The Scrum Master Accountability – EY Academy of Business

The Scrum Master Accountability

Kurs prowadzony w języku angielskim o szerokim zakresie tematycznym, omawiający filozofię i czynniki rynkowe stymulujące zmianę w kierunku bardziej adaptacyjnych organizacji, poruszający temat organizacyjnych warunków wstępnych wprowadzenia Agile, z pełnym przeglądem koncepcji Scrum i Kanban, aby zapewnić uczestnikom możliwość natychmiastowego rozpoczęcia transformacji Agile. Ten kurs koncentruje się nie tylko na „jak” (co jest proste), ale także „dlaczego” (co jest trudne, ale konieczne do poznania) z naszym trenerem, który ma prawie dwadzieścia lat doświadczenia w Agile i pomógł wielu firmom dokonać przejścia na bardziej elastyczny i adaptacyjny sposób pracy.

Szkolenie jest najbardziej odpowiednie dla obecnych i potencjalnych Scrum Masterów pracujących w organizacjach, które są w trakcie transformacji Agile lub planują rozpocząć tę podróż.

Istnieje wiele sposobów, aby nauczyć się o Scrumie lub Agile jako takim — ale ten program daje możliwość uczenia się od kogoś, kto otrzymał swój certyfikat Scrum Master na kursie prowadzonym osobiście przez Kena Schwabera w 2006 roku i już wielokrotnie wdrażał różne podejścia Agile w wielu firmach. To bogate doświadczenie jest niezwykle cenne, gdy trzeba odpowiedzieć na trudne pytania i gdy teoria musi być poparta przykładami z życia. Poznasz nie tylko teorię stojącą za Scrumem, ale także dowiesz się, jak w praktyczny sposób rozwiązywać trudne wyzwania związane z transformacją.

Cele

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie zrozumieć koncepcje stojące za Scrumem, znaczenie podejścia opartego na czasie oraz zapoznają się z ceremoniami, odpowiedzialnością (rolami) Scruma i artefaktami, łącznie z tym, jak efektywnie z nich korzystać. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i techniki, które Scrum Master może wykorzystać, aby pomóc swoim zespołom w podejmowaniu decyzji w sposób partycypacyjny oraz zachęcić do współpracy i innowacji, jak również będą mogli pomóc swoim organizacjom w stworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi koncepcji Scrum.

Korzyści

 • Uznany na całym świecie trener, który od 2005 roku pomaga zespołom w ich podróży Agile
 • Wysłuchasz doświadczeń zebranych podczas prowadzenia wielu transformacji Agile w różnych branżach, firmach i krajach
 • Zrozumiesz nie tylko teorię, ale także sposób myślenia, który napędza najbardziej udane organizacje adaptacyjne

Uczestnicząc w tym kursie, możesz uniknąć popełniania typowych i bolesnych błędów, jakie popełnia wielu Scrum Masterów po opanowaniu jedynie teorii Scruma — ceremonii, ról i artefaktów. Oczywiście, znajomość tych elementów jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest filozofia i niezbędna zmiana sposobu myślenia. Tych rzeczy najlepiej nauczyć się od kogoś, kto prowadził już wiele transformacji, uczył tysiące uczestników i może poprzeć teorię unikalnymi przykładami z rzeczywistych scenariuszy.

 • Skala predykcyjno-adaptacyjna i przydatność metod
 • Zwinny sposób myślenia i warunki wstępne do jego wprowadzenia
 • Przegląd metod Agile: Lean, Kanban, Scrum, XP
 • Manifest Agile
 • Kanban: wizualny przepływ pracy, limity WIP, wąskie gardła
 • Scrum: timeboxing, accountabilities, artefakty i zdarzenia
 • Planowanie i zarządzanie treścią w Agile
 • Szacowanie w Agile, prędkość i planowanie wydania
 • Dług techniczny, refaktoryzacja, zasady testowania, kontrola wersji
 • Przywództwo służebne: uczenie się, coaching i motywacja
 • Jak zbudować zespół międzyfunkcyjny
 • Narzędzia dla skutecznych retrospektyw
 • Antywzorce odpowiedzialności Scrum Masterów

Balazs Horvath - uznany ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i biznesem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w różnych branżach na całym świecie. Balazs jest ekspertem zarówno w zakresie predykcyjnego, jak i adaptacyjnego zarządzania projektami.

14 PDU dla posiadaczy certyfikatów PMI

14 SEU dla posiadaczy certyfikatu Scrum Alliance

The Scrum Master Accountability

Cena

3340 zł netto ( 4108 zł brutto )

The Scrum Master Accountability

Kurs prowadzony w języku angielskim o szerokim zakresie tematycznym, omawiający filozofię i czynniki rynkowe stymulujące zmianę w kierunku bardziej adaptacyjnych organizacji, poruszający temat organizacyjnych warunków wstępnych wprowadzenia Agile, z pełnym przeglądem koncepcji Scrum i Kanban, aby zapewnić uczestnikom możliwość natychmiastowego rozpoczęcia transformacji Agile. Ten kurs koncentruje się nie tylko na „jak” (co jest proste), ale także „dlaczego” (co jest trudne, ale konieczne do poznania) z naszym trenerem, który ma prawie dwadzieścia lat doświadczenia w Agile i pomógł wielu firmom dokonać przejścia na bardziej elastyczny i adaptacyjny sposób pracy.

Dla kogo?

Szkolenie jest najbardziej odpowiednie dla obecnych i potencjalnych Scrum Masterów pracujących w organizacjach, które są w trakcie transformacji Agile lub planują rozpocząć tę podróż.

Cele i korzyści

Istnieje wiele sposobów, aby nauczyć się o Scrumie lub Agile jako takim — ale ten program daje możliwość uczenia się od kogoś, kto otrzymał swój certyfikat Scrum Master na kursie prowadzonym osobiście przez Kena Schwabera w 2006 roku i już wielokrotnie wdrażał różne podejścia Agile w wielu firmach. To bogate doświadczenie jest niezwykle cenne, gdy trzeba odpowiedzieć na trudne pytania i gdy teoria musi być poparta przykładami z życia. Poznasz nie tylko teorię stojącą za Scrumem, ale także dowiesz się, jak w praktyczny sposób rozwiązywać trudne wyzwania związane z transformacją.

Cele

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie zrozumieć koncepcje stojące za Scrumem, znaczenie podejścia opartego na czasie oraz zapoznają się z ceremoniami, odpowiedzialnością (rolami) Scruma i artefaktami, łącznie z tym, jak efektywnie z nich korzystać. Uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i techniki, które Scrum Master może wykorzystać, aby pomóc swoim zespołom w podejmowaniu decyzji w sposób partycypacyjny oraz zachęcić do współpracy i innowacji, jak również będą mogli pomóc swoim organizacjom w stworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi koncepcji Scrum.

Korzyści

 • Uznany na całym świecie trener, który od 2005 roku pomaga zespołom w ich podróży Agile
 • Wysłuchasz doświadczeń zebranych podczas prowadzenia wielu transformacji Agile w różnych branżach, firmach i krajach
 • Zrozumiesz nie tylko teorię, ale także sposób myślenia, który napędza najbardziej udane organizacje adaptacyjne

Uczestnicząc w tym kursie, możesz uniknąć popełniania typowych i bolesnych błędów, jakie popełnia wielu Scrum Masterów po opanowaniu jedynie teorii Scruma — ceremonii, ról i artefaktów. Oczywiście, znajomość tych elementów jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest filozofia i niezbędna zmiana sposobu myślenia. Tych rzeczy najlepiej nauczyć się od kogoś, kto prowadził już wiele transformacji, uczył tysiące uczestników i może poprzeć teorię unikalnymi przykładami z rzeczywistych scenariuszy.

Program
 • Skala predykcyjno-adaptacyjna i przydatność metod
 • Zwinny sposób myślenia i warunki wstępne do jego wprowadzenia
 • Przegląd metod Agile: Lean, Kanban, Scrum, XP
 • Manifest Agile
 • Kanban: wizualny przepływ pracy, limity WIP, wąskie gardła
 • Scrum: timeboxing, accountabilities, artefakty i zdarzenia
 • Planowanie i zarządzanie treścią w Agile
 • Szacowanie w Agile, prędkość i planowanie wydania
 • Dług techniczny, refaktoryzacja, zasady testowania, kontrola wersji
 • Przywództwo służebne: uczenie się, coaching i motywacja
 • Jak zbudować zespół międzyfunkcyjny
 • Narzędzia dla skutecznych retrospektyw
 • Antywzorce odpowiedzialności Scrum Masterów
Punkty edukacyjne

14 PDU dla posiadaczy certyfikatów PMI

14 SEU dla posiadaczy certyfikatu Scrum Alliance

Cena

3340 zł netto ( 4108 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com