UiPath w praktyce – EY Academy of Business

UiPath w praktyce

 • Czy słyszałaś/-eś o robotyzacji i technologii UiPath, ale nie wiesz, jak zabrać się za naukę ich programowania?
 • Czy przygotowujesz się do zdobycia certyfikatu UiPath – RPA Developer?
 • Chcesz nauczyć się robotyzacji od najlepszych praktyków mających za sobą dziesiątki wdrożonych automatyzacji?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałaś/-łeś TAK, to szkolenie UiPath jest dla Ciebie.

 • Developerzy RPA
 • Team leaderzy i managerowie zespołów automatyzujących i robotyzujących procesy
 • Developerzy rozwiązań automatyzujących procesy (BPM, VBA, Sharepoint, etc.)
 • Administratorzy systemów IT
 • Analitycy biznesowi
 • Wszyscy pracownicy operacyjni chcący poznać tajniki automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych

Cele:

 • Poznanie możliwości i ograniczeń technologii UiPath
 • Zdobycie umiejętności programowania robotów za pomocą technologii UiPath
 • Nauka tworzenia zaawansowanych automatyzacji UiPath, uwzględniających konieczność ich orkiestracji, monitoringu, testowania i dokumentowania
 • Opanowanie umiejętności dodawania bardziej zaawansowanych komponentów do robotów UiPath, takich jak AI, ML, OCR
 • Możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia developerów mających za sobą dzisiątki zrealizowanych projektów

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Znać możliwości i ograniczenia technologii UiPath
 • Potrafić programować własne roboty, które działają stabilnie i mogą pracować w złożonym środowisku automatyzacyjnym
 • Znać zagadnienia związane z zaawansowaną automatyzacją UiPath, takie jak orkiestracja, standaryzacja developmentu, dokumentacja, przygotowanie testów, monitoring pracy robotów
 • Znać możliwości dodawania komponentów AI, ML i OCR do rozwiązań UiPath

Moduł 1

Wstęp do RPA

 • Omówienie zastosowania narzędzia RPA
 • Omówienie celów szkolenia

Uczestnicy kursu dowiedzą się o sposobie działania robota w infrastrukturze systemowej oraz rodzajach zastosowań narzędzia klasy RPA, a także o możliwościach wspierających narzędzi OCR i rozwiązań uczenia maszynowego.

Moduł 2

Zapoznanie z narzędziem

 • Infrastruktura UiPath
 • Interfejs narzędzia UiPath Studio
 • Zmienne oraz ich manipulatory
 • Selektory

Zapoznamy się z podziałem zastosowań elementów rozwiązania UiPath: Studio, Robot oraz Orchestrator. Zapoznamy się także z menu oraz widokiem głównym narzędzia deweloperskiego. Przedstawimy najczęściej użytkowane rodzaje zmiennych oraz sposoby na ich edycje i wykorzystanie podczas pracy robota. Omówimy sposób rozróżniania elementów interfejsu w użytkowanych aplikacjach desktopowych oraz stronach www.

Moduł 3

Sposoby integracji z otoczeniem

 • Sposoby budowania przepływu robota
 • Użytkowanie robota z Microsoft Excel
 • Użytkowanie robota z Microsoft Outlook
 • Obsługa rejestratora

Przedstawimy trzy główne formy przepływu czynności w robotach wraz z objaśnieniem ich głównych zalet w zależności od zastosowania. Rozpoczniemy projektowanie robotów od nauczenia się obsługi podstawowych czynności korzystających z pakietu Microsoft Office oraz za pomocą wbudowanego rejestratora czynności wykonamy pierwsze elementy interakcji z interfejsem aplikacji.

Moduł 4

Projektowanie rozwiązań

 • Pobieranie kursów walut z NBP
 • Wymiana danych pomiędzy Arkuszami baz Excel
 • Wysyłka e-maili do listy kontaktów z bazy Excel
 • Weryfikacja informacji o podatniku na podstawie Białej listy podatników oraz bazy REGON

Zaprojektujemy własne roboty na przykładowych czynnościach wykonywanych na danych z plików oraz e-maili, stopniowo wprowadzając elementy decyzyjne oraz włączając obsługę kolejnych aplikacji do procesu. Poznamy sposób podejścia do rozrastających się projektów, który ułatwi czytelność oraz pracę z istniejącym skryptem.

Moduł 5

Obsługa wyjątków oraz metody statuowania pracy

 • Projektowanie reakcji na błędy
 • Tworzenie dynamicznych selektorów
 • Tworzenie dedykowanych logów pracy

Dodamy do istniejących robotów elementy reagujące na niechciane lub nieoczekiwane zachowania systemu oraz aplikacji. Dowiemy się także, jak przygotować unikalny identyfikator elementu tak, by był precyzyjny, ale jednocześnie mógł reagować na zmieniające się parametry, takie jak np. rok lub nazwa produktu, by robot mógł pracować na zmieniających się danych bez konieczności częstego wprowadzania zmian. Aby użytkownik procesu miał pełną wiedzę na temat aktualnego statusu pracy, zostaną także dodane dedykowane logi.

Moduł 6

Obsługa dokumentów

 • Weryfikacja e-maili z zamówieniami
 • Wystawianie faktur

Przygotujemy roboty korzystające z danych zawartych w treści ustrukturyzowanych wiadomości email z zamówieniami, rozwiązanie pozwalające uzupełniać dane w dokumencie na podstawie zewnętrznych źródeł danych.

Moduł 7

Integracja zewnętrznych rozwiązań wspierających

 • Użytkowanie narzędzia OCR do odczytywania danych z dokumentów
 • Użytkowanie rozwiązań Google Vision API

Skupimy się na odczytywaniu danych z różnych dokumentów źródłowych: e-dokumenty oraz skany dokumentów w celu ekstrakcji danych potrzebnych w procesie. Oprócz rozwiązania OCR zaprezentujemy także wsparcie modułów uczenia maszynowego pozwalające na interpretację sentymentu przekazywanej wiadomości oraz weryfikację odręcznych podpisów na dokumentach.

Krzysztof Kuczkowski - Krzysztof od ponad 10 lat zajmuje się automatyzacją procesów. Specjalizuje się we wdrożeniach z wykorzystaniem technologii Robotic Process Automation. Jest certyfikowanym developerem UiPath.

Konrad Jakubiec - Konrad od lat rozwija linie biznesowe i produktowe związane z automatyzacją procesów biznesowych. Aktywnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, udzielając się także w sferze edukacyjnej.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

UiPath w praktyce

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

UiPath w praktyce
 • Czy słyszałaś/-eś o robotyzacji i technologii UiPath, ale nie wiesz, jak zabrać się za naukę ich programowania?
 • Czy przygotowujesz się do zdobycia certyfikatu UiPath – RPA Developer?
 • Chcesz nauczyć się robotyzacji od najlepszych praktyków mających za sobą dziesiątki wdrożonych automatyzacji?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałaś/-łeś TAK, to szkolenie UiPath jest dla Ciebie.

Dla kogo?

 • Developerzy RPA
 • Team leaderzy i managerowie zespołów automatyzujących i robotyzujących procesy
 • Developerzy rozwiązań automatyzujących procesy (BPM, VBA, Sharepoint, etc.)
 • Administratorzy systemów IT
 • Analitycy biznesowi
 • Wszyscy pracownicy operacyjni chcący poznać tajniki automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych
Cele i korzyści

Cele:

 • Poznanie możliwości i ograniczeń technologii UiPath
 • Zdobycie umiejętności programowania robotów za pomocą technologii UiPath
 • Nauka tworzenia zaawansowanych automatyzacji UiPath, uwzględniających konieczność ich orkiestracji, monitoringu, testowania i dokumentowania
 • Opanowanie umiejętności dodawania bardziej zaawansowanych komponentów do robotów UiPath, takich jak AI, ML, OCR
 • Możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia developerów mających za sobą dzisiątki zrealizowanych projektów

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Znać możliwości i ograniczenia technologii UiPath
 • Potrafić programować własne roboty, które działają stabilnie i mogą pracować w złożonym środowisku automatyzacyjnym
 • Znać zagadnienia związane z zaawansowaną automatyzacją UiPath, takie jak orkiestracja, standaryzacja developmentu, dokumentacja, przygotowanie testów, monitoring pracy robotów
 • Znać możliwości dodawania komponentów AI, ML i OCR do rozwiązań UiPath
Program

Moduł 1

Wstęp do RPA

 • Omówienie zastosowania narzędzia RPA
 • Omówienie celów szkolenia

Uczestnicy kursu dowiedzą się o sposobie działania robota w infrastrukturze systemowej oraz rodzajach zastosowań narzędzia klasy RPA, a także o możliwościach wspierających narzędzi OCR i rozwiązań uczenia maszynowego.

Moduł 2

Zapoznanie z narzędziem

 • Infrastruktura UiPath
 • Interfejs narzędzia UiPath Studio
 • Zmienne oraz ich manipulatory
 • Selektory

Zapoznamy się z podziałem zastosowań elementów rozwiązania UiPath: Studio, Robot oraz Orchestrator. Zapoznamy się także z menu oraz widokiem głównym narzędzia deweloperskiego. Przedstawimy najczęściej użytkowane rodzaje zmiennych oraz sposoby na ich edycje i wykorzystanie podczas pracy robota. Omówimy sposób rozróżniania elementów interfejsu w użytkowanych aplikacjach desktopowych oraz stronach www.

Moduł 3

Sposoby integracji z otoczeniem

 • Sposoby budowania przepływu robota
 • Użytkowanie robota z Microsoft Excel
 • Użytkowanie robota z Microsoft Outlook
 • Obsługa rejestratora

Przedstawimy trzy główne formy przepływu czynności w robotach wraz z objaśnieniem ich głównych zalet w zależności od zastosowania. Rozpoczniemy projektowanie robotów od nauczenia się obsługi podstawowych czynności korzystających z pakietu Microsoft Office oraz za pomocą wbudowanego rejestratora czynności wykonamy pierwsze elementy interakcji z interfejsem aplikacji.

Moduł 4

Projektowanie rozwiązań

 • Pobieranie kursów walut z NBP
 • Wymiana danych pomiędzy Arkuszami baz Excel
 • Wysyłka e-maili do listy kontaktów z bazy Excel
 • Weryfikacja informacji o podatniku na podstawie Białej listy podatników oraz bazy REGON

Zaprojektujemy własne roboty na przykładowych czynnościach wykonywanych na danych z plików oraz e-maili, stopniowo wprowadzając elementy decyzyjne oraz włączając obsługę kolejnych aplikacji do procesu. Poznamy sposób podejścia do rozrastających się projektów, który ułatwi czytelność oraz pracę z istniejącym skryptem.

Moduł 5

Obsługa wyjątków oraz metody statuowania pracy

 • Projektowanie reakcji na błędy
 • Tworzenie dynamicznych selektorów
 • Tworzenie dedykowanych logów pracy

Dodamy do istniejących robotów elementy reagujące na niechciane lub nieoczekiwane zachowania systemu oraz aplikacji. Dowiemy się także, jak przygotować unikalny identyfikator elementu tak, by był precyzyjny, ale jednocześnie mógł reagować na zmieniające się parametry, takie jak np. rok lub nazwa produktu, by robot mógł pracować na zmieniających się danych bez konieczności częstego wprowadzania zmian. Aby użytkownik procesu miał pełną wiedzę na temat aktualnego statusu pracy, zostaną także dodane dedykowane logi.

Moduł 6

Obsługa dokumentów

 • Weryfikacja e-maili z zamówieniami
 • Wystawianie faktur

Przygotujemy roboty korzystające z danych zawartych w treści ustrukturyzowanych wiadomości email z zamówieniami, rozwiązanie pozwalające uzupełniać dane w dokumencie na podstawie zewnętrznych źródeł danych.

Moduł 7

Integracja zewnętrznych rozwiązań wspierających

 • Użytkowanie narzędzia OCR do odczytywania danych z dokumentów
 • Użytkowanie rozwiązań Google Vision API

Skupimy się na odczytywaniu danych z różnych dokumentów źródłowych: e-dokumenty oraz skany dokumentów w celu ekstrakcji danych potrzebnych w procesie. Oprócz rozwiązania OCR zaprezentujemy także wsparcie modułów uczenia maszynowego pozwalające na interpretację sentymentu przekazywanej wiadomości oraz weryfikację odręcznych podpisów na dokumentach.

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com