Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacje   Design Thinking

Design Thinking

Termin:
6-7 października 2021 | Online Live

Design Thinking to metodyka projektowania innowacyjnych produktów, usług, marek i procesów ze szczególną koncentracją na potrzebach, problemach i wyzwaniach użytkownika. 
To proces, narzędzia, dobre praktyki a także specyficzny sposób myślenia łączący pozorne przeciwieństwa - rzetelną i bardzo precyzyjną ergonomię z płynną i osobniczą psychologią, wartości i idee z twardymi celami i rezultatami biznesowymi itd. 
Ujęć i modeli teoretycznych Design Thinking jest wiele, jednak tym, na co stawiamy w naszym programie jest praktyka biznesowa, bo dla nas przedsiębiorczy realizm i kreatywność idą w parze.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów oraz specjalistów ds. obsługi klienta, customer experience, innowacji, jakości, R&D, marketingu, rozwoju biznesu i sprzedaży
 • zarządzających oraz prowadzących wewnętrzne inkubatory przedsiębiorczości oraz akceleratory innowacji
 • członków zespołów realizujących projekty dot. innowacji  B2B oraz B2C
 • menedżerów odpowiedzialnych za budowę oraz rozwój kultury innowacji
 • osób, które szukają sprawdzonych metod wspierających rozwój biznesu

Cele i korzyści

Cele i ich forma realizacji 

W dniu pierwszym:
 • Zapoznać uczestników z głównymi zasadami i ramami teoretycznymi Design Thinking a także zestawem umiejętności projektanta
 • Zaprezentować uczestnikom kilka inspirujących przykładów produktów, usług i procesów opracowanych wg metodyki Design Thinking
 • Dać uczestnikom możliwość doświadczenia Design Thinking w praktyce poprzez symulację pełnego procesu projektowego na podstawowym poziomie w abstrakcyjnym temacie np. projektowanie kawiarni na Marsie (w myśl zasady Doing not Talking)
 • Wzmocnić indywidualną pewność kreatywną oraz współpracę w procesach wspólnego generowania rozwiązań
W dniu drugim:
 • Zapoznać uczestników z biznesowym aspektem Design Thinking i poziomami wdrażania tej metodyki do organizacji
 • Pokazać kluczowe korzyści ze stosowania Design Thinking w różnego typu projektach na podstawie biznesowych studiów przypadków
 • Zaprezentować bardziej zaawansowane narzędzia projektowe, możliwe do wdrożenia od zaraz po ukończeniu szkolenia
 • Dać uczestnikom możliwość przepracowania fragmentu problemu / wyzwania z własnej organizacji w interdyscyplinarnym zespole z wykorzystaniem poznanych narzędzi, technik i metod Design Thinking

Korzyści z udziału w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia będziesz wiedział:
 • Czym jest Design Thinking, jaka była geneza tej metodyki, jakie ma zasady pracy
 • Jak wygląda proces projektowy, jakie ma etapy, co się w nich dzieje i czemu służą
 • Na jakich poziomach wdrażać DT do organizacji i jakie płyną z tego korzyści
 • Jakie firmy i z jakim biznesowym rezultatem zastosowały już DT
Po ukończeniu szkolenia będziesz umiał:
 • Zaplanować ramy procesu generowania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień
 • Korzystać z podstawowych narzędzi Design Thinking by usprawniać zarówno pracę indywidualną jak i grupową
 • Przeprowadzić efektywną burzę mózgów
 • Krytycznie wybierać z Design Thinking to, co naprawdę jest Ci potrzebne w biznesie

Program

Dzień 1
 • Wprowadzenie do Design Thinking - definicja, geneza, zasady i korzyści
 • Design Thinking w projektowaniu: produktu, usługi, procesu, doświadczenia - inspirujące studia przypadków
 • Modelowy proces projektowy - wyjaśnienie + symulacja warsztatowa:
 • Odkrywanie - „wejście w buty użytkownika”, omówienie technik i metod badawczych stosowanych w projektowaniu innowacji
 • Definiowanie - kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań projektowych
 • Generowanie pomysłów - poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, efektywna a nie efektowna burza mózgów
 • Prototypowanie - „myślenie rękami”, wizualizacja pomysłów, szybkie i funkcjonalne prototypy, wybór rodzajów prototypów adekwatnych do projektu
 • Testowanie - natychmiastowe zweryfikowanie prototypu w „naturalnym” otoczeniu, wybór technik / metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu
 • Podsumowanie dnia pierwszego, prezentacja wypracowanych w symulacji procesu rozwiązań
Dzień 2
 • Biznesowe oblicze Design Thinking - różne poziomy wdrażania metodyki do biznesu
 • Pogłębione studia przypadków firm, które zdecydowały się na generowanie rozwiązań za pomocą Design Thinking - projekt, proces, rezultaty
 • Bardziej zaawansowane narzędzia projektowe dedykowane produktom, usługom, markom i procesom
 • Warsztatowe rozwiązywanie fragmentów wyzwań / problemów biznesowych uczestników warsztatów
 • Podsumowanie dnia drugiego, prezentacja rozwiązań i zakończenie szkolenia

Termin i miejsce:

6-7 października 2021|  Online Live

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Natalia Medyńska | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com