisko pracy na GEMBA, w którym ludzie i maszyny rosną i pracują razem. Wykorzystaj pełnię potencjału.

Warsztat jest dedykowany dla osób zarządzających obszarami operacyjnymi/produkcyjnymi oraz osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje/wiedzę w kierunku zarządzania tymi obszarami poprzez wdrażanie automatyzacji wg filozofii Lean.

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest przekazanie kluczowych informacji dotyczących łącznia filozofii Lean z koncepcjami automatyzacji procesów. Automatyzacja procesów w filozofii Lean często zwana jest „odchudzoną” lub „lekką” automatyzacją, która ma wspierać eliminację nieefektywności i zapewniać wysoką wydajność operacyjną.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie podstawowych elementów filozofii Lean – podstawy „szczupłego wytwarzania”
 • Przygotowanie organizacji do automatyzacji w procesach – nabycie umiejętności eliminacji nieefektywności
 • Racjonalizacja i rozumienie potrzeb automatyzacji w procesach
 • Poznanie 2 koncepcji – poprawa produktywności i ciągła poprawa wartości dla Klienta
 • Znajomość 3 elementów wdrożenia automatyzacji i 4 kroków wdrażania Lean Automation
 • Zrozumienie Lean Automation – udział w grze symulacyjnej z etapami analizy do wdrożenia automatyzacji

Dzień 1:

Odchudzone wytwarzanie zorientowane na GEMBA:

 • Budowanie środowiska wytwarzania „More Easy”
 • Rozumienie stanu obecnego – analiza nieefektywności w procesach
 • Eliminacja MUDA w procesach
 • Narzędzia wspierające rozumienie nieefektywności procesowej
 • Przeciwdziałanie nieefektywnościom i budowanie kultury widzenia
 • Wdrażanie i utrzymanie zmian – systemy nadzoru nad wdrożonymi zmianami
 • Studium przypadków

Odchudzona inżynieria w procesie:

 • Budowanie środowiska procesowego „More Efficient”
 • Nieefektywność w bieżącej automatyzacji – unikanie zautomatyzowanej nieefektywności
 • Lean Automation – projektowanie systemu dla całego zakładu i poszczególnych maszyn
 • Budowanie modelu automatyzacji w oparciu o wiedzę z procesów manualnych
 • Mapowanie procesów i budowanie potrzeb dotyczących automatyzacji
 • Studium przypadków i ćwiczenie

Dzień 2:

„Szczupłe zarządzanie” i Internet rzeczy IoT z Kaizen:

 • Rola Internetu rzeczy w automatyzacji
 • Kaizen – małe elementy i duże efekty
 • Praktyka Lean Kaizen
 • Efekty, jakie daje łączenie Internetu rzeczy z filozofią Kaizen
 • Potencjał GEMBA – wykorzystanie ludzi wspieranych przez maszyny
 • Poprawa efektywności poprzez usprawnienie GEMBA
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • TPM i wykorzystanie Internetu rzeczy
 • Model Lean Automation – łączenie obszarów poprzez AGV-IoT-Zamówienia

Rozwój ludzi i wpływ na efektywność procesów:

 • Człowiek jako kluczowy element w procesie – świadomość posiadanego kapitału ludzkiego
 • Budowanie kultury organizacji opartej na uczeniu
 • Uczę się – Robię – Uczę inne osoby – coaching w procesach
 • Wymagane kompetencje zespołu dla usprawniania procesów i eliminacji nieefektywności
 • Zaangażowanie zespołu w rozwój automatyzacji procesów
 • OJT (On the Job Training) – nauka poprzez praktykę i wpływ na automatyzację w filozofii Lean

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Lean Automation

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Lean Automation

Czwarta rewolucja przemysłowa angażuje technologię i transformację cyfrową w każdą branżę, w tym w szczupłą produkcję. Lean Automation staje się kluczowym podejściem ze względu na moc integracji zasad Lean poprzez stopniową automatyzację procesów.

Weź udział w szkoleniu i poznaj kluczowe aspekty racjonalizowania potrzeby automatyzacji procesów, łącznie z automatyzacją procesów realizowanych przez pracowników. Dowiedz się, jak tworzyć środowisko pracy na GEMBA, w którym ludzie i maszyny rosną i pracują razem. Wykorzystaj pełnię potencjału.

Dla kogo?

Warsztat jest dedykowany dla osób zarządzających obszarami operacyjnymi/produkcyjnymi oraz osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje/wiedzę w kierunku zarządzania tymi obszarami poprzez wdrażanie automatyzacji wg filozofii Lean.

Cele i korzyści

Cel szkolenia:

Celem warsztatu jest przekazanie kluczowych informacji dotyczących łącznia filozofii Lean z koncepcjami automatyzacji procesów. Automatyzacja procesów w filozofii Lean często zwana jest „odchudzoną” lub „lekką” automatyzacją, która ma wspierać eliminację nieefektywności i zapewniać wysoką wydajność operacyjną.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie podstawowych elementów filozofii Lean – podstawy „szczupłego wytwarzania”
 • Przygotowanie organizacji do automatyzacji w procesach – nabycie umiejętności eliminacji nieefektywności
 • Racjonalizacja i rozumienie potrzeb automatyzacji w procesach
 • Poznanie 2 koncepcji – poprawa produktywności i ciągła poprawa wartości dla Klienta
 • Znajomość 3 elementów wdrożenia automatyzacji i 4 kroków wdrażania Lean Automation
 • Zrozumienie Lean Automation – udział w grze symulacyjnej z etapami analizy do wdrożenia automatyzacji
Program

Dzień 1:

Odchudzone wytwarzanie zorientowane na GEMBA:

 • Budowanie środowiska wytwarzania „More Easy”
 • Rozumienie stanu obecnego – analiza nieefektywności w procesach
 • Eliminacja MUDA w procesach
 • Narzędzia wspierające rozumienie nieefektywności procesowej
 • Przeciwdziałanie nieefektywnościom i budowanie kultury widzenia
 • Wdrażanie i utrzymanie zmian – systemy nadzoru nad wdrożonymi zmianami
 • Studium przypadków

Odchudzona inżynieria w procesie:

 • Budowanie środowiska procesowego „More Efficient”
 • Nieefektywność w bieżącej automatyzacji – unikanie zautomatyzowanej nieefektywności
 • Lean Automation – projektowanie systemu dla całego zakładu i poszczególnych maszyn
 • Budowanie modelu automatyzacji w oparciu o wiedzę z procesów manualnych
 • Mapowanie procesów i budowanie potrzeb dotyczących automatyzacji
 • Studium przypadków i ćwiczenie

Dzień 2:

„Szczupłe zarządzanie” i Internet rzeczy IoT z Kaizen:

 • Rola Internetu rzeczy w automatyzacji
 • Kaizen – małe elementy i duże efekty
 • Praktyka Lean Kaizen
 • Efekty, jakie daje łączenie Internetu rzeczy z filozofią Kaizen
 • Potencjał GEMBA – wykorzystanie ludzi wspieranych przez maszyny
 • Poprawa efektywności poprzez usprawnienie GEMBA
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • TPM i wykorzystanie Internetu rzeczy
 • Model Lean Automation – łączenie obszarów poprzez AGV-IoT-Zamówienia

Rozwój ludzi i wpływ na efektywność procesów:

 • Człowiek jako kluczowy element w procesie – świadomość posiadanego kapitału ludzkiego
 • Budowanie kultury organizacji opartej na uczeniu
 • Uczę się – Robię – Uczę inne osoby – coaching w procesach
 • Wymagane kompetencje zespołu dla usprawniania procesów i eliminacji nieefektywności
 • Zaangażowanie zespołu w rozwój automatyzacji procesów
 • OJT (On the Job Training) – nauka poprzez praktykę i wpływ na automatyzację w filozofii Lean

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

13-14 czerwca 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com