Letnia Akademia Projektów Prawnych – EY Academy of Business

Letnia Akademia Projektów Prawnych

Prawnik kierownikiem projektu? Świadczenie usług prawnych z wykorzystaniem podejścia projektowego dynamicznie rośnie. Zarządzanie projektami staje się jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez nowoczesne kancelarie i działy prawne – zwiększa ich efektywność i ogranicza czasochłonność.

Czy wiesz, jak w praktyce prawnej czerpać korzyści z metodologii zarządzania projektami? Nowocześni i skuteczni prawnicy są menedżerami i liderami projektów, co w znacznym stopniu zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Czy jesteś już w tym gronie? Letnia Akademia Projektów Prawnych jest trafną odpowiedzią na potrzeby wszystkich prawników, których celem jest skuteczna obsługa transakcji oraz postępowań procesowych.

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie prawnicze, jak i działy prawne przedsiębiorstw.

Jeśli chcesz:

 • poznać różne podejścia projektowe i w oparciu o nie zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie do zarządzania projektem prawnym,
 • wypracować skuteczne narzędzia z zakresu tworzenia harmonogramu, ograniczania ryzyka i zarządzania czasem prawnika w projekcie,
 • nauczyć się monitorować i określać wskaźniki efektywności pracy prawnika nad projektem,

potrzebujesz praktycznej wiedzy, którą zdobędziesz na szkoleniu!

Korzyści:

 • Wykształcisz umiejętności w zakresie prawidłowego planowania projektu prawnego, niezależnie od jego charakteru i złożoności (z uwzględnieniem różnych rodzajów projektów, w tym obsługi transakcji oraz postępowania procesowego).
 • Wypracujesz dobre praktyki w zakresie zarządzania grupą realizującą projekt prawny, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów w projekcie.
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie nadzorowania realizacji projektu prawnego, niezależnie od jego złożoności, charakterystyki i rodzaju.

Moduł 1. Zarządzanie projektem prawnym w roli Project Managera

Dzień 1. Prawnik w roli Project Managera. Czym jest w praktyce zarządzanie i planowanie projektu prawnego?

Podstawy zarządzania projektami a zarządzanie projektem prawnym. Zarządzanie celami i zakresem projektu.

Projekty prawne oraz projekty know-how – czym różnią się od innych typów projektów i jakie mają z nimi części wspólne? Dlaczego zastosowanie podejścia projektowego w świadczeniu usług prawnych ma sens?

Przegląd podejść – Agile, Prince2, PMI, CCPM, Lean, 6 sigma. W jaki sposób prawnik może umiejętnie skorzystać z wartości, które wnoszą różne podejścia/standardy/filozofie zarządzania projektami, by zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie?

Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektem prawnym – jakie są uniwersalne etapy procesu.

Zarządzanie efektywnością – jak skutecznie zarządzać ograniczeniami w projekcie prawnym?

Definiowanie celów projektu prawnego: definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Jak je opisać i sparametryzować?

Zakres, czas i zasoby w projekcie – jak określić trzy ważne dla prawnika wymiary? Jak stworzyć karty (rejestr) projektu prawnego?

Jak określić produkty projektu prawnego – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu – kryteria ilościowe i jakościowe. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń.

Planowanie projektu prawnego krok po kroku.

Definiowanie zadań w projekcie prawnym z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS.

Jak stworzyć sieć projektu prawnego? Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu prawnego.

Jak określić minimum dokumentacji fazy planowania projektu prawnego?

Harmonogramowanie projektu prawnego, czyli jak skutecznie rozłożyć zadania i funkcje prawne w czasie?

Projekt prawny i jego czasochłonność – czy i jak możesz to określić? Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością.

Jak prawnik powinien określać etapy w projekcie? Jaka jest rola etapowania w zarządzaniu projektem? Definiowanie, rola i uwarunkowania skutecznego wykorzystania kamieni milowych w projekcie prawnym. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami.

Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie prawnym i jak ją właściwie zdefiniować? Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w pracy prawnika.

Dzień 2. Projekt prawny a zarządzanie projektami o relatywnie małym zakresie. Jak zoptymalizować zadania w ramach portfela projektów prawnych? Jak zarządzać ryzykiem?

KANBAN – czym jest i dlaczego może być przydatne prawnikowi?

Zarządzanie przepływem zadań w ramach portfela projektów – jak prawnik może je wykorzystać w praktyce?

Jak zoptymalizować terminy i efekty realizowanych projektów, czyli WIP w projektach prawnych.

Jakie narzędzia i techniki zarządzania projektami o relatywnie małym zakresie powinien wykorzystać prawnik? Jak zaprojektować własny proces i narzędzia wspomagające zarządzanie projektami prawnymi?

Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym.

Ryzyko w projekcie vs ryzyko prawne – jak odróżnić i zdefiniować?

Jakie są fazy i kroki zarządzania ryzykiem w projekcie prawnym?

Definiowanie zadań zapobiegających, minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka – kolejne kroki.

Jak w praktyce przygotować rejestr ryzyk w projekcie prawnym?

Moduł 2. Nadzór i komunikacja w projekcie prawnym

Dzień 1. Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym

Prawnik jako lider projektu, czyli jak efektywnie nadzorować realizację?

Klasyczne, zwinne, hybrydy… Czego możemy nauczyć się i co warto uwzględnić przy wyborze sposobu nadzorowania realizacji prac w projekcie prawnym?

Co i jak monitorować w projekcie prawnym? Monitorowanie w cyklu operacyjnym. Codzienne aktualizacje.

Monitorowanie w cyklu taktycznym. Tygodniowe przeglądy portfela projektów.

Zarządzania kooperantami i/lub dostawcami w projekcie, czyli jak efektywnie ułożyć współpracę na liniach: biznes – kancelaria, biznes – dział prawny, dział prawny – kancelaria?

Komunikacja w projekcie prawnym – warstwa strukturalna i przepływ informacji.

Prawnik vs biznes, czyli co i jak komunikować w projekcie prawnym?

Jakie formy komunikacji wybrać do czego?

Kick off projektu prawnego – co uwzględnić i jak go przeprowadzić?

Przegląd dobrych i najskuteczniejszych praktyk.

Marcin Nowakowski - prawnik ze specjalizacją w międzynarodowym prawie podatkowym. Posiada 20 lat doświadczenia związanego z projektami i procesami. Pasjonat legal tech i legal project management.

Tomasz Bagiński - jako trener biznesu łączy sprawdzone umiejętności trenerskie, konsultingowe i mediacyjne z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas współpracy z firmami z różnych branż.

Letnia Akademia Projektów Prawnych

Prawnik kierownikiem projektu? Świadczenie usług prawnych z wykorzystaniem podejścia projektowego dynamicznie rośnie. Zarządzanie projektami staje się jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez nowoczesne kancelarie i działy prawne – zwiększa ich efektywność i ogranicza czasochłonność.

Czy wiesz, jak w praktyce prawnej czerpać korzyści z metodologii zarządzania projektami? Nowocześni i skuteczni prawnicy są menedżerami i liderami projektów, co w znacznym stopniu zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Czy jesteś już w tym gronie? Letnia Akademia Projektów Prawnych jest trafną odpowiedzią na potrzeby wszystkich prawników, których celem jest skuteczna obsługa transakcji oraz postępowań procesowych.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących zarówno kancelarie prawnicze, jak i działy prawne przedsiębiorstw.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:

 • poznać różne podejścia projektowe i w oparciu o nie zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie do zarządzania projektem prawnym,
 • wypracować skuteczne narzędzia z zakresu tworzenia harmonogramu, ograniczania ryzyka i zarządzania czasem prawnika w projekcie,
 • nauczyć się monitorować i określać wskaźniki efektywności pracy prawnika nad projektem,

potrzebujesz praktycznej wiedzy, którą zdobędziesz na szkoleniu!

Korzyści:

 • Wykształcisz umiejętności w zakresie prawidłowego planowania projektu prawnego, niezależnie od jego charakteru i złożoności (z uwzględnieniem różnych rodzajów projektów, w tym obsługi transakcji oraz postępowania procesowego).
 • Wypracujesz dobre praktyki w zakresie zarządzania grupą realizującą projekt prawny, zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów w projekcie.
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie nadzorowania realizacji projektu prawnego, niezależnie od jego złożoności, charakterystyki i rodzaju.
Program

Moduł 1. Zarządzanie projektem prawnym w roli Project Managera

Dzień 1. Prawnik w roli Project Managera. Czym jest w praktyce zarządzanie i planowanie projektu prawnego?

Podstawy zarządzania projektami a zarządzanie projektem prawnym. Zarządzanie celami i zakresem projektu.

Projekty prawne oraz projekty know-how – czym różnią się od innych typów projektów i jakie mają z nimi części wspólne? Dlaczego zastosowanie podejścia projektowego w świadczeniu usług prawnych ma sens?

Przegląd podejść – Agile, Prince2, PMI, CCPM, Lean, 6 sigma. W jaki sposób prawnik może umiejętnie skorzystać z wartości, które wnoszą różne podejścia/standardy/filozofie zarządzania projektami, by zbudować swoje własne, efektywne rozwiązanie?

Uwarunkowania skutecznego zarządzania projektem prawnym – jakie są uniwersalne etapy procesu.

Zarządzanie efektywnością – jak skutecznie zarządzać ograniczeniami w projekcie prawnym?

Definiowanie celów projektu prawnego: definicja celu głównego, celów szczegółowych, celów dodatkowych. Jak je opisać i sparametryzować?

Zakres, czas i zasoby w projekcie – jak określić trzy ważne dla prawnika wymiary? Jak stworzyć karty (rejestr) projektu prawnego?

Jak określić produkty projektu prawnego – definicja wymiernych rezultatów realizacji projektu. Definiowanie kryterium odbioru produktów projektu – kryteria ilościowe i jakościowe. Weryfikacja poprawności przyjętych założeń.

Planowanie projektu prawnego krok po kroku.

Definiowanie zadań w projekcie prawnym z wykorzystaniem narzędzia WBS (Work Breakdown Structure). Definicja poziomów i kryteriów poprawności WBS. Definicja właściwego poziomu szczegółowości opisu zadań w WBS.

Jak stworzyć sieć projektu prawnego? Omówienie typów relacji pomiędzy zadaniami (zakończ-rozpocznij, zakończ-zakończ, rozpocznij-rozpocznij, rozpocznij-zakończ). Ocena zasadności stosowania wybranych relacji pomiędzy zadaniami. Uwarunkowania skutecznego wykorzystywania zadań zbiorczych w planowaniu projektu prawnego.

Jak określić minimum dokumentacji fazy planowania projektu prawnego?

Harmonogramowanie projektu prawnego, czyli jak skutecznie rozłożyć zadania i funkcje prawne w czasie?

Projekt prawny i jego czasochłonność – czy i jak możesz to określić? Różnica pomiędzy czasochłonnością a pracochłonnością.

Jak prawnik powinien określać etapy w projekcie? Jaka jest rola etapowania w zarządzaniu projektem? Definiowanie, rola i uwarunkowania skutecznego wykorzystania kamieni milowych w projekcie prawnym. Wady i zalety zastosowania kamieni milowych w zarządzaniu projektami.

Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie prawnym i jak ją właściwie zdefiniować? Rola i znaczenie ścieżki krytycznej w pracy prawnika.

Dzień 2. Projekt prawny a zarządzanie projektami o relatywnie małym zakresie. Jak zoptymalizować zadania w ramach portfela projektów prawnych? Jak zarządzać ryzykiem?

KANBAN – czym jest i dlaczego może być przydatne prawnikowi?

Zarządzanie przepływem zadań w ramach portfela projektów – jak prawnik może je wykorzystać w praktyce?

Jak zoptymalizować terminy i efekty realizowanych projektów, czyli WIP w projektach prawnych.

Jakie narzędzia i techniki zarządzania projektami o relatywnie małym zakresie powinien wykorzystać prawnik? Jak zaprojektować własny proces i narzędzia wspomagające zarządzanie projektami prawnymi?

Zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym.

Ryzyko w projekcie vs ryzyko prawne – jak odróżnić i zdefiniować?

Jakie są fazy i kroki zarządzania ryzykiem w projekcie prawnym?

Definiowanie zadań zapobiegających, minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka – kolejne kroki.

Jak w praktyce przygotować rejestr ryzyk w projekcie prawnym?

Moduł 2. Nadzór i komunikacja w projekcie prawnym

Dzień 1. Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym

Prawnik jako lider projektu, czyli jak efektywnie nadzorować realizację?

Klasyczne, zwinne, hybrydy… Czego możemy nauczyć się i co warto uwzględnić przy wyborze sposobu nadzorowania realizacji prac w projekcie prawnym?

Co i jak monitorować w projekcie prawnym? Monitorowanie w cyklu operacyjnym. Codzienne aktualizacje.

Monitorowanie w cyklu taktycznym. Tygodniowe przeglądy portfela projektów.

Zarządzania kooperantami i/lub dostawcami w projekcie, czyli jak efektywnie ułożyć współpracę na liniach: biznes – kancelaria, biznes – dział prawny, dział prawny – kancelaria?

Komunikacja w projekcie prawnym – warstwa strukturalna i przepływ informacji.

Prawnik vs biznes, czyli co i jak komunikować w projekcie prawnym?

Jakie formy komunikacji wybrać do czego?

Kick off projektu prawnego – co uwzględnić i jak go przeprowadzić?

Przegląd dobrych i najskuteczniejszych praktyk.

Cena

3750 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

24-26 sierpnia 2022

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com