Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć? – EY Academy of Business

Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Unikam trudnych rozmów. Osoby, z którymi rozmawiam podważają wnioski, które im przedstawiam (podważają mój autorytet jako audytora). W jaki sposób mogę skutecznie przekazać moją wiedzę innym? W jaki sposób mogę efektywnie porozumiewać się z moimi klientami wewnętrznymi?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną w swoim środowisku biznesowym polepszyć własne umiejętności komunikacyjne, wzmocnić dotychczasowe relacje, a także poprawić umiejętności budowania otwartości w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie skierowane jest również do osób, które w sposób świadomy chciałyby wykorzystać nabyte umiejętności komunikacyjne do budowania partnerskiej współpracy z wewnętrznym klientem.

 • Rozwój indywidualnych umiejętności porozumiewania się z klientami
 • Ocena skuteczności metod komunikacji w roli audytora
 • Wypracowanie strategii skutecznego prezentowania i perswazji
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy audytora

1. Efektywne porozumiewanie się indywidualne i organizacyjne audytora

 • Rola efektywnej komunikacji w pracy audytora; efektywna komunikacja a relacje wzajemne i postrzeganie audytora
 • Nastawienie emocjonalne w komunikacji audytora i jednostek audytowanych
 • Zdefiniowanie swojej roli jako audytora dla siebie i dla innych a wzorce porozumiewania się w sytuacji audytu

Praktyka: ćwiczenie w komunikowaniu swojej roli i prezentacji idei audytu

2. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i sterowania rozmową

 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i przekonywania
 • Typy psychologiczne rozmówcy: rozpoznawanie w pierwszym kontakcie
 • Uzyskiwanie istotnych informacji w trakcie rozmowy

Praktyka: ćwiczenia w aktywnym słuchaniu

3. Rozwijanie umiejętności przekonywania do swojego stanowiska

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem
 • Interaktywna prezentacja swojego stanowiska w rozmowie
 • Techniki retoryczne w przekonywaniu do swojego stanowiska
 • Wywieranie wpływu na grupę: metody perswazji psychologicznej

4. Budowanie pozytywnych relacji z innymi w roli audytora

 • Świadome budowanie relacji audytora z przełożonymi i klientami wewnętrznymi
 • Metody udzielania informacji zwrotnych w roli audytora: świadome kształtowanie formy i treści przekazu

Praktyka: analiza studiów przypadku budowania relacji z klientami wewnętrznymi

5. Pokonywanie barier i konfliktu w organizacji

 • Konflikt jako przykład bariery w sytuacji porozumiewania się
 • Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji
 • Zasady rozwiązywania konfliktów w organizacji
 • Metoda „4 kroków” (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych

Praktyka: ćwiczenia w rozwiązywaniu wybranych konfliktów w organizacji

6. Asertywność w pracy audytora

 • Praktyczne zasady zachowań asertywnych a rola audytora
 • Metody unikania pułapek zachowań nieasertywnych, agresji i uległości
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania się w pracy audytora

dr hab. Adam Skibiński - konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Cena

2500 zł netto

Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Unikam trudnych rozmów. Osoby, z którymi rozmawiam podważają wnioski, które im przedstawiam (podważają mój autorytet jako audytora). W jaki sposób mogę skutecznie przekazać moją wiedzę innym? W jaki sposób mogę efektywnie porozumiewać się z moimi klientami wewnętrznymi?

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną w swoim środowisku biznesowym polepszyć własne umiejętności komunikacyjne, wzmocnić dotychczasowe relacje, a także poprawić umiejętności budowania otwartości w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie skierowane jest również do osób, które w sposób świadomy chciałyby wykorzystać nabyte umiejętności komunikacyjne do budowania partnerskiej współpracy z wewnętrznym klientem.

Cele i korzyści

 • Rozwój indywidualnych umiejętności porozumiewania się z klientami
 • Ocena skuteczności metod komunikacji w roli audytora
 • Wypracowanie strategii skutecznego prezentowania i perswazji
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy audytora
Program

1. Efektywne porozumiewanie się indywidualne i organizacyjne audytora

 • Rola efektywnej komunikacji w pracy audytora; efektywna komunikacja a relacje wzajemne i postrzeganie audytora
 • Nastawienie emocjonalne w komunikacji audytora i jednostek audytowanych
 • Zdefiniowanie swojej roli jako audytora dla siebie i dla innych a wzorce porozumiewania się w sytuacji audytu

Praktyka: ćwiczenie w komunikowaniu swojej roli i prezentacji idei audytu

2. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i sterowania rozmową

 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i przekonywania
 • Typy psychologiczne rozmówcy: rozpoznawanie w pierwszym kontakcie
 • Uzyskiwanie istotnych informacji w trakcie rozmowy

Praktyka: ćwiczenia w aktywnym słuchaniu

3. Rozwijanie umiejętności przekonywania do swojego stanowiska

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem
 • Interaktywna prezentacja swojego stanowiska w rozmowie
 • Techniki retoryczne w przekonywaniu do swojego stanowiska
 • Wywieranie wpływu na grupę: metody perswazji psychologicznej

4. Budowanie pozytywnych relacji z innymi w roli audytora

 • Świadome budowanie relacji audytora z przełożonymi i klientami wewnętrznymi
 • Metody udzielania informacji zwrotnych w roli audytora: świadome kształtowanie formy i treści przekazu

Praktyka: analiza studiów przypadku budowania relacji z klientami wewnętrznymi

5. Pokonywanie barier i konfliktu w organizacji

 • Konflikt jako przykład bariery w sytuacji porozumiewania się
 • Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji
 • Zasady rozwiązywania konfliktów w organizacji
 • Metoda „4 kroków” (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych

Praktyka: ćwiczenia w rozwiązywaniu wybranych konfliktów w organizacji

6. Asertywność w pracy audytora

 • Praktyczne zasady zachowań asertywnych a rola audytora
 • Metody unikania pułapek zachowań nieasertywnych, agresji i uległości
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania się w pracy audytora
Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com