The Scrum Master Accountability – EY Academy of Business

The Scrum Master Accountability

Kurs o szerokim zakresie tematycznym, omawiający filozofię i czynniki rynkowe stymulujące zmianę w kierunku bardziej adaptacyjnych organizacji, poruszający temat organizacyjnych warunków wstępnych wprowadzenia Agile, z pełnym przeglądem koncepcji Scrum i Kanban, aby zapewnić uczestnikom możliwość natychmiastowego rozpoczęcia transformacji Agile. Ten kurs koncentruje się nie tylko na „jak” (co jest proste), ale także „dlaczego” (co jest trudne, ale konieczne do poznania) z naszym trenerem, który ma prawie dwadzieścia lat doświadczenia w Agile i pomógł wielu firmom dokonać przejścia na bardziej elastyczny i adaptacyjny sposób pracy.

Szkolenie jest najbardziej odpowiednie dla obecnych i potencjalnych Scrum Masterów pracujących w organizacjach, które są w trakcie transformacji Agile lub planują rozpocząć tę podróż.

Istnieje wiele sposobów, aby nauczyć się o Scrumie lub Agile jako takim — ale ten program daje możliwość uczenia się od kogoś, kto otrzymał swój certyfikat Scrum Master na kursie prowadzonym osobiście przez Kena Schwabera w 2006 roku i już wielokrotnie wdrażał różne podejścia Agile w wielu firmach. To bogate doświadczenie jest niezwykle cenne, gdy trzeba odpowiedzieć na trudne pytania i gdy teoria musi być poparta przykładami z życia. Poznasz nie tylko teorię stojącą za Scrumem, ale także dowiesz się, jak w praktyczny sposób rozwiązywać trudne wyzwania związane z transformacją.

Cele

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie zrozumieć koncepcje stojące za Scrumem, znaczenie podejścia opartego na czasie oraz zapoznają się z ceremoniami, odpowiedzialnością (rolami) Scruma i artefaktami, łącznie z tym, jak efektywnie z nich korzystać. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i techniki, które Scrum Master może wykorzystać, aby pomóc swoim zespołom w podejmowaniu decyzji w sposób partycypacyjny oraz zachęcić do współpracy i innowacji, jak również będą mogli pomóc swoim organizacjom w stworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi koncepcji Scrum.

Korzyści

 • Uznany na całym świecie trener, który od 2005 roku pomaga zespołom w ich podróży Agile
 • Wysłuchasz doświadczeń zebranych podczas prowadzenia wielu transformacji Agile w różnych branżach, firmach i krajach
 • Zrozumiesz nie tylko teorię, ale także sposób myślenia, który napędza najbardziej udane organizacje adaptacyjne

Uczestnicząc w tym kursie, możesz uniknąć popełniania typowych i bolesnych błędów, jakie popełnia wielu Scrum Masterów po opanowaniu jedynie teorii Scruma — ceremonii, ról i artefaktów. Oczywiście, znajomość tych elementów jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest filozofia i niezbędna zmiana sposobu myślenia. Tych rzeczy najlepiej nauczyć się od kogoś, kto prowadził już wiele transformacji, uczył tysiące uczestników i może poprzeć teorię unikalnymi przykładami z rzeczywistych scenariuszy.

 • Skala predykcyjno-adaptacyjna i przydatność metod
 • Zwinny sposób myślenia i warunki wstępne do jego wprowadzenia
 • Przegląd metod Agile: Lean, Kanban, Scrum, XP
 • Manifest Agile
 • Kanban: wizualny przepływ pracy, limity WIP, wąskie gardła
 • Scrum: timeboxing, accountabilities, artefakty i zdarzenia
 • Planowanie i zarządzanie treścią w Agile
 • Szacowanie w Agile, prędkość i planowanie wydania
 • Dług techniczny, refaktoryzacja, zasady testowania, kontrola wersji
 • Przywództwo służebne: uczenie się, coaching i motywacja
 • Jak zbudować zespół międzyfunkcyjny
 • Narzędzia dla skutecznych retrospektyw
 • Antywzorce odpowiedzialności Scrum Masterów

Balazs Horvath - uznany ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i biznesem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w różnych branżach na całym świecie. Balazs jest ekspertem zarówno w zakresie predykcyjnego, jak i adaptacyjnego zarządzania projektami.

14 PDU dla posiadaczy certyfikatów PMI

14 SEU dla posiadaczy certyfikatu Scrum Alliance

The Scrum Master Accountability

Kurs o szerokim zakresie tematycznym, omawiający filozofię i czynniki rynkowe stymulujące zmianę w kierunku bardziej adaptacyjnych organizacji, poruszający temat organizacyjnych warunków wstępnych wprowadzenia Agile, z pełnym przeglądem koncepcji Scrum i Kanban, aby zapewnić uczestnikom możliwość natychmiastowego rozpoczęcia transformacji Agile. Ten kurs koncentruje się nie tylko na „jak” (co jest proste), ale także „dlaczego” (co jest trudne, ale konieczne do poznania) z naszym trenerem, który ma prawie dwadzieścia lat doświadczenia w Agile i pomógł wielu firmom dokonać przejścia na bardziej elastyczny i adaptacyjny sposób pracy.

Dla kogo?

Szkolenie jest najbardziej odpowiednie dla obecnych i potencjalnych Scrum Masterów pracujących w organizacjach, które są w trakcie transformacji Agile lub planują rozpocząć tę podróż.

Cele i korzyści

Istnieje wiele sposobów, aby nauczyć się o Scrumie lub Agile jako takim — ale ten program daje możliwość uczenia się od kogoś, kto otrzymał swój certyfikat Scrum Master na kursie prowadzonym osobiście przez Kena Schwabera w 2006 roku i już wielokrotnie wdrażał różne podejścia Agile w wielu firmach. To bogate doświadczenie jest niezwykle cenne, gdy trzeba odpowiedzieć na trudne pytania i gdy teoria musi być poparta przykładami z życia. Poznasz nie tylko teorię stojącą za Scrumem, ale także dowiesz się, jak w praktyczny sposób rozwiązywać trudne wyzwania związane z transformacją.

Cele

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie zrozumieć koncepcje stojące za Scrumem, znaczenie podejścia opartego na czasie oraz zapoznają się z ceremoniami, odpowiedzialnością (rolami) Scruma i artefaktami, łącznie z tym, jak efektywnie z nich korzystać. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i techniki, które Scrum Master może wykorzystać, aby pomóc swoim zespołom w podejmowaniu decyzji w sposób partycypacyjny oraz zachęcić do współpracy i innowacji, jak również będą mogli pomóc swoim organizacjom w stworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi koncepcji Scrum.

Korzyści

 • Uznany na całym świecie trener, który od 2005 roku pomaga zespołom w ich podróży Agile
 • Wysłuchasz doświadczeń zebranych podczas prowadzenia wielu transformacji Agile w różnych branżach, firmach i krajach
 • Zrozumiesz nie tylko teorię, ale także sposób myślenia, który napędza najbardziej udane organizacje adaptacyjne

Uczestnicząc w tym kursie, możesz uniknąć popełniania typowych i bolesnych błędów, jakie popełnia wielu Scrum Masterów po opanowaniu jedynie teorii Scruma — ceremonii, ról i artefaktów. Oczywiście, znajomość tych elementów jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest filozofia i niezbędna zmiana sposobu myślenia. Tych rzeczy najlepiej nauczyć się od kogoś, kto prowadził już wiele transformacji, uczył tysiące uczestników i może poprzeć teorię unikalnymi przykładami z rzeczywistych scenariuszy.

Program
 • Skala predykcyjno-adaptacyjna i przydatność metod
 • Zwinny sposób myślenia i warunki wstępne do jego wprowadzenia
 • Przegląd metod Agile: Lean, Kanban, Scrum, XP
 • Manifest Agile
 • Kanban: wizualny przepływ pracy, limity WIP, wąskie gardła
 • Scrum: timeboxing, accountabilities, artefakty i zdarzenia
 • Planowanie i zarządzanie treścią w Agile
 • Szacowanie w Agile, prędkość i planowanie wydania
 • Dług techniczny, refaktoryzacja, zasady testowania, kontrola wersji
 • Przywództwo służebne: uczenie się, coaching i motywacja
 • Jak zbudować zespół międzyfunkcyjny
 • Narzędzia dla skutecznych retrospektyw
 • Antywzorce odpowiedzialności Scrum Masterów
Punkty edukacyjne

14 PDU dla posiadaczy certyfikatów PMI

14 SEU dla posiadaczy certyfikatu Scrum Alliance

Cena

3340 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com