Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse dla niefinansistów   Czytanie sprawozdań finansowych

Czytanie sprawozdań finansowych
- szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Kurs w języku polskim

Terminy:

 7-8 października 2021 | stacjonarnie lub online

Cena: 2100 zł netto
Kontakt: Monika Kacprzykowska | tel. +48 789 407 575 | monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Czy zyskowna firma może upaść?
Jaki wpływ na sprawozdanie finansowe ma Twój niewykorzystany urlop?

Cele szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami?
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela lub udziałowca?
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej?
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań?
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność?
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Program

 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat - wzajemne powiązania i zależności (case study)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru (ćwiczenia), w tym:
  • rzeczowe aktywa trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • zapasy
  • należności i zobowiązania
  • kapitały
  • rezerwy
  • rozliczenia międzyokresowe
  • zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
  • podatek dochodowy (bieżący i odroczony)
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia)
 • Sprawozdania jednostkowe i grupowe – podstawy konsolidacji
 • Czego dowiemy się czytając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania?
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenia)

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • Zrozumiesz, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji

Jesteś zainteresowany całym cyklem szkoleń Finanse dla niefinansistów? Zobacz tutaj!