Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Controlling kosztów

Controlling kosztów

14-15 kwietnia 2022 | Online Live

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo

Ten moduł polecamy szczególnie:
 • Osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie rachunku marżowego w przedsiębiorstwie
 • Pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę kosztów w firmie
 • Controlerom, dyrektorom finansowym, którzy chcą wprowadzić system kontroli i ewidencji kosztów w organizacji
 • Osobom przygotowującym się do pracy w zespole analiz kosztowych, controllingu, kalkulacji kosztów

Cele i korzyści

Cele szkolenia
Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jak wprowadzić kontrolę i ewidencję kosztów w swojej organizacji
 • Na czym polega i do czego służy rachunek kosztów działań
 • Jak Wprowadzić wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż
 • Jak obliczyć wartościowy i ilościowy próg rentowności
Korzyści ze szkolenia
Po ukończeniu szkolenia
 • Będziesz umiał określić poziom graniczny do kiedy opłaca się kupować dany produkt, a kiedy produkować
 • Będziesz znał zasady rachunku kosztów działań i rachunku marż pokrycia
 • Będziesz umiał wyliczyć koszt niewykorzystanego potencjału i utraconych korzyści w jednostce
 • Będziesz potrafił skalkulować jednostkowy koszt wytworzenia produktu czy świadczenia usługi
 • Będziesz w stanie wprowadzić system ewidencji i kontroli kosztów w przedsiębiorstwie

Program

 • Controlling kosztów jego funkcje i zadania – rachunkowość zarządcza
 • Koszt, jego rodzaje i sposoby ewidencji w firmie
 • Metody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia: prosta, doliczeniowa
 • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 • TKW, KWS, CKW w przedsiębiorstwie z zastosowaniem kalkulacji kosztu roboczogodziny
 • Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i marż
 • Rachunek kosztów działań (ABC)
 • Analiza progu rentowności ilościowej i wartościowej
 • Koszt utraconych korzyści i niewykorzystanego potencjału
 • Make or buy – kupować czy produkować
 • Analiza koszt - wolumen – zysk
 • Przykład wprowadzenia ewidencji i kalkulacji kosztów wraz z określeniem jednostkowego kosztu świadczonej usługi
 • Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie – centra kosztowe

Termin i miejsce

14-15 kwietnia 2022 | Online Live

Cena 2250,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Jabłczyńska | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.jablczynska@pl.ey.com