Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów – EY Academy of Business

Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Dla audytorów, analityków, marketingowców. Dla kadry zarządzającej, PMO, liderów.
Narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych.

Przeczytaj ciekawy wywiad z trenerem tego szkolenia, Bartoszem Stawskim – „Dlaczego nie należy myśleć out of the box”.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Audytorów wewnętrznych
 • Kontrolerów
 • Analityków
 • Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić wiedzę

Cele szkolenia:

 • Poznać i przećwiczyć w praktyce zastosowanie koncepcji „poziomów oporu przed zmianą”
 • Przekazać uczestnikom umiejętność opracowania diagramu stanu obecnego – CRT – oraz diagramu konfliktu – Cloud – a także zastosowania tzw. technik „zmiany jakościowej” i „bezpośredniego otoczenia”
 • Zastosować „narzędzia myślowe” do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • Samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych
 • Wybrać odpowiednie do wybranej sytuacji narzędzie myślowe
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia
 • Czym są narzędzia myślowe? Ile ich jest? W jakim celu zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać?
 • Naukowe podejście do zarządzania organizacją
 • „Leczenie objawowe” – najczęstsza praktyka menedżerska
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • „Opór przed zmianą” i jego praktyczna forma
 • Ocena gotowości środowiska, w którym planujemy wprowadzić zmianę. Sposoby komunikowania wprowadzenia zmian, które gwarantują sukces
 • CRT – Current Reality Tree – zastosowanie diagramu stanu obecnego dla zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania
 • Master Cloud – jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy
 • Problem jako konflikt
 • Kompromis jako intuicyjna droga poszukiwania rozwiązań
 • Przełamanie konfliktu
 • Cloud – wykorzystanie diagramu konfliktu do odnalezienia przełomowego rozwiązania
 • Breakthrough solution – dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie
 • Wykorzystanie narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń w organizacji
 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania
 • Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów
 • Szablon opisu koncepcji
 • Przełożenie wyników zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia

Bartosz Stawski - specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Za szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Po uzyskaniu certyfikatów CIA/CGAP należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Cena

2500 zł netto

Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Dla audytorów, analityków, marketingowców. Dla kadry zarządzającej, PMO, liderów.
Narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych.

Przeczytaj ciekawy wywiad z trenerem tego szkolenia, Bartoszem Stawskim – „Dlaczego nie należy myśleć out of the box”.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Audytorów wewnętrznych
 • Kontrolerów
 • Analityków
 • Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić wiedzę
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Poznać i przećwiczyć w praktyce zastosowanie koncepcji „poziomów oporu przed zmianą”
 • Przekazać uczestnikom umiejętność opracowania diagramu stanu obecnego – CRT – oraz diagramu konfliktu – Cloud – a także zastosowania tzw. technik „zmiany jakościowej” i „bezpośredniego otoczenia”
 • Zastosować „narzędzia myślowe” do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • Samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych
 • Wybrać odpowiednie do wybranej sytuacji narzędzie myślowe
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia
Program
 • Czym są narzędzia myślowe? Ile ich jest? W jakim celu zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać?
 • Naukowe podejście do zarządzania organizacją
 • „Leczenie objawowe” – najczęstsza praktyka menedżerska
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • „Opór przed zmianą” i jego praktyczna forma
 • Ocena gotowości środowiska, w którym planujemy wprowadzić zmianę. Sposoby komunikowania wprowadzenia zmian, które gwarantują sukces
 • CRT – Current Reality Tree – zastosowanie diagramu stanu obecnego dla zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania
 • Master Cloud – jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy
 • Problem jako konflikt
 • Kompromis jako intuicyjna droga poszukiwania rozwiązań
 • Przełamanie konfliktu
 • Cloud – wykorzystanie diagramu konfliktu do odnalezienia przełomowego rozwiązania
 • Breakthrough solution – dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie
 • Wykorzystanie narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń w organizacji
 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania
 • Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów
 • Szablon opisu koncepcji
 • Przełożenie wyników zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia
Punkty edukacyjne

Za szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Po uzyskaniu certyfikatów CIA/CGAP należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

20-21 czerwca 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com