Prawo dla menedżerów i członków zarządów – EY Academy of Business

Prawo dla menedżerów i członków zarządów

Czy chcesz zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa i łatwiej porozumieć się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych? Chciałbyś znać niuanse prawa, dzięki którym można skutecznie funkcjonować w biznesie i w życiu prywatnym? A może interesujesz się pogłębieniem wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządów i ich członków? Zapraszamy na nasze szkolenie –  stacjonarnie lub online!

 • Właściciele firm i przedsiębiorcy
 • Managerowie i kierownicy różnych działów
 • Potencjalni i aktualni członkowie zarządów i prokurenci, którzy są/będą odpowiedzialni za zarządzanie spółkami i realizację umów z kontrahentami
 • Audytorzy wewnętrzni oceniający ryzyka związane z transakcjami
 • Osoby uczestniczące w procesach zawierania umów kredytowych, factoringowych i leasingowych, w których dokonywana jest ocena ryzyka związanego z transakcją
 • Pracownicy działów sprzedaży i obsługi Klienta oraz zakupów, odpowiedzialni za negocjowanie warunków kontraktów z Klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów

 • Będziesz umiał zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa w umowie i łatwiej porozumiesz się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych
 • Poznasz niuanse prawa, dzięki którym można skutecznie funkcjonować w biznesie i w życiu prywatnym
 • Pogłębisz wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządów i ich członków

Dodatkowo dowiesz się:

 • Jakie są zasady odpowiedzialności za zobowiązania różnych typów spółek
 • Jakie są prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych oraz członków organów kontroli
 • Prawo reprezentowania spółki, a sposób reprezentacji – jakie to ma znaczenie
 • Czy zawsze treść umowy przeważa nad formą
 • Co zrobić z niezapłaconą fakturą, czyli zmiana wierzyciela i dłużnika
 • Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe – tryb, sposób i skutki
 • Jak bezkonfliktowo zatrudnić i zwolnić pracownika

Która spółka jest najlepsza?

 • Charakterystyka spółek osobowych – kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie, kto reprezentuje spółkę? Jaką formę spółki wybrać?
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Zasady reprezentacji
 • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

Członek zarządu – przywilej czy obowiązek? Rola zarządu spółek kapitałowych

 • Obowiązki członka zarządu w związku ze sprawowaną funkcją od początku istnienia spółki (np.: zwołanie zgromadzenia wspólników, propozycje porządku obrad);
 • Prawa właściciela (udziałowca) – jak kontrolować działania członków zarządu
 • Pojęcie spółki kapitałowej
 • Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
 • Tryb powstania spółek kapitałowych
 • Prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych – obowiązki wobec wspólników i obowiązki wobec KRS
 • Pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposobu reprezentacji
 • Zgody na zaciągnięcie zobowiązania -kiedy przed zawarciem umowy trzeba poprosić o zgodę zgromadzenia wspólników, czy rady nadzorczej i co jeżeli jej nie uzyskamy?
 • Sposoby powstania i wygaśnięcia mandatu – jak zrezygnować i jak odwołać członka zarządu? Forma pisma – komu złożyć? Co zrobić, gdy zmiany nie są ujawnione w KRS?
 • Kadencja – jak policzyć kadencję?
 • Umowy na rzecz członków zarządu – sposób reprezentacji spółki
 • Ograniczenia w prawie reprezentacji spółki, zgody organów spółki
 • Kiedy nie można samodzielnie reprezentować spółki?
 • Prawa i obowiązki członków organów kontroli
 • Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – kiedy trzeba zwołać? Uprawienia wspólników. Jak zwołać zgromadzenie? Zawiadomienia – treść i forma. Podejmowanie uchwały – jak liczyć głosy? Kiedy głosowanie powinno być tajne?
 • Zmiana umowy spółki
 • Zaskarżanie uchwał wspólników

Krajowy Rejestr Sądowy

 • Domniemania płynące z wpisu w KRS
 • Jak czytać odpisy z KRS? Analiza case studies

Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe

 • Podstawy ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
 • Tryb zgłaszania wierzytelności –w jakim czasie i komu? Jak uzyskać informację, że wierzyciel upadł?
 • Sposób zaspokajania roszczeń
 • Skutki zabezpieczenia wierzytelności hipoteką/zastawem
 • Skutki ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Prawo dla menedżerów i członków zarządów

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Prawo dla menedżerów i członków zarządów

Czy chcesz zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa i łatwiej porozumieć się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych? Chciałbyś znać niuanse prawa, dzięki którym można skutecznie funkcjonować w biznesie i w życiu prywatnym? A może interesujesz się pogłębieniem wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządów i ich członków? Zapraszamy na nasze szkolenie –  stacjonarnie lub online!

Dla kogo?

 • Właściciele firm i przedsiębiorcy
 • Managerowie i kierownicy różnych działów
 • Potencjalni i aktualni członkowie zarządów i prokurenci, którzy są/będą odpowiedzialni za zarządzanie spółkami i realizację umów z kontrahentami
 • Audytorzy wewnętrzni oceniający ryzyka związane z transakcjami
 • Osoby uczestniczące w procesach zawierania umów kredytowych, factoringowych i leasingowych, w których dokonywana jest ocena ryzyka związanego z transakcją
 • Pracownicy działów sprzedaży i obsługi Klienta oraz zakupów, odpowiedzialni za negocjowanie warunków kontraktów z Klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów
Cele i korzyści

 • Będziesz umiał zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa w umowie i łatwiej porozumiesz się z innymi pracownikami w kwestiach prawnych
 • Poznasz niuanse prawa, dzięki którym można skutecznie funkcjonować w biznesie i w życiu prywatnym
 • Pogłębisz wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i odpowiedzialności zarządów i ich członków

Dodatkowo dowiesz się:

 • Jakie są zasady odpowiedzialności za zobowiązania różnych typów spółek
 • Jakie są prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych oraz członków organów kontroli
 • Prawo reprezentowania spółki, a sposób reprezentacji – jakie to ma znaczenie
 • Czy zawsze treść umowy przeważa nad formą
 • Co zrobić z niezapłaconą fakturą, czyli zmiana wierzyciela i dłużnika
 • Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe – tryb, sposób i skutki
 • Jak bezkonfliktowo zatrudnić i zwolnić pracownika
Program

Która spółka jest najlepsza?

 • Charakterystyka spółek osobowych – kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie, kto reprezentuje spółkę? Jaką formę spółki wybrać?
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Zasady reprezentacji
 • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania

Członek zarządu – przywilej czy obowiązek? Rola zarządu spółek kapitałowych

 • Obowiązki członka zarządu w związku ze sprawowaną funkcją od początku istnienia spółki (np.: zwołanie zgromadzenia wspólników, propozycje porządku obrad);
 • Prawa właściciela (udziałowca) – jak kontrolować działania członków zarządu
 • Pojęcie spółki kapitałowej
 • Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
 • Tryb powstania spółek kapitałowych
 • Prawa i obowiązki zarządu spółek kapitałowych – obowiązki wobec wspólników i obowiązki wobec KRS
 • Pojęcie prawa reprezentacji spółek oraz sposobu reprezentacji
 • Zgody na zaciągnięcie zobowiązania -kiedy przed zawarciem umowy trzeba poprosić o zgodę zgromadzenia wspólników, czy rady nadzorczej i co jeżeli jej nie uzyskamy?
 • Sposoby powstania i wygaśnięcia mandatu – jak zrezygnować i jak odwołać członka zarządu? Forma pisma – komu złożyć? Co zrobić, gdy zmiany nie są ujawnione w KRS?
 • Kadencja – jak policzyć kadencję?
 • Umowy na rzecz członków zarządu – sposób reprezentacji spółki
 • Ograniczenia w prawie reprezentacji spółki, zgody organów spółki
 • Kiedy nie można samodzielnie reprezentować spółki?
 • Prawa i obowiązki członków organów kontroli
 • Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – kiedy trzeba zwołać? Uprawienia wspólników. Jak zwołać zgromadzenie? Zawiadomienia – treść i forma. Podejmowanie uchwały – jak liczyć głosy? Kiedy głosowanie powinno być tajne?
 • Zmiana umowy spółki
 • Zaskarżanie uchwał wspólników

Krajowy Rejestr Sądowy

 • Domniemania płynące z wpisu w KRS
 • Jak czytać odpisy z KRS? Analiza case studies

Kto ostatni gasi światło, czyli postępowanie upadłościowe

 • Podstawy ogłoszenia upadłości likwidacyjnej
 • Tryb zgłaszania wierzytelności –w jakim czasie i komu? Jak uzyskać informację, że wierzyciel upadł?
 • Sposób zaspokajania roszczeń
 • Skutki zabezpieczenia wierzytelności hipoteką/zastawem
 • Skutki ogłoszenia upadłości dla przedsiębiorcy
 • Odpowiedzialność członków zarządu za niezgłoszenie wniosku
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
Szczegóły programu modułowego

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com