Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne   Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Termin szkolenia zostanie podany

Cena szkolenia: 690 zł, 525 zł dla stałych klientów

Program:

 • Omówienie zmian do Ustawy o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, które miały miejsce w latach 2016-18
 • Omówienie istotnych kwestii regulowanych nowymi krajowymi standardami rachunkowości i stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości wydanymi w roku 2016-18
 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
 • MSSF 16 „Leasing”
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dotyczące amortyzacji
 • Zmiany do MSR 27 dot. metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
 • Ulepszenia do MSSF u Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiany do MSR 1 i MSR 7
 • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 41– rolnictwo: uprawy
 • Zmiana do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji
 • Zmiana do MSR 12: Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat
 • Pozostałe, wybrane zmiany MSSF u Agenda prac Rady MSR. u Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: 

Michał Błeszyński

Jarosław Olszewski

Inne moduły szkoleń dla biegłych rewidentów:

Cena 690,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.