Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć? – EY Academy of Business

Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Unikam trudnych rozmów. Osoby, z którymi rozmawiam podważają wnioski, które im przedstawiam (podważają mój autorytet jako audytora). W jaki sposób mogę skutecznie przekazać moją wiedzę innym? W jaki sposób mogę efektywnie porozumiewać się z moimi klientami wewnętrznymi?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną w swoim środowisku biznesowym polepszyć własne umiejętności komunikacyjne, wzmocnić dotychczasowe relacje, a także poprawić umiejętności budowania otwartości w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie skierowane jest również do osób, które w sposób świadomy chciałyby wykorzystać nabyte umiejętności komunikacyjne do budowania partnerskiej współpracy z wewnętrznym klientem.

 • Rozwój indywidualnych umiejętności porozumiewania się z klientami
 • Ocena skuteczności metod komunikacji w roli audytora
 • Wypracowanie strategii skutecznego prezentowania i perswazji
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy audytora

1. Efektywne porozumiewanie się indywidualne i organizacyjne audytora

 • Rola efektywnej komunikacji w pracy audytora; efektywna komunikacja a relacje wzajemne i postrzeganie audytora
 • Nastawienie emocjonalne w komunikacji audytora i jednostek audytowanych
 • Zdefiniowanie swojej roli jako audytora dla siebie i dla innych a wzorce porozumiewania się w sytuacji audytu

Praktyka: ćwiczenie w komunikowaniu swojej roli i prezentacji idei audytu

2. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i sterowania rozmową

 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i przekonywania
 • Typy psychologiczne rozmówcy: rozpoznawanie w pierwszym kontakcie
 • Uzyskiwanie istotnych informacji w trakcie rozmowy

Praktyka: ćwiczenia w aktywnym słuchaniu

3. Rozwijanie umiejętności przekonywania do swojego stanowiska

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem
 • Interaktywna prezentacja swojego stanowiska w rozmowie
 • Techniki retoryczne w przekonywaniu do swojego stanowiska
 • Wywieranie wpływu na grupę: metody perswazji psychologicznej

4. Budowanie pozytywnych relacji z innymi w roli audytora

 • Świadome budowanie relacji audytora z przełożonymi i klientami wewnętrznymi
 • Metody udzielania informacji zwrotnych w roli audytora: świadome kształtowanie formy i treści przekazu

Praktyka: analiza studiów przypadku budowania relacji z klientami wewnętrznymi

5. Pokonywanie barier i konfliktu w organizacji

 • Konflikt jako przykład bariery w sytuacji porozumiewania się
 • Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji
 • Zasady rozwiązywania konfliktów w organizacji
 • Metoda „4 kroków” (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych

Praktyka: ćwiczenia w rozwiązywaniu wybranych konfliktów w organizacji

6. Asertywność w pracy audytora

 • Praktyczne zasady zachowań asertywnych a rola audytora
 • Metody unikania pułapek zachowań nieasertywnych, agresji i uległości
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania się w pracy audytora

dr hab. Adam Skibiński - konsultant i trener EY Academy of Business. Psycholog i stypendysta Fulbrighta. Posiada praktyczną wiedzę psychologiczną i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w dziedzinie efektywnej komunikacji, psychologii negocjacji i sprzedaży.

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć?

Unikam trudnych rozmów. Osoby, z którymi rozmawiam podważają wnioski, które im przedstawiam (podważają mój autorytet jako audytora). W jaki sposób mogę skutecznie przekazać moją wiedzę innym? W jaki sposób mogę efektywnie porozumiewać się z moimi klientami wewnętrznymi?

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną w swoim środowisku biznesowym polepszyć własne umiejętności komunikacyjne, wzmocnić dotychczasowe relacje, a także poprawić umiejętności budowania otwartości w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie skierowane jest również do osób, które w sposób świadomy chciałyby wykorzystać nabyte umiejętności komunikacyjne do budowania partnerskiej współpracy z wewnętrznym klientem.

Cele i korzyści

 • Rozwój indywidualnych umiejętności porozumiewania się z klientami
 • Ocena skuteczności metod komunikacji w roli audytora
 • Wypracowanie strategii skutecznego prezentowania i perswazji
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy audytora
Program

1. Efektywne porozumiewanie się indywidualne i organizacyjne audytora

 • Rola efektywnej komunikacji w pracy audytora; efektywna komunikacja a relacje wzajemne i postrzeganie audytora
 • Nastawienie emocjonalne w komunikacji audytora i jednostek audytowanych
 • Zdefiniowanie swojej roli jako audytora dla siebie i dla innych a wzorce porozumiewania się w sytuacji audytu

Praktyka: ćwiczenie w komunikowaniu swojej roli i prezentacji idei audytu

2. Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania i sterowania rozmową

 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania i przekonywania
 • Typy psychologiczne rozmówcy: rozpoznawanie w pierwszym kontakcie
 • Uzyskiwanie istotnych informacji w trakcie rozmowy

Praktyka: ćwiczenia w aktywnym słuchaniu

3. Rozwijanie umiejętności przekonywania do swojego stanowiska

 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem
 • Interaktywna prezentacja swojego stanowiska w rozmowie
 • Techniki retoryczne w przekonywaniu do swojego stanowiska
 • Wywieranie wpływu na grupę: metody perswazji psychologicznej

4. Budowanie pozytywnych relacji z innymi w roli audytora

 • Świadome budowanie relacji audytora z przełożonymi i klientami wewnętrznymi
 • Metody udzielania informacji zwrotnych w roli audytora: świadome kształtowanie formy i treści przekazu

Praktyka: analiza studiów przypadku budowania relacji z klientami wewnętrznymi

5. Pokonywanie barier i konfliktu w organizacji

 • Konflikt jako przykład bariery w sytuacji porozumiewania się
 • Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji
 • Zasady rozwiązywania konfliktów w organizacji
 • Metoda „4 kroków” (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych

Praktyka: ćwiczenia w rozwiązywaniu wybranych konfliktów w organizacji

6. Asertywność w pracy audytora

 • Praktyczne zasady zachowań asertywnych a rola audytora
 • Metody unikania pułapek zachowań nieasertywnych, agresji i uległości
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego komunikowania się w pracy audytora
Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com