Zwinność w zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metodyk Agile – EY Academy of Business

Zwinność w zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metodyk Agile

Management 3.0

Szkolenie kończy się certyfikatem Management 3.0.

„Management 3.0” to certyfikowany, autorski program stworzony przez fachowca i pasjonata w dziedzinie zarządzania Jurgena Appelo. W 2010 roku, wraz z publikacją jego autorskiej książki pt. „Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile” Management 3.0 stało się globalnym ruchem związanym z nową refleksją i podejściem do zarządzania, który z roku na rok zyskuje na popularności.

Szkolenie kierujemy dla osób zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi w oparciu o nowoczesne metody i autorskie narzędzia inspirowane metodykami Agile, do niedawna kojarzonymi głównie z obszarem IT, które z powodzeniem sprawdzają się i są stosowane w wielu branżach i organizacjach na całym świecie.

 

Jest to szkolenie, które pomaga zarówno managerom, liderom, project managerom oraz osobom związanym z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi poszerzyć horyzonty, na nowo zdefiniować swój styl przywództwa, a także obrać nową strategię realizacji postawionych celów biznesowych z poszanowaniem i wykorzystaniem potencjału ludzkiego, naturalnych predyspozycji i zwinnego podejścia do biznesu.

 • Międzynarodowy, bezterminowy certyfikat Management 3.0
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik zarządzania zespołem zgodnymi z podejściem Agile
 • Nabycie umiejętności pozwalających na budowanie organizacji opartej na zaufaniu, szerzeniu wiedzy oraz ciągłej nauce i doskonaleniu zasobów ludzkich
 • Atrakcyjne materiały dodatkowe oraz autorskie narzędzia Management 3.0 w wersji elektronicznej

Zarządzanie i przywództwo

 • Zarządzanie w stylu Management 1.0; 2.0; 3.0
 • Zmiana paradygmatu przywództwa – Management 3.0 jako nowy styl zarządzania
 • Zwinny manager, czyli jaki? – wprowadzenie do koncepcji Servant Leadership
 • Kluczowe założenia Management 3.0 – pryncypia

Teoria systemów złożonych jako podstawa do zrozumienia zarządzania zasobami ludzkimi w świecie VUCA

 • Podstawy teorii systemów złożonych: chaotyczność, uporządkowanie, złożoność
 • Rzeczywistość VUCA a Agile
 • Czego możemy nauczyć się od największych firm w kwestii elastyczności – VUCA w praktyce

Motywowanie oraz angażowanie pracowników

 • Motywacja vs zaangażowanie vs szczęście pracownika – różnice i zależności
 • Motywowanie pracowników na bazie modelu Champfrogs Management 3.0
 • Wykorzystanie kart motywacyjnych Management 3.0 „Moving cards” do identyfikacji czynników motywacyjnych i demotywacyjnych u siebie i zespołu
 • Wpływ menedżera na modelowanie zaangażowania wśród pracowników w środowisku online oraz stacjonarnym
 • Autodiagnoza własnego zaangażowania na podstawie badań Instytutu Gallupa

Delegowanie i uprawomocnienie

 • Budowanie zaufania na bazie 5 dysfunkcji zespołu Patricka Lencioni
 • Budowanie odpowiedzialności
 • Poziomy delegowania z użyciem kart delegowania Management 3.0 „Delegation Poker”
 • Tablica delegowania – „Delegation Board”

Zarządzanie wiedzą i kompetencjami

 • Pożądane poziomy kompetencji w zespole – co czyni zespoły kompetentnymi
 • Analiza kompetencji w zespole – „Competency Matrix”
 • Zwinne zarządzanie wiedzą

Nowoczesny feedback

 • Analiza najpopularniejszych modeli udzielania feedbacku: metoda kanapki, SBI, SPINKA, FUKO — wady i zalety
 • Autorski model udzielania informacji zwrotnej Management 3.0 – „Feedback Wrap”
 • Feedback vs Feedforward — zwinność w udzielaniu feedbacku na bazie Marshalla Goldsmitha

Sukcesy i porażki – nowe spojrzenie

 • Jak przekuć porażki w sukces i zacząć je celebrować z zespołem — retrospektywa
 • Zastosowanie tablicy celebracji porażek  – „Celebration Grid” w kontekście rozwoju zespołu poprzez zachęcanie do eksperymentów i wychodzenia poza strefę komfortu
 • Docenianie pracowników z użyciem kart Kudo Management 3.0 – „Cudo Cards”

Anna Selwakowska-Domańska - certyfikowany trener – facylitator międzynarodowego programu wykorzystującego zwinność i metodyki Agile w codziennym zarządzaniu nowoczesną organizacją oraz potencjałem ludzkim, czyli podejścia Management 3.0.

Zwinność w zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metodyk Agile

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Zwinność w zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metodyk Agile

Management 3.0

Szkolenie kończy się certyfikatem Management 3.0.

„Management 3.0” to certyfikowany, autorski program stworzony przez fachowca i pasjonata w dziedzinie zarządzania Jurgena Appelo. W 2010 roku, wraz z publikacją jego autorskiej książki pt. „Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile” Management 3.0 stało się globalnym ruchem związanym z nową refleksją i podejściem do zarządzania, który z roku na rok zyskuje na popularności.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy dla osób zainteresowanych zarządzaniem zasobami ludzkimi w oparciu o nowoczesne metody i autorskie narzędzia inspirowane metodykami Agile, do niedawna kojarzonymi głównie z obszarem IT, które z powodzeniem sprawdzają się i są stosowane w wielu branżach i organizacjach na całym świecie.

 

Jest to szkolenie, które pomaga zarówno managerom, liderom, project managerom oraz osobom związanym z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi poszerzyć horyzonty, na nowo zdefiniować swój styl przywództwa, a także obrać nową strategię realizacji postawionych celów biznesowych z poszanowaniem i wykorzystaniem potencjału ludzkiego, naturalnych predyspozycji i zwinnego podejścia do biznesu.

Cele i korzyści

 • Międzynarodowy, bezterminowy certyfikat Management 3.0
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik zarządzania zespołem zgodnymi z podejściem Agile
 • Nabycie umiejętności pozwalających na budowanie organizacji opartej na zaufaniu, szerzeniu wiedzy oraz ciągłej nauce i doskonaleniu zasobów ludzkich
 • Atrakcyjne materiały dodatkowe oraz autorskie narzędzia Management 3.0 w wersji elektronicznej
Program

Zarządzanie i przywództwo

 • Zarządzanie w stylu Management 1.0; 2.0; 3.0
 • Zmiana paradygmatu przywództwa – Management 3.0 jako nowy styl zarządzania
 • Zwinny manager, czyli jaki? – wprowadzenie do koncepcji Servant Leadership
 • Kluczowe założenia Management 3.0 – pryncypia

Teoria systemów złożonych jako podstawa do zrozumienia zarządzania zasobami ludzkimi w świecie VUCA

 • Podstawy teorii systemów złożonych: chaotyczność, uporządkowanie, złożoność
 • Rzeczywistość VUCA a Agile
 • Czego możemy nauczyć się od największych firm w kwestii elastyczności – VUCA w praktyce

Motywowanie oraz angażowanie pracowników

 • Motywacja vs zaangażowanie vs szczęście pracownika – różnice i zależności
 • Motywowanie pracowników na bazie modelu Champfrogs Management 3.0
 • Wykorzystanie kart motywacyjnych Management 3.0 „Moving cards” do identyfikacji czynników motywacyjnych i demotywacyjnych u siebie i zespołu
 • Wpływ menedżera na modelowanie zaangażowania wśród pracowników w środowisku online oraz stacjonarnym
 • Autodiagnoza własnego zaangażowania na podstawie badań Instytutu Gallupa

Delegowanie i uprawomocnienie

 • Budowanie zaufania na bazie 5 dysfunkcji zespołu Patricka Lencioni
 • Budowanie odpowiedzialności
 • Poziomy delegowania z użyciem kart delegowania Management 3.0 „Delegation Poker”
 • Tablica delegowania – „Delegation Board”

Zarządzanie wiedzą i kompetencjami

 • Pożądane poziomy kompetencji w zespole – co czyni zespoły kompetentnymi
 • Analiza kompetencji w zespole – „Competency Matrix”
 • Zwinne zarządzanie wiedzą

Nowoczesny feedback

 • Analiza najpopularniejszych modeli udzielania feedbacku: metoda kanapki, SBI, SPINKA, FUKO — wady i zalety
 • Autorski model udzielania informacji zwrotnej Management 3.0 – „Feedback Wrap”
 • Feedback vs Feedforward — zwinność w udzielaniu feedbacku na bazie Marshalla Goldsmitha

Sukcesy i porażki – nowe spojrzenie

 • Jak przekuć porażki w sukces i zacząć je celebrować z zespołem — retrospektywa
 • Zastosowanie tablicy celebracji porażek  – „Celebration Grid” w kontekście rozwoju zespołu poprzez zachęcanie do eksperymentów i wychodzenia poza strefę komfortu
 • Docenianie pracowników z użyciem kart Kudo Management 3.0 – „Cudo Cards”

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

4-5 listopada 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com