Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Coaching menedżerski

Szkolenie coachingowe dla menedżerów

Termin: 28-29 września 2020 r. 
Cena: 1650 zł (+23% vat)
  
Warsztat ma swoje ważne przesłanie. Jest nim wspieranie procesu budowania kultury zaangażowania, partnerstwa, wzmacniania poczucia sensu pełnionej roli zawodowej oraz wzajemnego, autentycznego szacunku pomiędzy ludźmi w środowisku pracy.  
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo 

 • osób kierujących zespołami, niezależnie od poziomu zarządzania
 • przedstawicieli HR zainteresowanych wzmacnianiem coachingowego stylu zarządzania w swojej organizacji

Cele szkolenia

 • ukazanie potrzeby i korzyści z wdrożenia podejścia coachingowego w praktyce menedżerskiej. 
 • omówienie zastosowań tego podejścia na tle innych stylów zarządzania oraz w różnych kontekstach pracy menedżera. Uświadomienie  uczestnikom, że coachingowy styl zarządzania to nie to samo, co profesjonalny coaching.
 • zapoznanie z metodyką i narzędziami prowadzenia rozmów w stylu coachingowym
 • rozwinięcie umiejętności coachingu menedżerskiego i odniesienie ich do realnych sytuacji zawodowych uczestników.
 • zaplanowanie wdrożenia zmian we własnym sposobie zarządzania, uwzględniających podejście coachingowe.

Korzyści

 • zwiększenie osobistej skuteczności w roli menedżerskiej dzięki poszerzeniu spektrum metod zarządzania i motywowania współpracowników
 • wzrost samoświadomości w zakresie własnych postaw i kompetencji jako menedżera – coacha
 • okazja do znalezienia odpowiedzi na nurtujące dylematy związane z zarządzaniem ludźmi
 • narzędzia do natychmiastowego wdrożenia w praktykę zarządzania
 • wiedza z zakresu coachingu biznesowego i jego zastosowania w praktyce menedżerskiej
 • uniwersalność poznanych umiejętności, która może zaprocentować także w życiu prywatnym

Program

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”?
  
Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu 
  
Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników
  
Coachingowy styl zarządzania a przywództwo
 • Ukazanie relacji między przywództwem a podejściem coachingowym
 • Odniesienie do wybranych koncepcji przywództwa
Początek drogi – co jest warunkiem sukcesu? Zacznijmy od siebie  - Autorefleksja
 • Samoświadomość menedżera – wartości, motywacje, mocne strony, przekonania i obawy, osadzenie we własnym kontekście pracy i możliwościach praktyki. Narzędzia wspierające autorefleksję. 
 • Praktyka refleksyjnego dialogu – rozmowy w parach
Postawa, kluczowe kompetencje i narzędzia menedżera coacha – mapa i przegląd
  
Obecność i uważność w relacji z rozmówcą. Jak stworzyć atmosferę sprzyjającą otwartości, zbudować zaufanie? – praktyczne ćwiczenia nawiązywania pogłębionego kontaktu w rozmowie
 • Zarządzanie przestrzenią w rozmowie
 • Praktyka ugruntowania i koncentracji uwagi
 • Praktyka nawiązywania kontaktu z rozmówcą – dostrojenie i rezonans
 • Kontrakt 3P- znaczenie i realizacja w praktyce
Umiejętność słuchania na 4 poziomach wg „U Theory” Otta Scharmera 
 • Jakim jestem słuchaczem? - autorefleksja
 • Praktyka słuchania na różnych poziomach i informacje zwrotne
Umiejętność zadawania pytań i podążania za rozmówcą – analiza funkcji pytań i praktyka w ich zadawaniu
  
Empatia i okazywanie zrozumienia, jako umiejętne radzenie sobie z emocjami
  
Model GROW i KOMPAS w prowadzeniu rozmowy coachingowej 
 • Umiejętność i narzędzia uzgadniania celów, badania aktualnej rzeczywistości, analiza możliwości i sposobów działania , motywowanie i przezwyciężanie obaw
 • Pytania w modelu GROW
Rozróżnianie jakiej formy wsparcia potrzebują nasi pracownicy i dopasowywanie odziaływań
  
Umiejętność mobilizowania i stawiania wyzwań – „coachingowo to nie znaczy miękko” - balansowanie między wspieraniem i empatią, a twardszym podejściem i stawianiem wymagań oraz ich egzekwowaniem – rola menedżera / coacha
 • Informacja zwrotna, w tym docenianie - jako narzędzie rozwoju i zwiększania efektywności
 • Motywowanie do wychodzenia ze strefy komfortu, wspieranie
Planowanie wdrożenia coachingowego stylu zarządzania we własną praktykę menedżerską. Analiza potencjalnych przeszkód i strategie radzania sobie z nimi. Omówienie możliwości potencjalnego wsparcia.

Data i miejsce

28-29 września 2020 r., Warszawa

Dla firm

Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy). Nasze usługi obejmują:
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji
 • praktyczne rekomendacje przyszłych działań
 • organizację szkoleń w centrum konferencyjnym EY Academy of Business w Warszawie lub w innym miejscu na terenie całej Polski
Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Sylwia Kacprzak
tel. +48 508 018 327

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.