Technika mowy – oddech i głos w pracy trenera – EY Academy of Business

Technika mowy – oddech i głos w pracy trenera

Celem jednodniowego warsztatu jest uporządkowanie spraw związanych z techniką mowy, tj. głosem, oddechem i artykulacją w codziennej pracy.

Warsztaty kierujemy do wszystkich pracujących na co dzień głosem – trenerów, handlowców, partnerów, menedżerów.

 • Doskonalenie podstawowego narzędzia pracy trenera – głosu i zwiększenie możliwości bezpiecznego i efektywnego korzystania z tego narzędzia.
 • Bezpośrednie wykorzystanie nabytej wiedzy w codziennej pracy trenera wewnętrznego.
 • Unikanie chorób zawodowych i następstw niewłaściwego używania głosu.
 • Ustawienie dla uczestników indywidualnych ścieżek ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych oraz możliwość kontynuacji ćwiczeń podczas indywidualnych spotkań.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania aparatu mowy człowieka.
 • Poznanie indywidualnych możliwości głosowych uczestników, wynikających z budowy ciała, kondycji fizycznej oraz predyspozycji psychicznych.
 • Nauka swobodnego wydobywania dźwięku.
 • Odnalezienie najkorzystniejszej wysokości głosu w trakcie mówienia i poprawienie jego barwy.
 • Skorygowanie wad wynikających ze zbyt szybkiego, cichego lub monotonnego mówienia w celu poprawy jego czytelności i wyrazistości.
 • Usprawnienie, za pomocą ćwiczeń, poszczególnych grup mięśni biorących udział w aktywnym oddychaniu i służących do prawidłowej fonacji.
 • Poznanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużającego fazę wydechu i wzmacniającego mięśnie przepony. Ćwiczenia oddechowe pomagające zapanować nad tremą i blokującymi emocjami.
 • Wzbogacenie środków wyrazu, poprzez świadome operowanie głosem, sposobami artykulacji, rozwiązaniami intonacyjnymi
 • Ćwiczenia artykulacyjne mające poprawić wyrazistość, słyszalność i poprawność wymowy, w żywym planie i przy mikrofonie.
 • Zapoznanie uczestników z głównymi chorobami zagrażającym ludziom pracującym zawodowo głosem i przekazanie sposobów zapobiegania im.

Sposób realizacji

Przekazywane treści merytoryczne są ćwiczone w symulowanych sytuacjach wystąpień publicznych, szkoleń-prezentacji itp.

Każde wystąpienie poddawane jest analizie pod względem treściowym i formalnym. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego, mają też okazję ponownego ćwiczenia. Stosowane metody to: symulacje, ćwiczenia pracy z głosem, elementy wykładu, dyskusja.

Metody

Na warsztat składają się: mini-wykład, indywidualne ćwiczenia z wykorzystaniem dyktafonu w celu nagrania i analizy wypowiedzi.

W ćwiczeniach ważnym elementem są aranżowane sytuacje rozmów. Każda rozmowa poddawana jest analizie pod względem treściowym i formalnym.

dr Mirosław Oczkoś - specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji grupowej, tworzenia kultury organizacyjnej, budowania i zarządzania skutecznymi zespołami, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania oraz wiedzę z zakresu psychologii.

Technika mowy – oddech i głos w pracy trenera

Celem jednodniowego warsztatu jest uporządkowanie spraw związanych z techniką mowy, tj. głosem, oddechem i artykulacją w codziennej pracy.

Dla kogo

Warsztaty kierujemy do wszystkich pracujących na co dzień głosem – trenerów, handlowców, partnerów, menedżerów.

Cele i korzyści

 • Doskonalenie podstawowego narzędzia pracy trenera – głosu i zwiększenie możliwości bezpiecznego i efektywnego korzystania z tego narzędzia.
 • Bezpośrednie wykorzystanie nabytej wiedzy w codziennej pracy trenera wewnętrznego.
 • Unikanie chorób zawodowych i następstw niewłaściwego używania głosu.
 • Ustawienie dla uczestników indywidualnych ścieżek ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych oraz możliwość kontynuacji ćwiczeń podczas indywidualnych spotkań.
Program
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania aparatu mowy człowieka.
 • Poznanie indywidualnych możliwości głosowych uczestników, wynikających z budowy ciała, kondycji fizycznej oraz predyspozycji psychicznych.
 • Nauka swobodnego wydobywania dźwięku.
 • Odnalezienie najkorzystniejszej wysokości głosu w trakcie mówienia i poprawienie jego barwy.
 • Skorygowanie wad wynikających ze zbyt szybkiego, cichego lub monotonnego mówienia w celu poprawy jego czytelności i wyrazistości.
 • Usprawnienie, za pomocą ćwiczeń, poszczególnych grup mięśni biorących udział w aktywnym oddychaniu i służących do prawidłowej fonacji.
 • Poznanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużającego fazę wydechu i wzmacniającego mięśnie przepony. Ćwiczenia oddechowe pomagające zapanować nad tremą i blokującymi emocjami.
 • Wzbogacenie środków wyrazu, poprzez świadome operowanie głosem, sposobami artykulacji, rozwiązaniami intonacyjnymi
 • Ćwiczenia artykulacyjne mające poprawić wyrazistość, słyszalność i poprawność wymowy, w żywym planie i przy mikrofonie.
 • Zapoznanie uczestników z głównymi chorobami zagrażającym ludziom pracującym zawodowo głosem i przekazanie sposobów zapobiegania im.

Sposób realizacji

Przekazywane treści merytoryczne są ćwiczone w symulowanych sytuacjach wystąpień publicznych, szkoleń-prezentacji itp.

Każde wystąpienie poddawane jest analizie pod względem treściowym i formalnym. Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od prowadzącego, mają też okazję ponownego ćwiczenia. Stosowane metody to: symulacje, ćwiczenia pracy z głosem, elementy wykładu, dyskusja.

Metody

Na warsztat składają się: mini-wykład, indywidualne ćwiczenia z wykorzystaniem dyktafonu w celu nagrania i analizy wypowiedzi.

W ćwiczeniach ważnym elementem są aranżowane sytuacje rozmów. Każda rozmowa poddawana jest analizie pod względem treściowym i formalnym.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1200 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Zostanie podany wkrótce

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com