Zarządzanie zmianą w SSC – EY Academy of Business

Zarządzanie zmianą w SSC

Zarządzanie zmianą w SSC/BPO stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania organizacji w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Jest to nieodłączny proces, który pozwala firmom skutecznie dostosowywać się do ewoluujących warunków rynkowych, technologicznych i organizacyjnych. Wprowadzanie zmian w obszarze Shared Services Centers (SSC) ma szczególne znaczenie, ponieważ te jednostki pełnią kluczową rolę w optymalizacji procesów, standaryzacji działań oraz centralizacji funkcji biznesowych. Dodatkowo zarządzanie zmianą różni się znaczenie od zarządzania zmianą typowo w jednostkach SSC. Należy na każdym kroku uwzględniać specyfikę tej branży biznesowej.

To szkolenie jest fundamentalne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia efektywne wdrażanie nowych metodologii i procesów, które mają na celu optymalizację działalności biznesowej w sektorze SSC/BPO. Dzięki temu firma może skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, poprawić efektywność operacyjną oraz lepiej dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Po drugie, proces zarządzania zmianą w SSC pomaga zminimalizować opór ze strony pracowników oraz zwiększyć ich zaangażowanie w procesy transformacyjne. Skuteczna komunikacja i właściwie dostosowane strategie zmiany pozwalają na budowanie pozytywnej atmosfery, sprzyjającej akceptacji nowych rozwiązań i pomysłów.

To szkolenie jest skierowane przede wszystkim do liderów i menedżerów na różnych poziomach hierarchicznych, którzy pracują w sektorze Shared Services Centers (SSC) i Business Process Outsourcing (BPO).

 

Dyrektorzy SSC, kierownicy zespołów, specjaliści ds. transformacji, tranzycji procesowej, zarządzania zmianą lub kadrami (HRBP). Wszystkie osoby, którzy mają wpływ na efektywność operacyjną i funkcjonowanie organizacji w kontekście zmian w obszarze SSC/BPO.

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Rozumiał unikatowość w zarządzaniu zmianą w SSC/BPO.
 • Potrafił identyfikować obszary w SSC kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych.
 • Mógł skorelować zmiany w SSC z planem biznesowym.
 • Umiał zarządzać rotacją pracowników jako elementem planu zmiany.
 • Znał wyzwalacze zmian związane z rozwojem technologicznym, modelami biznesowymi, automatyzacją, lokalizacjami, ESG i rynkiem pracy.
 • Potrafił budować lokalne sieci transmisyjne dotyczące zmiany.
 • Znał rolę interesariuszy w zarządzaniu zmianą w SSC.
 • Identyfikował koła zarządzania zmianą w SSC i wpasowywał w nie podejścia projektowego.
 • Unikał głównych błędów wynikających z podejścia typowo projektowego do zarządzania zmianą w SSC.
 • Potrafił budować plan komunikacji zmiany w SSC.
 • Przeprowadzał dwufazową komunikację między SSC a Core Businesses.
 • Dopasowywał pracowników w różnych fazach zmiany.
 • Adaptował pracowników już w procesie Onboardingu.

Dzień 1:

Moduł 1: Zarządzanie zmianą vs Zarządzanie zmianą w SSC

 • Jakie są najważniejsze różnice?
 • Co z zagadnień zarządzania zmianą sprawdzi się w SSC, a co jest zbędne?
 • Dlaczego zmiana w SSC/BPO to proces stały?
 • Zmiana rozwojowa, zmiana tranzycyjna, zmiana transformacyjna

Moduł 2: Planowanie zmiany w SSC z uwzględnieniem Core Business siedziby głównej

 • Identyfikację obszarów w SSC, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów biznesowych, tak aby zapewnić spójność między strategią biznesową a zmianami wprowadzanymi w ramach SSC
 • Inicjatorzy zmiany. Jeśli zmiana wychodzi z SSC jak skorelować ją ze OGSM biznesu?
 • Planowanie zmian w SSC a planowanie zmian w BPO – jakie są wyzwania?
 • Rotacja pracowników – czy to stały element przy uwzględnianiu planu zmiany? Jak wyliczać rotację, jak ją zmniejszyć?

Moduł 3: Jak skutecznie zarządzić wyzwalaczami zmiany w SSC/BPO w aktualnym otoczeniu biznesowym?

 • Związane z rozwojem technologicznym, rozwojem modelów biznesowych oraz automatyzacją
 • Związane z lokalizacjami (onshore, nearshore i offshore)
 • ESG jako tryger zmiany
 • Rozwijający się elastyczny rynek pracy

Moduł 4: Ustalanie ról w procesie zmiany w SSC

 • Managerowie zmian „Transmission Change Managers” – jak znaleźć ich w zespole? Czy wymagane jest dodatkowe FTE? – jeśli tak, w jakich sytuacjach?
 • Budowa lokalnych sieci transmisyjnych z Change Agents na czele we współpracy z Change Management Team
 • Rola stakeholedrów w zarządzaniu zmianą w SSC – jak wybrać ich poprawnie i nadzorować ich pracę?

Dzień 2:

Moduł 5: Różnica między Zarządzaniem zmianą a Zarządzaniem projektem

 • Jakie jest koło zarządzania zmianą w SSC i jak wpasować w to koło zarządzanie projektowe?
 • Główne błędy i niepowodzenia wynikające z podejście typowo projektowego– omówienie case studies
 • Zarządzanie zmianą jako proces ciągły

Moduł 6: Komunikacja zmiany w SSC

 • Jak zbudować plan komunikacji zmiany w SSC?
 • Kreowanie rozwiązania Hands on
 • Dwufazowa komunikacja (SSC do Core Businesses oraz Core Business do SSC)
 • Etapy wdrażania pracowników, biorąc pod uwagę cztery fazy adaptacji do zmiany oraz ustalanie odpowiedzialności

Moduł 7: Adaptacja pracowników SSC/BPO do zmian

 • Jak prowadzić politykę otwartości na zmiany, które są ciągłym aspektem w SSC?
 • Adaptacja do zmiany już w procesie Onboardingu – dlaczego warto wdrażać od samego początku?
 • Jak rekrutować pracowników z myślą o ciągłej zmianie w SSC

Moduł 8: Analiza case studies oraz błędów zarządzania zmianą w SSC/BPO

 • Przykładowe case studies sukcesów i porażek w aspekcie zarządzania zmianą w SSC/BPO
 • Sesja Q&A

Emilia Sędziak - negocjator biznesowy, trener, konsultant oraz wykładowca akademicki przedmiotów biznesowych po angielsku oraz Psychologii Biznesu na Uniwersytecie MERITO oraz ANS Konin. W biznesie międzynarodowym, korporacyjnym działa od 2008 roku.

Zarządzanie zmianą w SSC

Cena

2600 zł netto ( 3198 zł brutto )

Zarządzanie zmianą w SSC

Zarządzanie zmianą w SSC/BPO stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania organizacji w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Jest to nieodłączny proces, który pozwala firmom skutecznie dostosowywać się do ewoluujących warunków rynkowych, technologicznych i organizacyjnych. Wprowadzanie zmian w obszarze Shared Services Centers (SSC) ma szczególne znaczenie, ponieważ te jednostki pełnią kluczową rolę w optymalizacji procesów, standaryzacji działań oraz centralizacji funkcji biznesowych. Dodatkowo zarządzanie zmianą różni się znaczenie od zarządzania zmianą typowo w jednostkach SSC. Należy na każdym kroku uwzględniać specyfikę tej branży biznesowej.

To szkolenie jest fundamentalne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia efektywne wdrażanie nowych metodologii i procesów, które mają na celu optymalizację działalności biznesowej w sektorze SSC/BPO. Dzięki temu firma może skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, poprawić efektywność operacyjną oraz lepiej dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Po drugie, proces zarządzania zmianą w SSC pomaga zminimalizować opór ze strony pracowników oraz zwiększyć ich zaangażowanie w procesy transformacyjne. Skuteczna komunikacja i właściwie dostosowane strategie zmiany pozwalają na budowanie pozytywnej atmosfery, sprzyjającej akceptacji nowych rozwiązań i pomysłów.

Dla kogo?

To szkolenie jest skierowane przede wszystkim do liderów i menedżerów na różnych poziomach hierarchicznych, którzy pracują w sektorze Shared Services Centers (SSC) i Business Process Outsourcing (BPO).

 

Dyrektorzy SSC, kierownicy zespołów, specjaliści ds. transformacji, tranzycji procesowej, zarządzania zmianą lub kadrami (HRBP). Wszystkie osoby, którzy mają wpływ na efektywność operacyjną i funkcjonowanie organizacji w kontekście zmian w obszarze SSC/BPO.

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Rozumiał unikatowość w zarządzaniu zmianą w SSC/BPO.
 • Potrafił identyfikować obszary w SSC kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych.
 • Mógł skorelować zmiany w SSC z planem biznesowym.
 • Umiał zarządzać rotacją pracowników jako elementem planu zmiany.
 • Znał wyzwalacze zmian związane z rozwojem technologicznym, modelami biznesowymi, automatyzacją, lokalizacjami, ESG i rynkiem pracy.
 • Potrafił budować lokalne sieci transmisyjne dotyczące zmiany.
 • Znał rolę interesariuszy w zarządzaniu zmianą w SSC.
 • Identyfikował koła zarządzania zmianą w SSC i wpasowywał w nie podejścia projektowego.
 • Unikał głównych błędów wynikających z podejścia typowo projektowego do zarządzania zmianą w SSC.
 • Potrafił budować plan komunikacji zmiany w SSC.
 • Przeprowadzał dwufazową komunikację między SSC a Core Businesses.
 • Dopasowywał pracowników w różnych fazach zmiany.
 • Adaptował pracowników już w procesie Onboardingu.
Program

Dzień 1:

Moduł 1: Zarządzanie zmianą vs Zarządzanie zmianą w SSC

 • Jakie są najważniejsze różnice?
 • Co z zagadnień zarządzania zmianą sprawdzi się w SSC, a co jest zbędne?
 • Dlaczego zmiana w SSC/BPO to proces stały?
 • Zmiana rozwojowa, zmiana tranzycyjna, zmiana transformacyjna

Moduł 2: Planowanie zmiany w SSC z uwzględnieniem Core Business siedziby głównej

 • Identyfikację obszarów w SSC, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów biznesowych, tak aby zapewnić spójność między strategią biznesową a zmianami wprowadzanymi w ramach SSC
 • Inicjatorzy zmiany. Jeśli zmiana wychodzi z SSC jak skorelować ją ze OGSM biznesu?
 • Planowanie zmian w SSC a planowanie zmian w BPO – jakie są wyzwania?
 • Rotacja pracowników – czy to stały element przy uwzględnianiu planu zmiany? Jak wyliczać rotację, jak ją zmniejszyć?

Moduł 3: Jak skutecznie zarządzić wyzwalaczami zmiany w SSC/BPO w aktualnym otoczeniu biznesowym?

 • Związane z rozwojem technologicznym, rozwojem modelów biznesowych oraz automatyzacją
 • Związane z lokalizacjami (onshore, nearshore i offshore)
 • ESG jako tryger zmiany
 • Rozwijający się elastyczny rynek pracy

Moduł 4: Ustalanie ról w procesie zmiany w SSC

 • Managerowie zmian „Transmission Change Managers” – jak znaleźć ich w zespole? Czy wymagane jest dodatkowe FTE? – jeśli tak, w jakich sytuacjach?
 • Budowa lokalnych sieci transmisyjnych z Change Agents na czele we współpracy z Change Management Team
 • Rola stakeholedrów w zarządzaniu zmianą w SSC – jak wybrać ich poprawnie i nadzorować ich pracę?

Dzień 2:

Moduł 5: Różnica między Zarządzaniem zmianą a Zarządzaniem projektem

 • Jakie jest koło zarządzania zmianą w SSC i jak wpasować w to koło zarządzanie projektowe?
 • Główne błędy i niepowodzenia wynikające z podejście typowo projektowego– omówienie case studies
 • Zarządzanie zmianą jako proces ciągły

Moduł 6: Komunikacja zmiany w SSC

 • Jak zbudować plan komunikacji zmiany w SSC?
 • Kreowanie rozwiązania Hands on
 • Dwufazowa komunikacja (SSC do Core Businesses oraz Core Business do SSC)
 • Etapy wdrażania pracowników, biorąc pod uwagę cztery fazy adaptacji do zmiany oraz ustalanie odpowiedzialności

Moduł 7: Adaptacja pracowników SSC/BPO do zmian

 • Jak prowadzić politykę otwartości na zmiany, które są ciągłym aspektem w SSC?
 • Adaptacja do zmiany już w procesie Onboardingu – dlaczego warto wdrażać od samego początku?
 • Jak rekrutować pracowników z myślą o ciągłej zmianie w SSC

Moduł 8: Analiza case studies oraz błędów zarządzania zmianą w SSC/BPO

 • Przykładowe case studies sukcesów i porażek w aspekcie zarządzania zmianą w SSC/BPO
 • Sesja Q&A

Cena

2600 zł netto ( 3198 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

10-11 października 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com