Zmiana klimatu. Ryzyko, skutki, działania – EY Academy of Business

Zmiana klimatu. Ryzyko, skutki, działania

Powstrzymanie zmiany klimatu i osiągnięcie, do połowy obecnego stulecia, neutralności klimatycznej jest wyzwaniem nie tylko politycznym, ale także gospodarczym. Wymagać będzie głębokich zmian w dotychczasowych praktykach biznesowych i wdrożenia nowych modeli zarządzania. Aktywna strategia klimatyczna może stać się istotnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji na temat antropogennej zmiany klimatu, polityki klimatycznej, jej celów i instrumentów oraz wyzwań jakie stawia ona przed podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną informacje o przyczynach zmiany klimatu i prognozowanych skutkach tego procesu dla różnych obszarów życia i sektorów gospodarki. Przedstawione zostaną ryzyka klimatyczne dla działalności gospodarczej, wraz z przykładami działań adaptacyjnych i redukcyjnych w najważniejszych sektorach gospodarki. Tłem dla tych rozważań będzie analiza krajowych i unijnych celów klimatycznych, w tym strategii Europejski Zielony Ład i pakietu „Fit for 55”.

Szkolenie kierujemy do:

 • osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu i polityką klimatyczną
 • przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnych za decyzje dotyczące strategii i rozwoju firm
 • pracowników monitorujących zmiany regulacji UE
 • pracowników działów ochrony środowiska/ CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • osób odpowiedzialnych za promocję i działających w sektorze PR
 • pracowników instytucji finansowych odpowiedzialnych za kredytowanie inwestycji korporacyjnych
 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach
 • osób pracujących w działach odpowiedzialnych za partnerstwo biznesowe oraz współpracę z kooperantami

Cele szkolenia

 • przedstawienie wiedzy na temat zmiany klimatu i jej skutków dla społeczeństwa i gospodarki
 • zapoznanie uczestników z międzynarodowymi i krajowymi inicjatywami wymuszającymi działania podmiotów gospodarczych na rzecz ochrony klimatu i instrumentami wspierającymi te działania
 • omówienie najważniejszych inicjatyw na rzecz ochrony klimatu wdrażanych w UE, w tym strategii Europejski Zielony Ład i pakietu „Fit for 55”
 • przedstawianie ryzyka stwarzanego dla działalności biznesowej przez skutki zmiany klimatu oraz politykę klimatyczną
 • przedstawienie podstawowych informacji nt. określania śladu węglowego
 • wskazanie na różnice pomiędzy greenwashing a rzetelnymi działaniami na rzecz ochrony klimatu
 • zapoznanie uczestników z możliwymi działaniami adaptacyjnymi i redukującymi w wybranych sektorach gospodarki

Korzyści

 • uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn, dla których działania w zakresie ochrony klimatu muszą być wdrażane przez podmioty gospodarcze oraz podstawach prawnych określających zakres i cele tych działań
 • pozyskanie umiejętności planowania celów klimatycznych przedsiębiorstwa i wdrażania działań na rzecz ich realizacji

Świat na krawędzi

 • czym jest efekt cieplarniany, a czym zmiana klimatu
 • gazy cieplarniane i ich źródła, podstawowe mity klimatyczne
 • już występujące oraz prognozowane skutki zmiany klimatu i ich konsekwencje dla działalności gospodarczej w wybranych sektorach
 • zmiana klimatu jako najważniejsze, ale też jako jedno z kilku wyzwań ekologicznych

Międzynarodowa i unijna polityka klimatyczna

 • międzynarodowe negocjacje klimatyczne: od Rio de Janeiro do Glasgow. Architektura Konwencji Klimatycznej
 • co to jest COP, IPCC, SBI, SBST, Porozumienie Paryskie
 • UE od lidera negocjacji klimatycznych do jej moderatora
 • pakiet klimatyczno-energetyczny UE
 • cele i obszary polityki klimatycznej UE: cele na 2030 rok i cel neutralności klimatycznej, rozwój OZE, efektywność klimatyczna, strategia adaptacji do skutków zmiany klimatu
 • podstawowe narzędzia unijnej polityki klimatycznej: EU ETS, effort-sharing, finansowanie, nauka

Europejski Zielony Ład i Fit for 55

 • Europejski Zielony Ład i dokumenty go wspierające (m.in. Strategia od Pola do Stołu, Strategia Różnorodności Biologicznej, Gospodarka Obiegu Zamkniętego)
 • w kierunku zeroemisyjnej energetyki (OZE, efektywność energetyczna, atom)
 • pakiet „Fit for 55” i jego potencjalny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • zmiany w systemie EU ETS
 • zrównoważona mobilność
 • cło węglowe
 • aspekty społeczne – mechanizm sprawiedliwej transformacji, Europejski Fundusz Klimatyczny

Polityka klimatyczna w praktyce biznesowej

 • ryzyka dla działalności gospodarczej związane ze zmianą klimatu i polityką klimatyczną
 • pojęcie greenwashing
 • ograniczanie emisji a adaptacja do skutków zmiany klimatu
 • podstawowe działania na rzecz redukcji emisji w wybranych sektorach gospodarki
 • strategie przedsiębiorstw wobec potrzeby ochrony klimatu
 • określanie śladu węglowego produktów i usług
 • cele klimatyczne w raportowaniu zewnętrznym

Zbigniew Karaczun - profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, specjalizuje się w zarządzaniu ochroną środowiska i polityką klimatyczną. Kierował wieloma projektami badawczymi dotyczącymi ochrony klimatu i adaptacji do jego skutków.

Mirosław Sobolewski - ekspert ds. środowiska w Biurze Analiz Sejmowych. Zajmuje się oceną projektów ustaw i strategicznych dokumentów politycznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz polityki energetycznej i klimatycznej.

Zmiana klimatu. Ryzyko, skutki, działania

Powstrzymanie zmiany klimatu i osiągnięcie, do połowy obecnego stulecia, neutralności klimatycznej jest wyzwaniem nie tylko politycznym, ale także gospodarczym. Wymagać będzie głębokich zmian w dotychczasowych praktykach biznesowych i wdrożenia nowych modeli zarządzania. Aktywna strategia klimatyczna może stać się istotnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji na temat antropogennej zmiany klimatu, polityki klimatycznej, jej celów i instrumentów oraz wyzwań jakie stawia ona przed podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną informacje o przyczynach zmiany klimatu i prognozowanych skutkach tego procesu dla różnych obszarów życia i sektorów gospodarki. Przedstawione zostaną ryzyka klimatyczne dla działalności gospodarczej, wraz z przykładami działań adaptacyjnych i redukcyjnych w najważniejszych sektorach gospodarki. Tłem dla tych rozważań będzie analiza krajowych i unijnych celów klimatycznych, w tym strategii Europejski Zielony Ład i pakietu „Fit for 55”.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu i polityką klimatyczną
 • przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnych za decyzje dotyczące strategii i rozwoju firm
 • pracowników monitorujących zmiany regulacji UE
 • pracowników działów ochrony środowiska/ CSR/ zrównoważonego rozwoju
 • osób odpowiedzialnych za promocję i działających w sektorze PR
 • pracowników instytucji finansowych odpowiedzialnych za kredytowanie inwestycji korporacyjnych
 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych w firmach
 • osób pracujących w działach odpowiedzialnych za partnerstwo biznesowe oraz współpracę z kooperantami
Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • przedstawienie wiedzy na temat zmiany klimatu i jej skutków dla społeczeństwa i gospodarki
 • zapoznanie uczestników z międzynarodowymi i krajowymi inicjatywami wymuszającymi działania podmiotów gospodarczych na rzecz ochrony klimatu i instrumentami wspierającymi te działania
 • omówienie najważniejszych inicjatyw na rzecz ochrony klimatu wdrażanych w UE, w tym strategii Europejski Zielony Ład i pakietu „Fit for 55”
 • przedstawianie ryzyka stwarzanego dla działalności biznesowej przez skutki zmiany klimatu oraz politykę klimatyczną
 • przedstawienie podstawowych informacji nt. określania śladu węglowego
 • wskazanie na różnice pomiędzy greenwashing a rzetelnymi działaniami na rzecz ochrony klimatu
 • zapoznanie uczestników z możliwymi działaniami adaptacyjnymi i redukującymi w wybranych sektorach gospodarki

Korzyści

 • uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat przyczyn, dla których działania w zakresie ochrony klimatu muszą być wdrażane przez podmioty gospodarcze oraz podstawach prawnych określających zakres i cele tych działań
 • pozyskanie umiejętności planowania celów klimatycznych przedsiębiorstwa i wdrażania działań na rzecz ich realizacji
Program

Świat na krawędzi

 • czym jest efekt cieplarniany, a czym zmiana klimatu
 • gazy cieplarniane i ich źródła, podstawowe mity klimatyczne
 • już występujące oraz prognozowane skutki zmiany klimatu i ich konsekwencje dla działalności gospodarczej w wybranych sektorach
 • zmiana klimatu jako najważniejsze, ale też jako jedno z kilku wyzwań ekologicznych

Międzynarodowa i unijna polityka klimatyczna

 • międzynarodowe negocjacje klimatyczne: od Rio de Janeiro do Glasgow. Architektura Konwencji Klimatycznej
 • co to jest COP, IPCC, SBI, SBST, Porozumienie Paryskie
 • UE od lidera negocjacji klimatycznych do jej moderatora
 • pakiet klimatyczno-energetyczny UE
 • cele i obszary polityki klimatycznej UE: cele na 2030 rok i cel neutralności klimatycznej, rozwój OZE, efektywność klimatyczna, strategia adaptacji do skutków zmiany klimatu
 • podstawowe narzędzia unijnej polityki klimatycznej: EU ETS, effort-sharing, finansowanie, nauka

Europejski Zielony Ład i Fit for 55

 • Europejski Zielony Ład i dokumenty go wspierające (m.in. Strategia od Pola do Stołu, Strategia Różnorodności Biologicznej, Gospodarka Obiegu Zamkniętego)
 • w kierunku zeroemisyjnej energetyki (OZE, efektywność energetyczna, atom)
 • pakiet „Fit for 55” i jego potencjalny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • zmiany w systemie EU ETS
 • zrównoważona mobilność
 • cło węglowe
 • aspekty społeczne – mechanizm sprawiedliwej transformacji, Europejski Fundusz Klimatyczny

Polityka klimatyczna w praktyce biznesowej

 • ryzyka dla działalności gospodarczej związane ze zmianą klimatu i polityką klimatyczną
 • pojęcie greenwashing
 • ograniczanie emisji a adaptacja do skutków zmiany klimatu
 • podstawowe działania na rzecz redukcji emisji w wybranych sektorach gospodarki
 • strategie przedsiębiorstw wobec potrzeby ochrony klimatu
 • określanie śladu węglowego produktów i usług
 • cele klimatyczne w raportowaniu zewnętrznym

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com