Zwinne zarządzanie produkcją jednostkową – EY Academy of Business

Zwinne zarządzanie produkcją jednostkową

Zarządzanie produkcją jednostkową jest o tyle trudne, że wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie implementacji technologii, zarządzania procesami oraz zarządzania projektami. Żadna z popularnych metodyk optymalizacyjnych i projektowych nie daje pełnej odpowiedzi na pytanie, jak zaplanować i zrealizować takie przedsięwzięcie, gdyż jest to hybrydowa kompilacja wielu, często odległych podejść i technik: zwinnego zarządzania projektami, Kanbana, Lean Management i innych.

Warsztaty „Zwinne zarządzanie produkcją jednostkową” są unikalną formą połączenia doświadczenia wdrożeniowego i wiedzy merytorycznej trenerów EY Academy of Business od wielu lat zajmujących się prowadzeniem projektów produkcyjnych i inwestycyjnych o unikalnym, jednostkowym charakterze, zawierających projektowanie, zakup i produkcję komponentów, harmonogramowanie dostaw i montażu, testowanie i pełne wdrożenie.

Warsztaty w 80% czasu będą poświęcone pracy nad własnymi przykładami uczestników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji istniejących i zbudowania nowych mechanizmów zarządzania produkcją jednostkową w swoich firmach.

Do udziału w warsztacie zapraszamy prezesów, dyrektorów i menedżerów działających w firmach o dominującej charakterystyce produkcji jednostkowej, a także kierowników projektów zakresowo dotyczących produkcji jednostkowej, pracowników Biura Zarządzania Projektami (PMO) firm produkcyjnych oraz koordynatorzy zadań w ramach projektów dotyczących produkcji jednostkowej.

Celem programu szkoleniowego jest wyposażenie Uczestników w nowoczesną i praktyczną wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności stosowania metod i technik w zakresie zarządzania produkcją jednostkową. Głównym założeniem realizacji szkolenia jest możliwość zastosowania nabytych umiejętności w swojej organizacji natychmiast po zakończeniu zajęć.

Dzięki temu, jeśli wykorzystasz zaprezentowaną wiedzę i umiejętności w Twojej organizacji:

 • uruchomiony zostanie proces profesjonalizacji zarządzania projektami produkcji jednostkowej,
 • znacząco zwiększy się terminowość realizowanych przedsięwzięć,
 • nastąpi podniesienie efektywności, jakości i produktywności procesu zarządzania produkcją jednostkową.

Czego oczekiwać w rezultacie szkolenia?

 • Wypracowanie dobrych praktyk zarządzania, w tym wypracowanie efektywnego procesu zarządzania produkcją jednoskową w firmie w każdej z faz prowadzenia projektu: przygotowania (start-up), wdrożenia (conduct) i zamknięcia (close-up).
 • Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie definiowania celów produkcji jednostkowej oraz ich osiągania w wyniku realizacji tychże projektów oraz określania mierników sukcesu projektów (ze szczególnym naciskiem na definiowanie mierników jakościowych) oraz podniesienie umiejętności w zakresie pomiaru stopnia realizacji celów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektów.
 • Wypracowanie umiejętności definiowania potrzeb grup docelowych oraz przekładania tych potrzeb na cele realizowanych projektów produkcyjnych.
 • Wypracowanie umiejętności w zakresie definiowania i zarządzania ryzykiem w produkcji jednostkowej.
 • Wypracowanie umiejętności w zakresie szacowania i gospodarowania zasobami

Projektowanie produktu z wykorzystaniem elementów zwinnego zarządzania projektami (AGILE)

 • Definiowanie celów dla produktu. Przewidywana korzyść, wartość docelowa, czas osiągnięcia
 • Definiowanie wymagań wobec produktu z wykorzystaniem narzędzia User Story (Opowieści użytkowników)
 • Definiowanie wymaganych funkcjonalności dla produktu na podstawie User Story
 • Tworzenie wykresu Gantta dla produkcji jednostkowej (produktu) – harmonogramowanie na poziomie Executive. Zarządzanie obszarami, etapami, kamieniami milowymi
 • Zarządzania buforami czasowymi w produkcji jednostkowej. Narzędzia wizualizacji stopnia konsumpcji buforów w produkcji jednostkowej
 • Priorytetyzacja funkcjonalności dla produktu w produkcji jednostkowej. Tworzenie hierarchii realizacji fukcjonalności w oparciu o koncepcję Backlogu produktu
 • Definiowanie faz realizacji produktu w produkcji jednostkowej oraz kryteriów przejścia pomiędzy fazami. Przygotowanie narzędzia do zarządzania realizacją na poziomie operacyjnym i taktycznym w oparciu o koncepcję KANBANA

Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

 • Definicja ryzyka.
 • Fazy i kroki zarządzania ryzykiem.
 • Definiowanie zadań zapobiegających, minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka – kolejne kroki.
 • Rejestr ryzyk w praktyce. Aktualizacja planu projektu o nowe zadania wynikające z analizy ryzyka

Zarządzanie zasobami w produkcji jednostkowej.

 • Określanie wymagań dotyczących zasobów w produkcji jednostkowej: 2 wymiary definicji wymagań zasobowych do projektu: rodzajowy i osobowy
 • Różnica między czasochłonnością a pracochłonnością w realizacji zadań.
 • Identyfikacja ograniczeń realizacyjnych i zarządzanie nimi
 • Model RACI w produkcji jednostkowej

Przygotowanie projektu do realizacji

 • Określanie optymalnego tempa realizacji zadań w produkcji jednostkowej z wykorzystaniem koncepcji SPRINT BACKLOG
 • Wykorzystanie koncepcji SPRINT BACKLOG do weryfikacji założeń przyjętych przy definiowaniu harmonogramu Gantta w projekcie. Wdrożenie działań korygujących w przypadku wystąpienia luki planistycznej
 • Przygotowanie projektu do uruchomienia. Koncepcja Sprint 0. Narzędzia i techniki prowadzenia udanego Kick off realizacyjnego projektu

Nadzór nad realizacją projektu.

 • Monitorowanie w cyklu operacyjnym codziennym. Odpowiedzialność, uprawnienia, techniki wdrożeniowe. Rola i zadania kierownika projektu (PM), kierowników zadań (TM), zasobów realizujących zadania (R). Wizualizacja, aktualizacja, eskalacja
 • Monitorowanie w cyklu taktycznym dwutygodniowym. Demo, podsumowanie sprintu, retrospekcje. Rola i zadania kierownika projektu (PM), kierowników zadań (TM), zasobów realizujących zadania (R).
 • Monitorowanie w cyklu strategicznym. Przegląd strategiczny projektu Rola i zadania sponsora projektu (S), kierownika projektu (PM), kierowników zadań (TM), zasobów realizujących zadania (R). Strategiczne monitorowanie aktualności i postępu prac w projekcie.

Tomasz Wrzesiewski - Praktyk zarządzania projektami i procesami, menedżer, mentor, trener biznesu. Zwolennik zindywidualizowanego podejścia do potrzeb klienta. Propagator myślenia oraz otwartej i szczerej komunikacji.

Zwinne zarządzanie produkcją jednostkową

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Zwinne zarządzanie produkcją jednostkową

Zarządzanie produkcją jednostkową jest o tyle trudne, że wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie implementacji technologii, zarządzania procesami oraz zarządzania projektami. Żadna z popularnych metodyk optymalizacyjnych i projektowych nie daje pełnej odpowiedzi na pytanie, jak zaplanować i zrealizować takie przedsięwzięcie, gdyż jest to hybrydowa kompilacja wielu, często odległych podejść i technik: zwinnego zarządzania projektami, Kanbana, Lean Management i innych.

Warsztaty „Zwinne zarządzanie produkcją jednostkową” są unikalną formą połączenia doświadczenia wdrożeniowego i wiedzy merytorycznej trenerów EY Academy of Business od wielu lat zajmujących się prowadzeniem projektów produkcyjnych i inwestycyjnych o unikalnym, jednostkowym charakterze, zawierających projektowanie, zakup i produkcję komponentów, harmonogramowanie dostaw i montażu, testowanie i pełne wdrożenie.

Warsztaty w 80% czasu będą poświęcone pracy nad własnymi przykładami uczestników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji istniejących i zbudowania nowych mechanizmów zarządzania produkcją jednostkową w swoich firmach.

Dla kogo?

Do udziału w warsztacie zapraszamy prezesów, dyrektorów i menedżerów działających w firmach o dominującej charakterystyce produkcji jednostkowej, a także kierowników projektów zakresowo dotyczących produkcji jednostkowej, pracowników Biura Zarządzania Projektami (PMO) firm produkcyjnych oraz koordynatorzy zadań w ramach projektów dotyczących produkcji jednostkowej.

Cele i korzyści

Celem programu szkoleniowego jest wyposażenie Uczestników w nowoczesną i praktyczną wiedzę, a przede wszystkim praktyczne umiejętności stosowania metod i technik w zakresie zarządzania produkcją jednostkową. Głównym założeniem realizacji szkolenia jest możliwość zastosowania nabytych umiejętności w swojej organizacji natychmiast po zakończeniu zajęć.

Dzięki temu, jeśli wykorzystasz zaprezentowaną wiedzę i umiejętności w Twojej organizacji:

 • uruchomiony zostanie proces profesjonalizacji zarządzania projektami produkcji jednostkowej,
 • znacząco zwiększy się terminowość realizowanych przedsięwzięć,
 • nastąpi podniesienie efektywności, jakości i produktywności procesu zarządzania produkcją jednostkową.

Czego oczekiwać w rezultacie szkolenia?

 • Wypracowanie dobrych praktyk zarządzania, w tym wypracowanie efektywnego procesu zarządzania produkcją jednoskową w firmie w każdej z faz prowadzenia projektu: przygotowania (start-up), wdrożenia (conduct) i zamknięcia (close-up).
 • Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie definiowania celów produkcji jednostkowej oraz ich osiągania w wyniku realizacji tychże projektów oraz określania mierników sukcesu projektów (ze szczególnym naciskiem na definiowanie mierników jakościowych) oraz podniesienie umiejętności w zakresie pomiaru stopnia realizacji celów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektów.
 • Wypracowanie umiejętności definiowania potrzeb grup docelowych oraz przekładania tych potrzeb na cele realizowanych projektów produkcyjnych.
 • Wypracowanie umiejętności w zakresie definiowania i zarządzania ryzykiem w produkcji jednostkowej.
 • Wypracowanie umiejętności w zakresie szacowania i gospodarowania zasobami
Program

Projektowanie produktu z wykorzystaniem elementów zwinnego zarządzania projektami (AGILE)

 • Definiowanie celów dla produktu. Przewidywana korzyść, wartość docelowa, czas osiągnięcia
 • Definiowanie wymagań wobec produktu z wykorzystaniem narzędzia User Story (Opowieści użytkowników)
 • Definiowanie wymaganych funkcjonalności dla produktu na podstawie User Story
 • Tworzenie wykresu Gantta dla produkcji jednostkowej (produktu) – harmonogramowanie na poziomie Executive. Zarządzanie obszarami, etapami, kamieniami milowymi
 • Zarządzania buforami czasowymi w produkcji jednostkowej. Narzędzia wizualizacji stopnia konsumpcji buforów w produkcji jednostkowej
 • Priorytetyzacja funkcjonalności dla produktu w produkcji jednostkowej. Tworzenie hierarchii realizacji fukcjonalności w oparciu o koncepcję Backlogu produktu
 • Definiowanie faz realizacji produktu w produkcji jednostkowej oraz kryteriów przejścia pomiędzy fazami. Przygotowanie narzędzia do zarządzania realizacją na poziomie operacyjnym i taktycznym w oparciu o koncepcję KANBANA

Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

 • Definicja ryzyka.
 • Fazy i kroki zarządzania ryzykiem.
 • Definiowanie zadań zapobiegających, minimalizujących i przygotowawczych w analizie ryzyka – kolejne kroki.
 • Rejestr ryzyk w praktyce. Aktualizacja planu projektu o nowe zadania wynikające z analizy ryzyka

Zarządzanie zasobami w produkcji jednostkowej.

 • Określanie wymagań dotyczących zasobów w produkcji jednostkowej: 2 wymiary definicji wymagań zasobowych do projektu: rodzajowy i osobowy
 • Różnica między czasochłonnością a pracochłonnością w realizacji zadań.
 • Identyfikacja ograniczeń realizacyjnych i zarządzanie nimi
 • Model RACI w produkcji jednostkowej

Przygotowanie projektu do realizacji

 • Określanie optymalnego tempa realizacji zadań w produkcji jednostkowej z wykorzystaniem koncepcji SPRINT BACKLOG
 • Wykorzystanie koncepcji SPRINT BACKLOG do weryfikacji założeń przyjętych przy definiowaniu harmonogramu Gantta w projekcie. Wdrożenie działań korygujących w przypadku wystąpienia luki planistycznej
 • Przygotowanie projektu do uruchomienia. Koncepcja Sprint 0. Narzędzia i techniki prowadzenia udanego Kick off realizacyjnego projektu

Nadzór nad realizacją projektu.

 • Monitorowanie w cyklu operacyjnym codziennym. Odpowiedzialność, uprawnienia, techniki wdrożeniowe. Rola i zadania kierownika projektu (PM), kierowników zadań (TM), zasobów realizujących zadania (R). Wizualizacja, aktualizacja, eskalacja
 • Monitorowanie w cyklu taktycznym dwutygodniowym. Demo, podsumowanie sprintu, retrospekcje. Rola i zadania kierownika projektu (PM), kierowników zadań (TM), zasobów realizujących zadania (R).
 • Monitorowanie w cyklu strategicznym. Przegląd strategiczny projektu Rola i zadania sponsora projektu (S), kierownika projektu (PM), kierowników zadań (TM), zasobów realizujących zadania (R). Strategiczne monitorowanie aktualności i postępu prac w projekcie.

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

29-30 października, Warszawa

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com