Transakcje międzynarodowe - aspekty VAT i CIT – EY Academy of Business

Transakcje międzynarodowe – aspekty VAT i CIT

Jednodniowe szkolenie na temat podatkowych aspektów transakcji międzynarodowych. Analiza licznych praktycznych aspektów rozliczeń VAT i CIT na konkretnych przykładach transakcji.

Szkolenie kierujemy do służb księgowych firm, które przeprowadzają transakcje międzynarodowe (eksport, import, WDT, WNT, import usług).

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy podatkowej dotyczącej transakcji międzynarodowych.

 • WDT, WNT, eksport — definicje — jakie czynności kwalifikują się do poszczególnych kategorii
 • Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT – przepisy krajowe a regulacje Rozporządzenia UE oraz 0% stawka VAT w eksporcie
 • Kiedy ciągłość transakcji jest przerwana – przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT w WD
 • Miejsce opodatkowania międzynarodowych czynności objętych VAT – dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych
 • Transakcje łańcuchowe i trójstronne – która dostawa jest ruchoma
 • Czy darowizna towaru dla podmiotu zagranicznego powinna być udokumentowana fakturą – zasady dokumentowania transakcji międzynarodowych, czy nieodpłatne WDT i WNT trzeba rozliczyć
 • Obowiązek podatkowy w imporcie usług – czy data zagranicznej faktury ma znaczenie
 • Magazyny typu call-off stock – zasady podatkowe
 • Jak wykazać zagraniczny VAT w polskich księgach (rozpoznanie od strony przychodowej i kosztowej)
 • Różnice kursowe przy sprzedaży i zakupach – aspekty VAT i CIT
 • Korekty sprzedaży dokonywanej do podmiotu zagranicznego – jak właściwie wyliczyć przychód
 • Podatek u źródła – analiza obowiązków nałożonych na podatników, studium przypadku (usługi IT, prawa autorskie, wynajem maszyny, udostępnienie personelu)
 • Certyfikaty rezydencji – najciekawsze sytuacje praktyczne
 • Potrącenie zagranicznego podatku zapłaconego przez polski podmiot – wątpliwości interpretacyjne
 • Cash pooling z udziałem podmiotów zagranicznych – aspekty podatkowe
 • Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące międzynarodowych aspektów rozliczeń podatkowych opublikowane w 2022-2023 r.

Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

TAXÓWKA

Codzienny przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych. Zapisz się na newsletter

Lub czytaj codzienne aktualności — Biuletyn podatkowy i prawny EY Polska

Skorzystaj z e-kursu na naszej platformie e-learningowej

Sprawdź również najnowsze Przewodniki Podatkowe EY

Transakcje międzynarodowe - aspekty VAT i CIT

Cena

1150 zł netto ( 1415 zł brutto )

Transakcje międzynarodowe – aspekty VAT i CIT

Jednodniowe szkolenie na temat podatkowych aspektów transakcji międzynarodowych. Analiza licznych praktycznych aspektów rozliczeń VAT i CIT na konkretnych przykładach transakcji.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do służb księgowych firm, które przeprowadzają transakcje międzynarodowe (eksport, import, WDT, WNT, import usług).

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy podatkowej dotyczącej transakcji międzynarodowych.

Program
 • WDT, WNT, eksport — definicje — jakie czynności kwalifikują się do poszczególnych kategorii
 • Dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT – przepisy krajowe a regulacje Rozporządzenia UE oraz 0% stawka VAT w eksporcie
 • Kiedy ciągłość transakcji jest przerwana – przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT w WD
 • Miejsce opodatkowania międzynarodowych czynności objętych VAT – dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych
 • Transakcje łańcuchowe i trójstronne – która dostawa jest ruchoma
 • Czy darowizna towaru dla podmiotu zagranicznego powinna być udokumentowana fakturą – zasady dokumentowania transakcji międzynarodowych, czy nieodpłatne WDT i WNT trzeba rozliczyć
 • Obowiązek podatkowy w imporcie usług – czy data zagranicznej faktury ma znaczenie
 • Magazyny typu call-off stock – zasady podatkowe
 • Jak wykazać zagraniczny VAT w polskich księgach (rozpoznanie od strony przychodowej i kosztowej)
 • Różnice kursowe przy sprzedaży i zakupach – aspekty VAT i CIT
 • Korekty sprzedaży dokonywanej do podmiotu zagranicznego – jak właściwie wyliczyć przychód
 • Podatek u źródła – analiza obowiązków nałożonych na podatników, studium przypadku (usługi IT, prawa autorskie, wynajem maszyny, udostępnienie personelu)
 • Certyfikaty rezydencji – najciekawsze sytuacje praktyczne
 • Potrącenie zagranicznego podatku zapłaconego przez polski podmiot – wątpliwości interpretacyjne
 • Cash pooling z udziałem podmiotów zagranicznych – aspekty podatkowe
 • Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące międzynarodowych aspektów rozliczeń podatkowych opublikowane w 2022-2023 r.
Szczegóły programu modułowego

Cena

1150 zł netto ( 1415 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

10 października 2024

15 kwietnia 2025

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com