Skuteczna transformacja biznesowa w dobie przełomowych zmian – EY Academy of Business

Skuteczna transformacja biznesowa w dobie przełomowych zmian

Tempo wdrażania nowych rozwiązań, rosnąca presja finansowa i zacierające się granice pomiędzy sektorami skutecznie zmieniają rzeczywistość biznesową, w której przedsiębiorstwa walczą o wypracowanie realnych przewag konkurencyjnych. Jednakże jak wskazuje ostatnie kilkanaście lat organizacje, które były w stanie zidentyfikować potrzebę zmian transformacyjnych i skutecznie je wdrożyć, w pełni zrealizowały swoje cele finansowe. Co więcej, nagłe globalne i lokalne wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy generują jednoznaczną konieczność podjęcia szybkich działań transformacyjnych w większości przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć lub odbudować możliwość rentownej działalności.

Badanie zrealizowane przez EY w 2019 pośród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje, że zagadnienie transformacji jest odbierane jako absolutnie kluczowe w kontekście realizacji celów finansowych. Jednocześnie 49% respondentów wskazało na słabe przygotowanie własnych organizacji do skorzystania z możliwości, które mogą wyniknąć z przełomowych zmian (typu ‘disruptive’).

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Wyższej kadrze zarządzającej (zarząd, dyrektorzy)
 • Menedżerom ds. strategii lub transformacji biznesowej

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na rozwój praktycznych umiejętności w zakresie:

 • określenia siły oddziaływania na organizację przełomowych zmian w otoczeniu,
 • identyfikacji obszarów w modelu biznesowym i operacyjnym wymagających zmian,
 • analizy możliwych działań transformacyjnych,
 • opracowania programów transformacyjnych, skoncentrowanych na osiągnięciu wartości finansowej,
 • strategicznego zarządzania zmianą we wdrażaniu programów transformacyjnych.

Zmiany przełomowe a fundamenty zarządzania strategicznego. Źródło kreacji lub utraty wartości

 • Dlaczego próbujemy stosować dawne koncepcje w nowej rzeczywistości? Czyli o doborze właściwych metod analizy biznesowej
 • Źródła sukcesu przełomowych modeli biznesowych – skupienie się na potrzebach klienta i wykorzystanie nowych technologii jako źródła przewag konkurencyjnych
 • ‘Disruptive innovation’ jako proces kreowania przełomowych zmian
 • Reakcja na przełomowe zmiany w bliskim otoczeniu a źródła sukcesów i porażek międzynarodowych organizacji

Diagnoza stopnia wykorzystania potencjału strategicznego

 • Identyfikacja potencjału strategicznego – przegląd narzędzi i technik
 • Full Potiential ParadigmTM jako narzędzie do identyfikacji możliwych źródeł znaczącej poprawy wyników finansowych poprzez określenie:
  • kontekstu rynkowego (‘Market Context’)
  • strategicznej luki marżowości (‘Performance Gap’)
  • potencjału skalowalności bazy przychodowej (‘Opportunity Gap’)
  • istniejącej luki percepcji wyników strategicznych (‘Perception Gap’)
 • Strategia a model biznesowy – co jest nowym źródłem sukcesu strategicznego?
 • Projektowanie zmian w modelu biznesowym z wykorzystaniem procesu ‘disruptive innovation’

Diagnoza potrzeby zmian operacyjnych jako warunku skuteczności zmian w modelu biznesowym

 • Ocena efektywności obecnego modelu operacyjnego – Operating Model Framework
 • Identyfikacja głównych dźwigni poprawy efektywności operacyjnej – case study

Budowanie programów transformacyjnych

 • Określanie celów zmian transformacyjnych i priorytetyzacja rozwiązań umożliwiających maksymalizację wartości finansowej
 • Dlaczego tak wiele opłacalnych i potrzebnych zmian transformacyjnych nie dochodzi do skutku?
 • Jak uniknąć porażki programu transformacyjnego na etapie jego projektowania?
 • Dopasowanie programu transformacyjnego do rzeczywistych potrzeb zmian w modelu biznesowym i operacyjnym – jak zrealizować to, co rzeczywiście wykreuje oczekiwaną wartość?
 • Transformacja a restrukturyzacja

Strategiczne zarządzanie zmianą w programach transformacyjnych

 • Rola zarządzania zmianą jako pomostu pomiędzy celami finansowymi a zwinnością organizacji
 • Przegląd praktycznych modeli zarządzania zmianą – wnioski dla programów transformacyjnych
 • Symulacja przebiegu programu transformacyjnego – rola szybkości i trafności decyzji menedżerskich
Skuteczna transformacja biznesowa w dobie przełomowych zmian

Tempo wdrażania nowych rozwiązań, rosnąca presja finansowa i zacierające się granice pomiędzy sektorami skutecznie zmieniają rzeczywistość biznesową, w której przedsiębiorstwa walczą o wypracowanie realnych przewag konkurencyjnych. Jednakże jak wskazuje ostatnie kilkanaście lat organizacje, które były w stanie zidentyfikować potrzebę zmian transformacyjnych i skutecznie je wdrożyć, w pełni zrealizowały swoje cele finansowe. Co więcej, nagłe globalne i lokalne wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy generują jednoznaczną konieczność podjęcia szybkich działań transformacyjnych w większości przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć lub odbudować możliwość rentownej działalności.

Badanie zrealizowane przez EY w 2019 pośród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje, że zagadnienie transformacji jest odbierane jako absolutnie kluczowe w kontekście realizacji celów finansowych. Jednocześnie 49% respondentów wskazało na słabe przygotowanie własnych organizacji do skorzystania z możliwości, które mogą wyniknąć z przełomowych zmian (typu ‘disruptive’).

Dla kogo?

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Wyższej kadrze zarządzającej (zarząd, dyrektorzy)
 • Menedżerom ds. strategii lub transformacji biznesowej
Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na rozwój praktycznych umiejętności w zakresie:

 • określenia siły oddziaływania na organizację przełomowych zmian w otoczeniu,
 • identyfikacji obszarów w modelu biznesowym i operacyjnym wymagających zmian,
 • analizy możliwych działań transformacyjnych,
 • opracowania programów transformacyjnych, skoncentrowanych na osiągnięciu wartości finansowej,
 • strategicznego zarządzania zmianą we wdrażaniu programów transformacyjnych.
Program

Zmiany przełomowe a fundamenty zarządzania strategicznego. Źródło kreacji lub utraty wartości

 • Dlaczego próbujemy stosować dawne koncepcje w nowej rzeczywistości? Czyli o doborze właściwych metod analizy biznesowej
 • Źródła sukcesu przełomowych modeli biznesowych – skupienie się na potrzebach klienta i wykorzystanie nowych technologii jako źródła przewag konkurencyjnych
 • ‘Disruptive innovation’ jako proces kreowania przełomowych zmian
 • Reakcja na przełomowe zmiany w bliskim otoczeniu a źródła sukcesów i porażek międzynarodowych organizacji

Diagnoza stopnia wykorzystania potencjału strategicznego

 • Identyfikacja potencjału strategicznego – przegląd narzędzi i technik
 • Full Potiential ParadigmTM jako narzędzie do identyfikacji możliwych źródeł znaczącej poprawy wyników finansowych poprzez określenie:
  • kontekstu rynkowego (‘Market Context’)
  • strategicznej luki marżowości (‘Performance Gap’)
  • potencjału skalowalności bazy przychodowej (‘Opportunity Gap’)
  • istniejącej luki percepcji wyników strategicznych (‘Perception Gap’)
 • Strategia a model biznesowy – co jest nowym źródłem sukcesu strategicznego?
 • Projektowanie zmian w modelu biznesowym z wykorzystaniem procesu ‘disruptive innovation’

Diagnoza potrzeby zmian operacyjnych jako warunku skuteczności zmian w modelu biznesowym

 • Ocena efektywności obecnego modelu operacyjnego – Operating Model Framework
 • Identyfikacja głównych dźwigni poprawy efektywności operacyjnej – case study

Budowanie programów transformacyjnych

 • Określanie celów zmian transformacyjnych i priorytetyzacja rozwiązań umożliwiających maksymalizację wartości finansowej
 • Dlaczego tak wiele opłacalnych i potrzebnych zmian transformacyjnych nie dochodzi do skutku?
 • Jak uniknąć porażki programu transformacyjnego na etapie jego projektowania?
 • Dopasowanie programu transformacyjnego do rzeczywistych potrzeb zmian w modelu biznesowym i operacyjnym – jak zrealizować to, co rzeczywiście wykreuje oczekiwaną wartość?
 • Transformacja a restrukturyzacja

Strategiczne zarządzanie zmianą w programach transformacyjnych

 • Rola zarządzania zmianą jako pomostu pomiędzy celami finansowymi a zwinnością organizacji
 • Przegląd praktycznych modeli zarządzania zmianą – wnioski dla programów transformacyjnych
 • Symulacja przebiegu programu transformacyjnego – rola szybkości i trafności decyzji menedżerskich
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com