Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse dla niefinansistów   Czytanie sprawozdań finansowych

Czytanie sprawozdań finansowych
- szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Kurs w języku polskim

Terminy
16-17 listopada 2020 | Online 

na poziomie formularza zgłoszeniowego)

Cena: 2100 zł netto

Czy zyskowna firma może upaść?
Jaki wpływ na sprawozdanie finansowe ma Twój niewykorzystany urlop?

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami?
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to ocenę firmy przez właściciela lub udziałowca?
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej?
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań?
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność?
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Program

 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat - wzajemne powiązania i zależności (case study)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru (ćwiczenia), w tym:
  • rzeczowe aktywa trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • zapasy
  • należności i zobowiązania
  • kapitały
  • rezerwy
  • rozliczenia międzyokresowe
  • zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
  • podatek dochodowy (bieżący i odroczony)
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia)
 • Sprawozdania jednostkowe i grupowe – podstawy konsolidacji
 • Czego dowiemy się czytając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania?
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenia)

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumiesz, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji

Jesteś zainteresowany całym cyklem szkoleń Finanse dla niefinansistów? Zobacz tutaj!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.