Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów – EY Academy of Business

Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Dla audytorów, analityków, marketingowców. Dla kadry zarządzającej, PMO, liderów.
Narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych.

Przeczytaj ciekawy wywiad z trenerem tego szkolenia, Bartoszem Stawskim – „Dlaczego nie należy myśleć out of the box”.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Audytorów wewnętrznych
 • Kontrolerów
 • Analityków
 • Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić wiedzę

Cele szkolenia:

 • Poznać i przećwiczyć w praktyce zastosowanie koncepcji „poziomów oporu przed zmianą”
 • Przekazać uczestnikom umiejętność opracowania diagramu stanu obecnego – CRT – oraz diagramu konfliktu – Cloud – a także zastosowania tzw. technik „zmiany jakościowej” i „bezpośredniego otoczenia”
 • Zastosować „narzędzia myślowe” do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • Samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych
 • Wybrać odpowiednie do wybranej sytuacji narzędzie myślowe
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia
 • Czym są narzędzia myślowe? Ile ich jest? W jakim celu zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać?
 • Naukowe podejście do zarządzania organizacją
 • „Leczenie objawowe” – najczęstsza praktyka menedżerska
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • „Opór przed zmianą” i jego praktyczna forma
 • Ocena gotowości środowiska, w którym planujemy wprowadzić zmianę. Sposoby komunikowania wprowadzenia zmian, które gwarantują sukces
 • CRT – Current Reality Tree – zastosowanie diagramu stanu obecnego dla zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania
 • Master Cloud – jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy
 • Problem jako konflikt
 • Kompromis jako intuicyjna droga poszukiwania rozwiązań
 • Przełamanie konfliktu
 • Cloud – wykorzystanie diagramu konfliktu do odnalezienia przełomowego rozwiązania
 • Breakthrough solution – dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie
 • Wykorzystanie narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń w organizacji
 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania
 • Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów
 • Szablon opisu koncepcji
 • Przełożenie wyników zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia

Bartosz Stawski - specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Za szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Po uzyskaniu certyfikatów CIA/CGAP należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów

Dla audytorów, analityków, marketingowców. Dla kadry zarządzającej, PMO, liderów.
Narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych.

Przeczytaj ciekawy wywiad z trenerem tego szkolenia, Bartoszem Stawskim – „Dlaczego nie należy myśleć out of the box”.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Audytorów wewnętrznych
 • Kontrolerów
 • Analityków
 • Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić wiedzę
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Poznać i przećwiczyć w praktyce zastosowanie koncepcji „poziomów oporu przed zmianą”
 • Przekazać uczestnikom umiejętność opracowania diagramu stanu obecnego – CRT – oraz diagramu konfliktu – Cloud – a także zastosowania tzw. technik „zmiany jakościowej” i „bezpośredniego otoczenia”
 • Zastosować „narzędzia myślowe” do rzeczywistych problemów z wnętrza firmy

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili:

 • Samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu narzędzi myślowych
 • Wybrać odpowiednie do wybranej sytuacji narzędzie myślowe
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie
 • Wykorzystać narzędzia myślowe do identyfikacji ograniczeń w firmie oraz selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia
Program
 • Czym są narzędzia myślowe? Ile ich jest? W jakim celu zostały stworzone? Kiedy je wykorzystywać?
 • Naukowe podejście do zarządzania organizacją
 • „Leczenie objawowe” – najczęstsza praktyka menedżerska
 • Dlaczego bardzo często naprawdę świetny pomysł jest odrzucany przez decydentów?
 • „Opór przed zmianą” i jego praktyczna forma
 • Ocena gotowości środowiska, w którym planujemy wprowadzić zmianę. Sposoby komunikowania wprowadzenia zmian, które gwarantują sukces
 • CRT – Current Reality Tree – zastosowanie diagramu stanu obecnego dla zbudowania porozumienia co do rzeczywistych przyczyn obserwowanych zjawisk i uzgodnienia tzw. kierunkowego rozwiązania
 • Master Cloud – jak odnaleźć kluczowy konflikt każdej firmy
 • Problem jako konflikt
 • Kompromis jako intuicyjna droga poszukiwania rozwiązań
 • Przełamanie konfliktu
 • Cloud – wykorzystanie diagramu konfliktu do odnalezienia przełomowego rozwiązania
 • Breakthrough solution – dlaczego dla każdego problemu/decyzji istnieje potencjalnie przełomowe rozwiązanie
 • Wykorzystanie narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń do poprowadzenia w organizacji dyskusji o źródłach problemów, jakie na co dzień obserwowane są przez wszystkich pracowników w różnych obszarach
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń w organizacji
 • Różnica pomiędzy problemem a „sytuacją problemową”
 • Sytuacja problemowa jako źródło poszukiwania innowacji. Dwa etapy procesu myślenia innowacyjnego
 • Nieintuicyjne metody poszukiwania nowych rozwiązań
 • Fiksacja i sposoby jej przełamywania
 • Rozwiązanie eleganckie” w języku innowacji
 • Technika „zmiany jakościowej” w generowaniu nowych koncepcji
 • Technika „bezpośredniego otoczenia” w generowaniu nowych koncepcji
 • Organizowanie pracy nad rozwiązywaniem sytuacji problemowej w sposób systematyczny
 • Pomysł vs. Koncepcja
 • Wykorzystanie koncepcji NFS dla uporządkowania wygenerowanych pomysłów
 • Szablon opisu koncepcji
 • Przełożenie wyników zastosowania narzędzi myślowych na portfel projektów, którego wdrożenie skutecznie usunie wszystkie ograniczenia
Punkty edukacyjne

Za szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Po uzyskaniu certyfikatów CIA/CGAP należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia godzin rozwoju zawodowego (m.in. szkoleń) rocznie.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

20-21 czerwca 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com