Zarządzanie ryzykiem walutowym – EY Academy of Business

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Jak wykorzystać potencjał zmieniających się kursów walut?

Zmieniające się kursy walut mogą mieć istotny wpływ na rentowność biznesu. Taka wiedza jest dość powszechna. Jednak tylko nieliczni zarządzający przedsiębiorstwami (ok. 5% narażonych na ryzyko strat finansowych z tytułu wahań kursów walut) podejmują wyzwanie zarządzania pozycją walutową.

Celem dla przedsiębiorstw jest:
– nie narażać przedsiębiorstwa na straty finansowe,
– wykorzystać potencjał zmieniających się kursów walut do zwiększenia rentowności.

Systematyzacja i digitalizacja niewidocznego do tej pory procesu zarządzania ryzykiem walutowym ma bezpośredni wpływ na stabilność rentowności. Jest to bardzo istotne w obecnych czasach, kiedy amplituda zmian kursów walut potrafi wynieść kilkanaście procent w ciągu kilkunastu dni.

Szkolenie poprowadzi przedsiębiorca doświadczony stratami z tytułu wahań kursów walut. Twórca trzech spółek w obszarach: produkcja, fintech, medtech. Ekspert zarządzania procesami i raportowania.

Szkolenie adresujemy do:

 • Firm kooperujących z dostawcami/odbiorcami zagranicznymi
 • Osób podejmujących decyzje o momencie i wolumenie wymian walutowych i zawieraniu transakcji pochodnych - właścicieli, prezesów, dyrektorów finansowych, księgowych

Wiedza, umiejętności, narzędzia

 • Rozwój i zwiększenie kompetencji z obszaru zaawansowanego zarządzania finansami
 • Stworzenie własnego planu działań w obszarze zarządzania pozycją walutową w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie narzędzi służących do systematyzacji procesu i sposobu podejmowania decyzji

Blok I – modele ryzyka, momenty powstania ryzyka walutowego

 • W jakich okolicznościach powstaje ryzyko zmiany kursu waluty
 • W jak dużym stopniu przedsiębiorstwo może być wrażliwe na zmiany kursów walut
 • Obliczanie wartości otwartej pozycji walutowej
 • Sposoby pomiaru skuteczności zarządzania ryzykiem walutowym

Blok II – narzędzia, instrumenty, produkty finansowe do zabezpieczania ryzyka walutowego

 • Jakie produkty oferują instytucje finansowe do zabezpieczenia ryzyka walutowego
 • Które produkty wnoszą dodatkowe ryzyka
 • Jakie warunki należy spełnić w danych instytucjach, by korzystać z produktów do zabezpieczenia ryzyka

Blok III – polityka, strategie zabezpieczeń, pomiary efektywności

 • Jakie dane należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o zabezpieczeniu pozycji walutowej
 • Które strategie są bezpieczne
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych decyzji w obszarze zabezpieczeń
 • Jakie koła ratunkowe są możliwe do zostosowania

Robert Tarantowicz - przedsiębiorca doświadczony stratami z tytułu wahań kursów walut. Założyciel i prezes firm w otoczeniu międzynarodowym z branży produkcyjnej, fintech i medtech. Ekspert zarządzania procesami i raportowania.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Cena

1390 zł netto ( 1710 zł brutto )

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Jak wykorzystać potencjał zmieniających się kursów walut?

Zmieniające się kursy walut mogą mieć istotny wpływ na rentowność biznesu. Taka wiedza jest dość powszechna. Jednak tylko nieliczni zarządzający przedsiębiorstwami (ok. 5% narażonych na ryzyko strat finansowych z tytułu wahań kursów walut) podejmują wyzwanie zarządzania pozycją walutową.

Celem dla przedsiębiorstw jest:
– nie narażać przedsiębiorstwa na straty finansowe,
– wykorzystać potencjał zmieniających się kursów walut do zwiększenia rentowności.

Systematyzacja i digitalizacja niewidocznego do tej pory procesu zarządzania ryzykiem walutowym ma bezpośredni wpływ na stabilność rentowności. Jest to bardzo istotne w obecnych czasach, kiedy amplituda zmian kursów walut potrafi wynieść kilkanaście procent w ciągu kilkunastu dni.

Szkolenie poprowadzi przedsiębiorca doświadczony stratami z tytułu wahań kursów walut. Twórca trzech spółek w obszarach: produkcja, fintech, medtech. Ekspert zarządzania procesami i raportowania.

Dla kogo?

Szkolenie adresujemy do:

 • Firm kooperujących z dostawcami/odbiorcami zagranicznymi
 • Osób podejmujących decyzje o momencie i wolumenie wymian walutowych i zawieraniu transakcji pochodnych - właścicieli, prezesów, dyrektorów finansowych, księgowych
Cele i korzyści

Wiedza, umiejętności, narzędzia

 • Rozwój i zwiększenie kompetencji z obszaru zaawansowanego zarządzania finansami
 • Stworzenie własnego planu działań w obszarze zarządzania pozycją walutową w przedsiębiorstwie
 • Opracowanie narzędzi służących do systematyzacji procesu i sposobu podejmowania decyzji
Program

Blok I – modele ryzyka, momenty powstania ryzyka walutowego

 • W jakich okolicznościach powstaje ryzyko zmiany kursu waluty
 • W jak dużym stopniu przedsiębiorstwo może być wrażliwe na zmiany kursów walut
 • Obliczanie wartości otwartej pozycji walutowej
 • Sposoby pomiaru skuteczności zarządzania ryzykiem walutowym

Blok II – narzędzia, instrumenty, produkty finansowe do zabezpieczania ryzyka walutowego

 • Jakie produkty oferują instytucje finansowe do zabezpieczenia ryzyka walutowego
 • Które produkty wnoszą dodatkowe ryzyka
 • Jakie warunki należy spełnić w danych instytucjach, by korzystać z produktów do zabezpieczenia ryzyka

Blok III – polityka, strategie zabezpieczeń, pomiary efektywności

 • Jakie dane należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o zabezpieczeniu pozycji walutowej
 • Które strategie są bezpieczne
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych decyzji w obszarze zabezpieczeń
 • Jakie koła ratunkowe są możliwe do zostosowania

Cena

1390 zł netto ( 1710 zł brutto )

139 zł netto ( 1710 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

22 sierpnia 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com